Wij zijn ons bewust van onze rol in de samenleving. Wij bouwen zichtbaar eraan mee. Mensen kijken vaak vol belangstelling mee met wat wij doen en vinden daar iets van. Ons werk ligt onder een vergrootglas en dus hebben wij een grote verantwoordelijkheid voor wat wij doen en hoe wij dit doen. Dat vraagt open en eerlijke keuzes. In het MVO-beleid van de Ter Steege Groep schreven we op hoe wij op een zorgvuldige manier ons steentje bijdragen aan mens en milieu. Hier zetten we graag een paar stappen extra in. Onze betrokkenheid bij de samenleving noemen wij Maatschapwij.

Sustainable Development Goals

SDG’s zijn zeventien doelen die de wereld in 2030 een stuk mooier maken. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ter Steege Groep ondersteunt deze doelen.

Naar de pagina

Bomen planten voor een betere leefomgeving

Bouwen en renoveren van woningen levert fijne woonplekken op. Maar de impact op het milieu is nog altijd groot. Bij Ter Steege proberen we de impact zo veel mogelijk te beperken. Zo bouwen we steeds vaker circulair, reduceren en secheiden we afval en rijden we zo veel mogelijk elektrisch. Om een extra stap te maken, zijn we in 2020 een samenwerking met Staatsbosbeheer en Buitenfonds gestart. Voor elke woning die wij bouwen of renoveren, planten we twee bomen.

Naar de pagina

Meer vogels in de wijk

Mensen die in een vogelrijke omgeving wonen, zijn gelukkiger dan mensen die in hun dagelijkse leven weinig vogels zien. Recent onderzoek uit Duitsland bevestigde dit nog eens. Voor Ter Steege Bouw Vastgoed alle reden om uit te zoeken hoe zij woningen en de directe omgeving daarvan nog vogelvriendelijker kan maken.

Naar de pagina

Prestatieladder voor Sociaal Ondernemen

Wij zijn erkend met Trede 2 op de landelijke Prestatieladder voor Sociaal Ondernemen (PSO). Wij ondersteunen graag de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben mensen in dienst met een uitkering en bieden leerwerkplekken aan, waardoor zij hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. Deze inspanningen zijn bevestigd met een landelijke certificering: PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).