MVO

Wij zijn ons bewust van onze rol in de samenleving. Wij bouwen zichtbaar eraan mee. Mensen kijken vaak vol belangstelling mee met wat wij doen en vinden daar iets van. Ons werk ligt onder een vergrootglas en dus hebben wij een grote verantwoordelijkheid voor wat wij doen en hoe wij dit doen. Dat vraagt open en eerlijke keuzes. In het MVO-beleid van de Ter Steege Groep schreven we op hoe wij op een zorgvuldige manier ons steentje bijdragen aan mens en milieu. Hier zetten we graag een paar stappen extra in. Onze betrokkenheid bij de samenleving noemen wij Maatschapwij.

Prestatieladder voor Sociaal Ondernemen

Wij zijn erkend met Trede 1 op de landelijke Prestatieladder voor Sociaal Ondernemen (PSO). Wij ondersteunen graag de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben mensen in dienst met een uitkering en bieden leerwerkplekken aan, waardoor zij hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. Deze inspanningen zijn bevestigd met een landelijke certificering: PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).