Upgrade voor ruim 1100 studentenwoningen Campus UT door Veste Wonen en Ons Verbond

Ruim 1100 studentenwoningen van Veste Wonen op de campus van Universiteit Twente in Enschede krijgen een upgrade door het consortium Ons Verbond. Dit consortium bestaat uit Bouwonderneming Oude Wolbers, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Trebbe en Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenden Martijn Rink, directeur-bestuurder bij Veste Wonen en Koert Terhürne, Bart Oude Wolbers, Hein Trebbe sr. en Peter Vollenbroek, namens Ons Verbond de overeenkomst. De werkzaamheden starten in 2024 en nemen naar verwachting in totaal 4,5 jaar in beslag. Na de werkzaamheden zijn de woningen programmatisch, bouwtechnisch en energetisch weer klaar voor de toekomst.

Martijn Rink: “We zijn enorm verheugd over deze mooie samenwerking. Hiermee werken we stapsgewijs aan onze duurzaamheidsdoelen en blijven we innoveren op de campus.”

Hein Trebbe sr., namens Ons Verbond: “Wij zijn buitengewoon trots dat we vanuit een strategische samenwerking tussen Twentse bedrijven aan de slag mogen voor Veste Wonen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en een soepele uitvoeringsperiode.”

Op zoek naar de juiste partner

In Enschede beheert Veste Wonen 2400 studentenwoningen. 24 complexen, met in totaal 1124 studentenwoningen, voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, daarom schreef Veste Wonen een uitvraag uit voor verduurzaming en verbetering hiervan. Verlenging van de levensduur, een open en transparante samenwerking, circulariteit en gezamenlijke bewonersbegeleiding zijn belangrijke pijlers. Het consortium Ons Verbond kwam bij de aanbesteding als winnaar uit de bus. Ons Verbond is een strategische samenwerking tussen de vier regionale bouwbedrijven, ondersteund door LKSVDD architecten, VIAC adviseurs, Winkels en Klein Poelhuis Installatietechniek.

24 complexen, 3 types, 1124 woningen

De plannen voor de upgrade omvatten 24 complexen. Alle complexen worden energetisch verduurzaamd, ook worden waar nodig de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De complexen bestaan uit drie verschillende types. Het eerste type is Calslaan Oud, dit zijn gebouwen die bestaan uit vier woonlagen die plaats bieden aan 240 studentenkamers. Bijzonder is dat op deze gebouwen een extra verdieping wordt gerealiseerd. Campuslaan Hoog is het tweede type. Dit zijn drie woongebouwen die plaats bieden aan 205 studentenkamers. Het laatste type omvat 679 studentenwoningen die zijn gehuisvest in de zogenoemde wooncomplexen de Pyramides en Mastaba’s. Dit zijn veertien wooncomplexen met een monumentale status, waarbij gezorgd wordt dat de gebouwen toekomstbestendig zijn mét het behoud van het uiterlijk.

Samenwerking in circulariteit, het living lab en de bewonersbegeleiding

Circulariteit en lerend vermogen zijn belangrijke dragers binnen de verduurzaming van de studentenwoningen. Daarom wordt een living lab ingericht voor het creëren van bewustzijn, leren en innoveren op product, proces en samenwerking. Bij iedere fase wordt onderzocht hoe het goede behouden kan worden, het nodige wordt gerepareerd en waar mogelijk materialen worden hergebruikt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, met als doel de geleerde lessen uit elke fase mee te nemen naar de volgende fase. Ook het begeleiden van de bewoners en verzorgen van vervangende woonruimte in het project vraagt om goede afstemming en heldere communicatie. Vanuit de samenwerking worden de bewoners goed begeleid en geïnformeerd. We hebben aandacht voor de situatie van de studenten, tijdens werkzaamheden wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met tentamenperiodes.

