Ter Steege Bouw Vastgoed bereikt het hoogste punt in Tersluis!


Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg bereikt als eerste het hoogste punt in Tersluis!

De eerste bewoners staan in de startblokken voor de verhuizing naar Tersluis.
Ter Steege ontwikkelt hier 18 aardbeving bestendige woningen die door de bewoners vrij zijn in te delen volgens het Leef!WEL concept.

Het gaat snel met de bouw van de eerste vijf rijwoningen. De kappen zijn inmiddels geplaatst en de wijk Tersluis krijgt een gezicht. De samenwerking met de NAM verloopt goed en de kopers zijn tevreden. Het was een extra uitdaging om enerzijds te voldoen aan de richtlijnen voor aardbeving bestendig bouwen en anderzijds de grote mate van flexibiliteit te bieden waar Ter Steege bekend om staat. Elke woning is van binnen uniek, hoewel dit aan de buitenzijde niet te merken is.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor fase II volop in gang.
Eind dit jaar begint Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg aan de 10 halfvrijstaande en 1 vrijstaande woning. Bent u benieuwd naar het concept of wilt u meer weten over Wonen in Tersluis?
Neem gerust contact op. Kijk ook eens op  www.wonenintersluis.nl

Gijs Takkenkamp directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling

Door de aantrekkende economie ontwikkelt ook de vastgoedmarkt zich in positieve zin. Als gevolg hiervan ontstaat er verdere groei in de gebiedsontwikkelingsactiviteiten binnen Ter Steege Bouw Vastgoed.

Wij zijn verheugd u mee te kunnen delen dat wij Gijs Takkenkamp per 1 augustus 2017 hebben benoemd tot directeur van Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de groei van de ontwikkelactiviteiten goed zal begeleiden en stimuleren. 

Onderdeel van deze verdere professionalisering is tevens de uitbreiding van het takenpakket van Erwin Tijhof (regiomanager). Hij zal per 1 augustus 2017, naast zijn inhoudelijke projectmatige taken, verantwoordelijk worden voor planning & control van de projecten van Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv.

Wij zijn van mening dat wij door deze stap onze gewaardeerde relaties nog beter van dienst kunnen zijn en geven op deze manier invulling aan de groei van onze organisatie.  Uiteraard wensen wij Gijs en Erwin veel succes en plezier in hun nieuwe rol!

Ter Steege Gebiedsontwikkeling bv is één van de werkmaatschappijen binnen Ter Steege Bouw Vastgoed en is verantwoordelijk voor de risicodragende gebiedsontwikkelingen van Ter Steege. Vanuit Ter Steege Gebiedsontwikkeling acquireren en verwerven we locaties voor (her)ontwikkeling en ontwikkelen deze tot aansprekende nieuwe woon- en werklocaties. Deze gebiedsontwikkelingen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de regionale Bouw Vastgoed bedrijven van Ter Steege

Meer toekomst met onze nieuwe TOPS Academie

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Vanuit deze gedachte investeert Ter Steege Bouw Vastgoed veel in de opleiding van jong talent. Denk bijvoorbeeld aan ons TOPS traineeship voor afgestudeerde HBO’ers. Met onze nieuwe TOPS Academie maken we hier nog meer werk van. Zo is er nu ook het traject TOPS kickstart: jong talent ontwikkelt zich sneller tot specialist in een bepaalde functie.

Jong talent van nu

De vier jonge talenten op de foto doorlopen nu een opleiding aan onze nieuwe TOPS Academie. We introduceren Jocelyn Boerman, Rosalie Ligterink en Jan-Harmen Rook die het TOPS kickstart programma doorlopen en Gijs Klunder die het TOPS traineeship in september begint.

Meer nieuws over hoe het hen vergaat tijdens de traineeships volgt later in het jaar!

Ontwikkeling

Plezier in je werk geeft energie en zorgt ervoor dat je goed in je vel zit. Waardoor werk je met plezier? Als je op de juiste plek zit. Met ruimte om je talenten te ontwikkelen. Zodat je kunt groeien in je vak en voldoening haalt uit waar je dagelijks mee bezig bent. Onze TOPS Academie helpt je daarbij.

Verschillende programma’s

Onder de vlag van de TOPS Academie biedt Ter Steege Bouw Vastgoed nu twee opleidingsprogramma’ s aan: TOPS traineeship en het nieuwe TOPS kickstart.

TOPS traineeship

  • Voor afgestudeerde HBO’ers
  • Doel: kennismaken met de verschillende werkgebieden binnen drie bedrijven
  • Met detacheringsmogelijkheden binnen onze organisatie
  • Duur: 2 jaar
  • 4 dagen werken, 1 dag studie

TOPS kickstart

  • Voor afgestudeerde HBO’ers én medewerkers met maximaal 2 jaar werkervaring
  • Doel: snelle ontwikkeling in een bepaalde functie (bijv. kopersbegeleiding, uitvoering, vastgoedontwikkeling, marketing)
  • Traject bij één werkmaatschappij, 1 periode van 8 maanden naar een ander bedrijf in onze organisatie
  • Duur: 1 jaar met optie van verlenging tot 2 jaar
  • 5 dagen werken

Ter Steege Bouw Vastgoed is alert op de bewegingen in de bouw- en vastgoedmarkt én op de arbeidsmarkt. De TOPS Academie zal zich dan ook blijven ontwikkelen. Net zoals jong talent dat bij ons kan doen!

