Als familiebedrijf denken we niet alleen na over nu, maar investeren we juist in de toekomst. Daarom stelden we klimaatdoelen op voor Ter Steege, zodat we de wereld goed achterlaten voor de generaties na ons. Hoe die doelen en onze plannen eruit zien? Je leest het op deze pagina!

Ons hoofddoel

We werken aan 55% minder CO2 uitstoot in 2030.

55% CO2 reductie sluit aan bij de Klimaatwet: niet meer, niet minder. Met dit hoofddoel hebben we aandacht voor stikstof en klimaatadaptie. We gaan uit van het principe: alles wat we besparen, hoeven we niet te reduceren. 

We focussen ons op de thema’s energie, grondstoffen, water en biodiversiteit. Komende jaren investeren we in pilotprojecten en innovaties, zodat we vooral zo veel mogelijk leren.

 

ENERGIE

Alle woningen die wij vanaf 2028 bouwen en ontwikkelen zijn NOM.

 • NOM woningen hebben lagere woonlasten. Hierdoor worden woningen betaalbaarder.
 • Dankzij de duurzame maatregelen, kunnen kopers een hogere hypotheek krijgen.
 • We hebben aandacht voor passief bouwen. Denk hierbij aan dampopen bouwen met zo min mogelijk complexe installaties.

Komende jaren bouwen we steeds meer NOM woningen. We optimaliseren onze concepten en werken zo toe naar 100% NOM in 2028.

GRONDSTOFFEN

Alle woningen die wij vanaf 2028 bouwen en ontwikkelen hebben een maximale MPG van 0,5.

 • We bouwen veel vaker met hout.
 • We maken veel gebruik van circulaire materialen.
 • We gebruiken gezonde materialen.

We hebben aandacht voor materialen met een hoge uitstoot van fossiele brandstoffen en bouwen steeds vaker met bio-based materialen. In 2024 starten we met minimaal 50 bio-based woningen!

WATER

In 2028 hebben we 100 woningen gerealiseerd met het opvangen en hergebruik van regenwater.

 • We gebruiken regenwater voor het doorspoelen van toiletten.
 • We maken het mogelijk dat er zomers gesproeid kan worden met eerder opgevangen regenwater.

BIODIVERSITEIT

In 2028 heeft elk project minimaal 30% groen.

 • We zetten in op het behoud van bestaand groen.
 • We planten alleen inheemse bomen, heggen, planten en grassen aan.
 • Bij voorkeur planten we op maaiveld.
 • Als het nodig is, werken we ook met groene daken en gevels om de 30% te behalen.

We houden ons hiermee ook aan de spelregels die we hebben gemaakt met Vogelbescherming Nederland.

2024

Tijd om de eerste stappen te zetten! Daarom hebben we voor 2024 doelen gesteld waar we de komende periode mee aan de slag gaan.

 • We meten onze CO2 footprint en stellen deze vast. Komende jaren blijven we dit elk jaar doen. Hierdoor weten we waar we aan moeten werken en waar we kunnen reduceren.
 • Dit jaar bouwen we 50 bio-based woningen.
 • We werken aan een levend document waar we alle duurzame materialen opslaan. Dit document is vooral bedoeld om intern kennis te delen.

Bestaande samenwerkingen

We blijven samenwerken met Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer. Dit houdt in dat we in onze projecten de spelregels van Vogelbescherming toe blijven passen en dat we jaarlijks voor elke woning die we bouwen of renoveren twee bomen planten.

Meer weten? Neem contact met ons op!