Planning upgrade studentenwoningen

Nu de overeenkomst is getekend begint de verdere voorbereiding. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de zomer 2024. Als alles volgens planning verloopt, dan nemen de werkzaamheden ongeveer 4,5 jaar in beslag.

Reggewoon verduurzaamt 1000 woningen in 5 jaar

Langdurige samenwerking met Onderpand Vastgoedbeheer en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen

De komende 5 jaar voert Reggewoon onderhoud uit aan 1000 woningen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden. Alle woningen worden verbeterd en verduurzaamd. Reggewoon heeft de intentie om dit samen met Onderpand en Ter Steege te realiseren.

Donderdag 20 juli ondertekenden Reggewoon, Onderpand en Ter Steege een samenwerkingsovereenkomst: een startmoment van een langdurige samenwerking. De volgende stap bestaat uit het voorbereidingswerk en het uitwerken van de plannen. Reggewoon verwacht het 2e kwartaal van 2024 te starten met de uitvoering van de eerste fase. Huurders ontvangen meer informatie zodra de plannen meer vorm gekregen hebben.

“Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met een aanbestedingstraject om 1000 woningen te verduurzamen en onderhouden. Dit was een intensief traject. We zijn blij dat de intentie er is om met Onderpand en Ter Steege deze samenwerking aan gaan. We gaan nu samen aan de slag als bouwteam om te kijken hoe wij de komende 5 jaar goede en duurzame woningen gaan opleveren”, zegt Roel Wagenmans, projectleider Vastgoed Reggewoon.

Groot onderhoud en verduurzaming

De werkzaamheden zijn zeer uitgebreid. Een aantal werkzaamheden vinden plaats in de woning. Daarnaast worden aan de buitenkant werkzaamheden uitgevoerd aan de schil van de woning. Reggewoon pakt ook de isolatie aan. Dak-, vloer-, spouwmuurisolatie en isolerende beglazing wordt aangebracht. Een groot gedeelte van de woningen is straks gasloos. En er worden zonnepanelen geplaatst.

Ter Steege kijkt uit om met dit grootschalige project aan de slag te gaan. Tom Klokkenburg, adjunct directeur bij Ter Steege: “Wij werken al jaren aan de verduurzaming van de woningen van Reggewoon. We zijn blij dat we hier een vervolg aan kunnen geven met deze meerjarige samenwerking.”

“We zijn trots dat we onze langjarige ketensamenwerking met Reggewoon de komende jaren mogen voortzetten. En we zien uit naar de samenwerking met Ter Steege en natuurlijk Reggewoon. Gezamenlijk brengen we alle kennis en expertise in om te zorgen voor optimale resultaten voor de bewoners”, zegt Karl de Lange, directeur Onderpand Vastgoedbeheer.

Woonstichting De Marken en Ter Steege Gebiedsontwikkeling ondertekenen voor Woertmansweg in Bathmen

Op de foto van links naar rechts: Gijs Takkenkamp (Ter Steege Gebiedsontwikkeling), Erwin van Proosdij (Woonstichting de Marken), Arjan van ’t Hul (Ter Steege Bouw Vastgoed)

Dinsdag 25 april ondertekenden Erwin van Proosdij van Woonstichting De Marken en Gijs Takkenkamp van Ter Steege Gebiedsontwikkeling de overeenkomst voor de ontwikkeling van de Woertmansweg in Bathmen. Op deze nieuwe ontwikkellocatie komen onder andere sociale huurwoningen voor De Marken.

Woertmansweg

De Woertmansweg ligt aan de rand van Bathmen. Deze plek wees gemeente Deventer in februari 2023 aan als ontwikkellocatie in het Gebiedsperspectief dorpsrand Bathmen. Komende periode geeft Ter Steege Gebiedsontwikkeling verdere invulling aan de plannen voor de locatie.

Gemixt woningbouwprogramma

Ter Steege Gebiedsontwikkeling ontwikkelt op de locatie een gemixt woningbouwprogramma met koopwoningen in verschillende categorieën en een aantal sociale huurwoningen voor Woonstichting De Marken.