Geschreven door: Arjan van ’t Hul, Directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen

Help, een vleermuis!

Het is een wonderbaarlijk fenomeen. Soms hollen we met ons allen zo hard achter duurzaamheid aan, dat we bijna struikelen over onze eigen benen. Want laten we wel zijn. We maken ons druk om duurzaamheid omdat we het beste voor hebben met de aarde. Met het milieu. De flora. De fauna. Hoe is het dan te verklaren dat we, in onze ijver om zo snel mogelijk te verduurzamen, de leefwereld van vogels en vleermuizen over het hoofd zien?

Als ik ’s avonds met m’n vrouw nog even in de tuin zit zijn we er vaak getuige van. Tegen de tijd dat het schemerig begint te worden, komen de eerste vleermuizen voor de dag. Een prachtig schouwspel: de vleermuizen scheren over onze hoofden en vliegen zelfs onder de luifel door waaronder we zitten. Dit is meestal het moment dat mijn vrouw zegt: “nu ga ik naar binnen”. Zelf vind ik het geweldig en blijf het volgen tot het echt donker is en ze niet meer zie. Maar wanneer ik dan de volgende morgen op kantoor kom, zijn de verhalen hierover minder positief. Vleermuizen, gierzwaluwen en mussen houden zich graag op in de beschutting van woningen. Dat is algemeen bekend. En toch is dit voor veel woningcorporaties en renoverende partijen nog vaak een netelig issue. Met een enorme impact op renovatie- en groot onderhoudsprocessen.

Sociale huisvesting

Met name vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen nestelen zich graag in de spouw, onder de dakpannen of achter plaatwerk van een woning. Hiermee bieden woningcorporaties vaak ongemerkt een goede leef- en nestelomgeving aan deze dieren. Bewoners hebben er weinig last van. Hooguit wat meer gepiep als er jonge mussen in het nest zitten. De problemen dienen zich pas aan als er gerenoveerd moet worden. Of erger: als er al gerenoveerd wordt. Op dat moment gaan bij alle organisaties de alarmbellen rinkelen. Er moeten halsoverkop acties worden ondernomen om te voorkomen dat de verblijfplaatsen worden verstoord of verloren gaan. Maar ho, wacht even. Haastige spoed en de langdurige procedures vanuit de Wet Natuurbescherming; dat is geen gelukkig huwelijk. Dat zijn botsende processen. Lijdzaam aangezien door nagelbijtende corporaties en renovatiepartners.

Eerst de mussen dan de bewoners

Over het algemeen hebben de medewerkers van woningcorporaties en aannemers niet zoveel op met vleermuizen en mussen. Lieve beesten hoor, maar ook lastig. Ze kunnen de planning behoorlijk in de war fladderen. Daar staan de bewoners en de omgeving heel anders in. Zij vinden het terecht belangrijk dat de leefwereld van deze beschermde diersoorten wordt gerespecteerd. Wat nu? De stakeholders tegenover elkaar in de loopgraven? Dat hoeft niet. De oplossing is simpel: geef dit onderwerp tijdig aandacht, zodat je op tijd de gewenste maatregelen kunt nemen. Voordat we hartstochtelijk plannen gaan maken voor de verduurzaming, voordat we bewonersavonden organiseren om 70% participatie binnen te halen, moeten we beginnen met een serieuze inventarisatie van de aanwezige diersoorten. Op de voet gevolgd door acties om de leefwerelden van de dieren optimaal te beschermen. Zie dit nou gewoon als een basisonderdeel van het totale renovatieproces. Dan zul je zien dat de gevolgen voor de planning nihil zijn.

Natuurinclusief Renoveren

Goed nieuws: bij Nul op de Meter-projecten is op dit thema een ware doorbraak bereikt. In de nieuwe Gedragscode Natuurinclusief Renoveren staan natuur en bouw elkaar niet in de weg, maar versterken ze elkaar. Hoe het werkt? De regeling is gebaseerd op overcompensatie. Standaard worden bij elke renovatie nestvoorzieningen voor vleermuizen en mussen meegenomen. Ook als deze dieren (nog) nergens te bekennen zijn. Er ontstaat een win-win situatie: met enerzijds een beter en voorspelbaarder bouwproces, anderzijds meer nestgelegenheid voor de vogels en de vleermuizen. Waarschijnlijk wordt de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren in het derde kwartaal van dit jaar ingevoerd. De koppeling tussen het NOM-keur en de gedragscode wordt naar verwachting de standaard in de markt.

Wat is de moraal van dit verhaal?

Corporaties en aannemers willen graag snel en efficiënt renoveren. Hierbij hebben we te maken met regelgeving die soms wat is doorgeslagen door excessen uit het verleden. Dat hoeven we niet gelaten over ons heen te laten komen. Zie het liever als een uitdaging die tot betere resultaten leidt. Geef de vogeltjes en vleermuizen op tijd de kans om andere plekken te vinden. Wanneer we als sector meer oog krijgen voor dit soort oplossingen, vinden we vast nog meer alternatieve wegen om de regelgeving te vereenvoudigen.

Arjan van ’t Hul
Directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen
Arjan is expert op het gebied van renovatie en groot onderhoud. Hij is betrokken bij diverse Nul op de Meter projecten bij zowel grondgebonden woningen als gestapelde bouw. In zijn vrije tijd is Arjan een actieve mountainbiker en fanatiek zanger bij een koor.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur Arjan van ’t Hul een e-mail