Sleuteloverdracht O&K gebouw Haaksbergen

Op de foto Erwin Tijhof (Ter Steege Gebiedsontwikkeling) en Jan Pot (Historische Kring Haaksbergen).

De Historische Kring Haaksbergen mag het oude kantoorgedeelte van Odink & Koenderink de komende periode gebruiken om een goede herbestemming te vinden.

Ter Steege Bouw Vastgoed gaat het gebied herinrichten, maar het oude kantoorgedeelte van O&K gaat niet tegen de vlakte. Dat heeft grote historische waarde. Het oude kantoorgedeelte moet herbestemd worden. “Het is een gemeentelijk monument. We hopen dat daar een bedrijf zich in wil vestigen. Nu vragen wij als Historische Kring Haaksbergen aandacht voor dit gebouw. Wij hebben het in bruikleen van Ter Steege Bouw Vastgoed. Vorige week was er een symbolische sleuteloverhandiging”, zegt Bert Kors namens HKH.

De Historische Kring Haaksbergen fungeert als aanjager in het streven om het oude kantoorgedeelte van Odink & Koenderink te herbestemmen. Dit moet bewaard blijven voor Haaksbergen. Er is de HKH veel aan gelegen een bedrijf te vinden, dat zich op dit terrein wil vestigen.

Woonstichting De Marken en Ter Steege Gebiedsontwikkeling ondertekenen voor Woertmansweg in Bathmen

Op de foto van links naar rechts: Gijs Takkenkamp (Ter Steege Gebiedsontwikkeling), Erwin van Proosdij (Woonstichting de Marken), Arjan van ’t Hul (Ter Steege Bouw Vastgoed)

Dinsdag 25 april ondertekenden Erwin van Proosdij van Woonstichting De Marken en Gijs Takkenkamp van Ter Steege Gebiedsontwikkeling de overeenkomst voor de ontwikkeling van de Woertmansweg in Bathmen. Op deze nieuwe ontwikkellocatie komen onder andere sociale huurwoningen voor De Marken.

Woertmansweg

De Woertmansweg ligt aan de rand van Bathmen. Deze plek wees gemeente Deventer in februari 2023 aan als ontwikkellocatie in het Gebiedsperspectief dorpsrand Bathmen. Komende periode geeft Ter Steege Gebiedsontwikkeling verdere invulling aan de plannen voor de locatie.

Gemixt woningbouwprogramma

Ter Steege Gebiedsontwikkeling ontwikkelt op de locatie een gemixt woningbouwprogramma met koopwoningen in verschillende categorieën en een aantal sociale huurwoningen voor Woonstichting De Marken.

Planning

De ontwikkeling zal per direct starten met gesprekken met de gemeente en een voortzetting van de participatie. De verwachte start bouw zal medio 2025 zijn.

Leerlingen zijn de toekomst – Ter Steege Bouw Vastgoed blijft op PSO trede 2

Inclusief ondernemen is belangrijk en haast vanzelfsprekend voor Ter Steege Bouw Vastgoed. We zijn sinds 2021 gecertificeerd met PSO trede 2. In januari 2023 werd deze trede opnieuw aan ons toegekend. Dat komt onder andere door het aantal leerlingen op onze bouwplaatsen.

​​​​​​​PSO staat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit kwaliteitskeurmerk maakt zichtbaar welke organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen. In het bijzonder op het gebied van arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

​​​​​​​We spraken met Gert-Jan Kwintenberg en Gert Tempert. Beiden zijn bij hun eigen werkmaatschappij verantwoordelijk voor de aanwas en begeleiding van leerlingen op de bouwplaats – een van de doelgroepen die meetellen voor PSO.

De juiste mensen aantrekken

Gert-Jan is projectleider en verantwoordelijk voor de bouwplaatsmedewerkers van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. “Daarbij onderhoud ik contacten met het ROC en Bouwmensen, waar de leerlingen hun opleiding volgen. We verwelkomen ook regelmatig leerlingen via snuffelstages of vakantiewerk. We moeten er de laatste jaren wel wat meer voor doen om voldoende mensen binnen te krijgen. Dat betekent dat we nog meer investeren in de verschillende contacten met scholen etc. Tegelijkertijd willen we natuurlijk de juiste mensen aantrekken. Jongens die passen binnen de cultuur van Ter Steege.” Gert-Jan zegt ‘jongens’, maar timmervrouwen zijn natuurlijk ook van harte welkom: “Helaas zijn ze er op dit moment nog niet.”

Doorgroeien

Leerlingen gaan een dag per week naar school en werken vier dagen mee op de bouwplaats, onder begeleiding van hun persoonlijke leermeester. Zo ontdekken ze de kneepjes van het vak en draaien ze steeds zelfstandiger mee binnen hun vakgebied. Gert-Jan zelf werkt al 29 jaar bij Ter Steege en begon zelf ook ooit als leerling-timmerman. “Ik groeide in de loop der jaren door. In 2009 werd ik projectleider en in 2012 kwam daar de begeleiding van de leerlingen bij.”​​​​​​​

Waarom zoveel instroom?
“We hebben gelukkig weinig verloop. Maar er gaan natuurlijk wel mensen met pensioen. De groep ‘eigen medewerkers’ is groot. Dat werkt plezierig en komt de kwaliteit ten goede. Zo werkt iedere uitvoerder met een vast team. Dit willen we graag zo houden en daarom investeren we veel in de opleiding van de leerlingen.”

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg

Gert Tempert is Hoofd productie bij Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. Hier werken ze samen met RTC Hardenberg: “Ik zie dat de bouw als vakgebied weer wat meer in trek komt de laatste jaren. Gelukkig maar!” Gert regelt de eerste kennismaking met de leerlingen en plaatst ze vervolgens binnen Ter Steege bij een leermeester. “Die neemt het daarna over. We bespreken maandelijks de voortgang met alle leermeesters en het RTC. Elke drie maanden is er een evaluatie: met de leerling, leraar, leermeester én de ouders. Dat werkt erg goed, doordat de verwachtingen helder zijn en de lijntjes kort.”

Goed voor elkaar

“De leerlingen komen hier graag, dat is mooi om te zien. We hebben het ook goed voor elkaar bij Ter Steege, al zeg ik het zelf. Dat zie je terug in het aantal leerlingen dat blijft hangen na een snuffelstage of via vrienden die hier al werken. Ter Steege is goed voor haar medewerkers. En dus ook voor de leerlingen.”

​​​​​​​Net als Gert-Jan begon hij ooit als leerling-timmerman, toen nog in Rijssen: “Ik heb al veel functies gehad. Ter Steege geeft én stimuleert veel doorgroeimogelijkheden. Tegelijkertijd krijg je ook de mogelijkheid om een stapje terug te doen: bijvoorbeeld als je kleine kinderen hebt of juist als je wat ouder wordt. Fijn dat dit kan.”

Over PSO

Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Er zijn in totaal vier niveaus PSO-erkenning: aspirant, trede 1, trede 2 en trede 3.

Meer informatie over PSO vind je via https://www.pso-nederland.nl/.