Planning

De ontwikkeling zal per direct starten met gesprekken met de gemeente en een voortzetting van de participatie. De verwachte start bouw zal medio 2025 zijn.

Leerlingen zijn de toekomst – Ter Steege Bouw Vastgoed blijft op PSO trede 2

Inclusief ondernemen is belangrijk en haast vanzelfsprekend voor Ter Steege Bouw Vastgoed. We zijn sinds 2021 gecertificeerd met PSO trede 2. In januari 2023 werd deze trede opnieuw aan ons toegekend. Dat komt onder andere door het aantal leerlingen op onze bouwplaatsen.

​​​​​​​PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit kwaliteitskeurmerk maakt zichtbaar welke organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. In het bijzonder op het gebied van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

​​​​​​​We spraken met Gert-Jan Kwintenberg en Gert Tempert. Beiden zijn bij hun eigen werkmaatschappij verantwoordelijk voor de aanwas en begeleiding van leerlingen op de bouwplaats – een van de doelgroepen die meetellen voor PSO.

De juiste mensen aantrekken

Gert-Jan is projectleider en verantwoordelijk voor de bouwplaatsmedewerkers van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. “Daarbij onderhoud ik contacten met het ROC en Bouwmensen, waar de leerlingen hun opleiding volgen. We verwelkomen ook regelmatig leerlingen via snuffelstages of vakantiewerk. We moeten er de laatste jaren wel wat meer voor doen om voldoende mensen binnen te krijgen. Dat betekent dat we nog meer investeren in de verschillende contacten met scholen etc. Tegelijkertijd willen we natuurlijk de juiste mensen aantrekken. Jongens die passen binnen de cultuur van Ter Steege.” Gert-Jan zegt ‘jongens’, maar timmervrouwen zijn natuurlijk ook van harte welkom: “Helaas zijn ze er op dit moment nog niet.”

Doorgroeien

Leerlingen gaan een dag per week naar school en werken vier dagen mee op de bouwplaats, onder begeleiding van hun persoonlijke leermeester. Zo ontdekken ze de kneepjes van het vak en draaien ze steeds zelfstandiger mee binnen hun vakgebied. Gert-Jan zelf werkt al 29 jaar bij Ter Steege en begon zelf ook ooit als leerling-timmerman. “Ik groeide in de loop der jaren door. In 2009 werd ik projectleider en in 2012 kwam daar de begeleiding van de leerlingen bij.”​​​​​​​

Waarom zoveel instroom?
“We hebben gelukkig weinig verloop. Maar er gaan natuurlijk wel mensen met pensioen. De groep ‘eigen medewerkers’ is groot. Dat werkt plezierig en komt de kwaliteit ten goede. Zo werkt iedere uitvoerder met een vast team. Dit willen we graag zo houden en daarom investeren we veel in de opleiding van de leerlingen.”

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg

Gert Tempert is Hoofd productie bij Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. Hier werken ze samen met RTC Hardenberg: “Ik zie dat de bouw als vakgebied weer wat meer in trek komt de laatste jaren. Gelukkig maar!” Gert regelt de eerste kennismaking met de leerlingen en plaatst ze vervolgens binnen Ter Steege bij een leermeester. “Die neemt het daarna over. We bespreken maandelijks de voortgang met alle leermeesters en het RTC. Elke drie maanden is er een evaluatie: met de leerling, leraar, leermeester én de ouders. Dat werkt erg goed, doordat de verwachtingen helder zijn en de lijntjes kort.”

Goed voor elkaar

“De leerlingen komen hier graag, dat is mooi om te zien. We hebben het ook goed voor elkaar bij Ter Steege, al zeg ik het zelf. Dat zie je terug in het aantal leerlingen dat blijft hangen na een snuffelstage of via vrienden die hier al werken. Ter Steege is goed voor haar medewerkers. En dus ook voor de leerlingen.”

​​​​​​​Net als Gert-Jan begon hij ooit als leerling-timmerman, toen nog in Rijssen: “Ik heb al veel functies gehad. Ter Steege geeft én stimuleert veel doorgroeimogelijkheden. Tegelijkertijd krijg je ook de mogelijkheid om een stapje terug te doen: bijvoorbeeld als je kleine kinderen hebt of juist als je wat ouder wordt. Fijn dat dit kan.”

Over PSO

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Er zijn in totaal vier niveaus PSO-erkenning: aspirant, trede 1, trede 2 en trede 3.

Meer informatie over PSO vind je via https://www.pso-nederland.nl/.

Renoveren en verduurzamen zonder koude tocht

Samen met Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen renoveert Mijande zo’n 200 woningen in onder meer Vriezenveen, Rossum, Ootmarsum en Den Ham. Als innovatieve Twentse woningcorporatie kiest men daarbij ook voor vervanging van ventilatieroosters door ventilatieradiators. ‘De uitvoering is een bewerkelijke klus, maar de klachten van bewoners over koude tocht zijn hiermee aanzienlijk verminderd,’ zegt Walter Pijnappel, projectleider bij Mijande Wonen.  

Wat was precies de aanleiding om Ter Steege te vragen de ventilatieradiator in de woningen te installeren?

‘Enkele jaren geleden hebben we tijdens een nieuwbouw- en renovatieproject het zogeheten stralendwarm-concept geïntroduceerd. Onderdeel hiervan was de toepassing van een ventilerende onderdorpel met een bijbehorende radiator. De resultaten en de bevindingen van bewoners waren toen heel positief. Bij raamroosters ervaren ze ’s winters koude tocht, waardoor ze soms alles dichtzetten. Met de ventilatieradiator is dat probleem opgelost. Als de radiator aanstaat, wordt de koude lucht die van buiten komt namelijk voorverwarmd.’

Welk probleem lost deze technische innovatie op voor Mijande?

‘Met dit grootschalige renovatie- en verduurzamingsproject zetten we volop in op isolatie. Maar isolatie betekent ook ventilatie, anders krijg je schimmel. Belangrijk is dus dat er verse lucht de woning in komt, zonder koude tocht. Dankzij de Eco-ventilatieradiator krijgen we aanzienlijk minder klachten over tocht bij de kozijnen van bewoners die een bank of stoel bij het raam hebben staan. De woningen worden goed geïsoleerd in combinatie met mechanische afzuiging en instroom van verse voorverwarmde lucht. De kunst is dan natuurlijk om zo’n goed geïsoleerde woning tijdens warme dagen te laten afkoelen. Speciaal daarvoor brengt Ter Steege een geïsoleerd luikje voor ‘zomernachtventilatie’ in de voor- en achtergevel van de woning aan. Aan de buitenkant is het voorzien van een inbraakwerend rooster. In het begin waren bewoners erg sceptisch, maar na de afgelopen warme zomer zijn ze erg blij met deze oplossing.’

Tegen welke problemen loop je aan bij de uitvoering en hoe lost Ter Steege die voor jullie op?

 ‘Alles wat je doet moet toegevoegde waarde hebben. In het geval van de ventilatieradiator moet je daarvoor ook dingen slopen. Bij de variant met een ventilerende waterslag aan de buitenkant moet je onder de vensterbanken sleuven in de gevel aanbrengen voor het installeren van geluiddempende kanalen waar de lucht doorheen stroomt. Vervolgens moet je de gevel weer netjes herstellen. Regelmatig krijg je te maken met zelf aangebrachte vensterbanken. Die moet je in goed overleg met de bewoners verwijderen en vervangen door een standaard vensterbank. Ook hebben mensen soms betimmeringen aan de binnenwand aangebracht, die je moet weghalen. Voor dat alles moet je mensen echt meenemen en overtuigen. Ter Steege Bouw Vastgoed speelt daar ook een rol in. Samen met de bewonersconsulent van Mijande geeft hun uitvoerder bewoners tekst en uitleg. Over hoe we te werk gaan en wat ze mogen verwachten. Dat teamwork functioneert uitstekend.’

5 medewerkers van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen vieren hun jubileum/afscheid

Op vrijdag 21 april hebben we feestelijk stil gestaan bij maar liefst 161 jaar werkervaring. Tijdens een receptie bij het Brodshoes in Rijssen kregen collega’s en familie en vrienden de gelegenheid de jubilarissen te feliciteren met deze mooie mijlpaal.  

Erik Leusink, Andre Veneman en Arjan Lankamp vierden hun 25-jarig werkjubileum bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Rikus Braakman vierde zijn 40 jaar dienstverband en Geerhard Averesch ging met pensioen na maar liefst 46 jaar werkzaam te zijn geweest bij Ter Steege.  

De directie bedankte de jubilarissen voor hun inzet en collegialiteit al die jaren. Dit ging uiteraard gepaard met cadeaus en bloemen. 

Samenleven in en met het bos

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het wordt een mix van woningtypen variërend van sociale huur- en sociale koopwoningen, middeldure en duurdere koopwoningen en vrije kavels. De bouw start naar verwachting in 2025. In het plan is de balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur essentieel.

Directeur Gijs Takkenkamp van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna van de gemeente Soest tekenden op woensdag 5 april 2023 de samenwerkingsovereenkomst met afspraken over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied.

Samenleven in én met het bos

Wethouder Osman Suna: “De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Oók in de groene omgeving van Soesterberg, al weten we dat er ook bewoners zijn die dit liever niet willen. Met dit project creëren we een bijzonder woonmilieu. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met het bos. Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Hierin worden in totaal 1700 woningen gebouwd op acht locaties. Ongeveer de helft van de woningen zijn opgeleverd. Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten waaronder Landgoed de Paltz, het Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. Met de opbrengst van de bouwontwikkelingen worden gedane investeringen in de natuur bekostigd. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden terug gegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren.”

Inloopbijeenkomst woensdag 10 mei 2023

Geïnteresseerden kunnen het concept-plan bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 10 mei. Daar kunnen ook vragen worden gesteld aan Ter Steege en de gemeente Soest. De inloopbijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in Kontakt der Kontinenten, aan de Amersfoortsestraat 20 in Soesterberg. Aanmelden kan via www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.

Meer informatie over het woongebied staat op natuurinclusiefwonensoesterberg.nl

Genieten van bosrijke omgeving

Het woongebied wordt niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er wordt gezorgd dat iedereen ook na de bouw van woningen kan blijven genieten van de bosrijke omgeving. Bewoners en omwonenden kunnen elkaar ontmoeten. Onderdeel van het plan is een nieuw te bouwen ‘boshut’ waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Brede mix woningen: van sociale huur tot koop

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan. Er komen maximaal 300 woningen. Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. De koopwoningen worden verkocht in verschillende prijsklassen.

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen

Circulariteit en verduurzaming zijn ook belangrijk tijdens het bouwproces. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door de toepassing van geprefabriceerde elementen wordt de bouwtijd verkort en wordt de omgeving zo min mogelijk belast.

Inventariseren, beschermen en transformeren

Voordat de bouw begint wordt zorgvuldig onderzocht waar de natuur het bouwen het beste toelaat. Onder andere door goed te kijken welke bomen en onderdelen van het bos behouden moeten blijven. Tijdens de bouw van woningen en aanleg van wegen worden de bodem en de natuur zo min mogelijk aangetast. Er wordt minimaal gegraven en bouwhekken worden zorgvuldig geplaatst.

Natuurwaarde

In het concept plan van Ter Steege gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het plan van Ter Steege. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Ecologisch onderzoek

Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

Omwonenden kunnen helpen

Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen dit melden. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

Meedenken

Bij de ontwikkeling van het woongebied werken Ter Steege, Portaal en de gemeente Soest samen met wUrck voor het landschapsontwerp en stedenbouwkundigontwerp. Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege nauw samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor het ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Tijdens de inloopbijeenkomst op 10 mei wordt verder toegelicht op welke momenten en manieren bewoners kunnen meedenken.

Hart van de Heuvelrug

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.

De fitcirkel van Ter Steege

Met Ter Steege in Beweging, ons eigen vitaliteitsprogramma, hebben we eigenlijk maar één doel: dat onze medewerkers zich goed voelen! Lekker in je vel zitten gaat verder dan een leuke sportactiviteit. Daarom introduceren wij de Fitcirkel van Ter Steege. De kartrekkers leggen graag uit wat deze Fitcirkel inhoudt én wat wij er dit jaar mee gaan doen.

Voeding

Een goed eetpatroon is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. En daarom dus ook belangrijk in de fitcirkel. Gelukkig gaat het hier om balans: je hoeft echt niet alleen te leven op spruitjes en broccoli. Maar hoe vind je die balans? In het najaar gaan we hiermee aan de slag door middel van het thema voeding.

Jane Dijkstra, Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen: “Een gezond(er) eetpatroon zit al in hele kleine dingen. Ik word bijvoorbeeld enthousiast van gezonde ‘eetwissels’: 100% pindakaas in plaats van normale pindakaas en volkoren spaghetti in plaats van witte spaghetti. En daardoor geniet ik ook gewoon van dat lekkere gebakje. Het belangrijkste is: hoe vind je die balans? Daar hoop ik in het najaar meer over te leren. Dan duiken we in het thema voeding.”

Beweging

Natuurlijk komen we ook in beweging met mooie wedstrijden, leuke activiteiten en interessante clinics.

Christian van Hoeijen, Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn: “Er staan dit jaar weer een flink aantal activiteiten op de planning. En daar kijk ik heel erg naar uit. Wat ik vooral leuk vind is om eens sporten uit te proberen die ik nooit eerder heb gedaan. Op die manier kom ik weer in aanraking met nieuwe dingen, wat ik altijd prikkelend vind. Want misschien vind je op die manier wel een nieuwe hobby of uitdaging!”

Gezonde werkplek

Een groot deel van de week ben je aan het werk. Werk je dus aan je leefstijl? Dan is je werkplek heel belangrijk. Een goede en gezonde werkplek gaat onder andere over ergonomisch en veilig werken.

Patrick Canten, Ter Steege Bouw Vastgoed Delft: “Nadat we zijn verhuisd naar ons nieuwe kantoor in december, hebben we iemand ingehuurd die bij elke medewerker een werkplekanalyse heeft gedaan om zo alles goed in te stellen. We hebben gekozen voor bureaus die in hoogte verstelbaar zijn en we maken veel gebruik van de fietsstoelen. Ook de vergaderruimte blijft niet achter: de tafels kunnen zo ver omhoog dat we ook staand kunnen vergaderen. En natuurlijk proberen we tussen de middag met elkaar en rondje te wandelen.”

Mentale gezondheid

Je mentale gezondheid speelt een grote rol in hoe fit je je voelt. En dat is precies waarin we met Ter Steege in Beweging in willen ondersteunen. In ons voorjaarsthema gaan we dieper in op stress en ontspanning. Want waarom is stress juist positief? En hoe zorg jij voor voldoende ontspanning?

Jörgen Vermaas, Ter Steege Handel: “Een doorsnee dag van de week: opstaan, klaarmaken, mail, berichtjes en het nieuws checken. Dan snel ontbijten, kinderen naar school en op pad. Op werk gaat de sneltrein door: vervanging regelen voor een zieke collega, klanten bellen en afspraken. Voor je het weet zit je werktijd erop. Op weg naar huis om boodschappen te doen, eten te koken en de kinderen naar sport brengen. We zijn druk en er wordt veel van ons gevraagd. We staan eigenlijk continu onder spanning en we beseffen (te) weinig wat dit met ons doet. Kunnen we dit dagelijks week in en uit wel vol blijven houden? Goed om er eens bij stil te staan! In het voorjaar gaan we dit doen met het thema stress en ontspanning. Daar ben ik heel benieuwd naar, want ik heb het idee dat dit thema mij gaat verrassen.”

Roken en alcohol

Vanuit onze werkmaatschappijen worden er verschillende mogelijkheden aangeboden om bijvoorbeeld te stoppen met roken.

Margreet Koster, Wildvank Gevelspecialisten: “Niets is zo moeilijk dan van een verslaving afkomen. Graag willen we onze medewerkers hierin helpen. Samen met Ter Steege Materieel, Ter Steege Handel en Reginox zijn we in gesprek met een ‘Stoppen met roken coach’. Er hebben zich inmiddels al een mooi aantal mensen aangemeld. Zo staan ze er niet alleen voor en gaan we er samen voor! Rokers die nog niet zover zijn om deze stap te nemen, hebben we laten weten dat ze ook op een later moment altijd om hulp mogen vragen.”

Ter Steege bouwt 70 koopwoningen in Goor

Ter Steege Bouw Vastgoed uit Rijssen gaat de komende jaren ruim 70 duurzame koopwoningen bouwen in Goor, gemeente Hof van Twente. De woningen worden gerealiseerd op vier ‘velden’ gelegen aan de Oude Haaksbergerweg, de Meidoornstraat en de Doctor Schaepmanstraat. Ter Steege heeft de gronden aangekocht van woningcorporatie Viverion na een uitgebreide procedure.

Ter Steege zet nadrukkelijk in op betaalbare rijwoningen voor starters op de woningmarkt. De rest van het programma zal een mix zijn van seniorenwoningen met baden en slapen op de begane grond en ruime twee-onder-een-kapwoningen. De woningen worden duurzaam, energiezuinig en gasloos gebouwd. De koopwoningen vormen een goede balans in de wijk naast de bestaande sociale huurwoningen. Viverion zal de komende jaren op andere locaties in Hof van Twente sociale huurwoningen gaan bouwen.

Grote vraag
De bouw van koopwoningen in Goor is zeer welkom, want in Hof van Twente is de vraag naar nieuwe koopwoningen, met name onder jongeren en senioren groot. De locatie aan de oostzijde van Goor is prachtig om straks te wonen. Dichtbij het centrum, natuurschoon om de hoek en een multifunctioneel centrum met onder meer een basisschool in de wijk. Een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling is een ruime en speelse opzet van de wijk. De tijdelijke speeltoestellen wil de gemeente gaan verplaatsen. Voor het tijdelijke hondenveldje gaan Gemeente, Viverion en Ter Steege samen bekijken of hiervoor een andere locatie kan worden gevonden.

Communicatie
Geïnteresseerden kunnen alvast hun woonwensen kenbaar maken op www.rozenvelden.nl. Met alle input gaat Ter Steege samen met Palazzo architecten uit Holten de komende maanden de bouwplannen vormgeven. Ter Steege informeert in deze tijd ook de directe omgeving over de opzet van het plan.

Ter Steege Bouw Vastgoed verwacht tegen de zomer met de eerst woningen in verkoop te gaan. Makelaarskantoren Berends-Naafs en Euverman&Nuyts zijn daarvoor ingeschakeld. Zij geven aan gegadigden graag alvast informatie over de voordelen van het kopen van een nieuwbouwwoning of een waardebepaling van de te verkopen bestaande woningen. Als alles goed verloopt kan in het voorjaar van 2024 gestart worden met de bouw van de eerste woningen.