Geschreven door: Gijs Takkenkamp, Directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling

Naast het pad groeien de mooiste bloemen

Woningprijzen stijgen weer. De woningverkopen nemen toe. In sommige steden bieden gretige kopers weer boven de vraagprijs. Je hoort zelfs alweer geluiden van kopers die een nieuwe woning hebben gekocht zonder dat ze hun huidige woning hebben verkocht. Kortom, lachende gezichten waar je ook kijkt in de ontwikkel- en bouwbranche. Alles dus weer als vanouds? Betekent dit ook dat we weer vrolijk verder gaan waar we in 2009 tot stilstand kwamen? Wat ons betreft niet. Laat die ezel zich maar twee keer aan dezelfde steen stoten. Wij leren liever van de geschiedenis.

Samenwerken en verbinden

Binnen Ter Steege Gebiedsontwikkeling hebben we in de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgedaan. Een van de belangrijkste dingen die we leerden is: delen = vermenigvuldigen. Je kunt betere resultaten boeken als je al in een vroeg stadium de samenwerking zoekt met andere partijen. In een samenwerking kun je alles vastspijkeren in contracten. Maar in hoeverre leg je dan de vrije en creatieve inbreng aan banden? De basis van samen optrekken zit in het vertrouwen in elkaar. In de wil om volledig transparant met elkaar samen te werken, elkaar te inspireren en aan te vullen. Geef de samenwerking zo vorm dat partijen bijdragen aan het gezamenlijke resultaat. Zorg voor gezonde interactie tussen de individuele belangen en de groepsbelangen. Zo wordt samenwerken een natuurlijk proces waarbij 1+1 ook echt 3 is. Op deze manier ontwikkelen we bijvoorbeeld een project in samenwerking met een particuliere investeerder. We ontwikkelen het project op basis van gelijkwaardigheid. De investeerder neemt een deel van de woningen uit. Samen slaagden we erin om het project, dat al een hele tijd stil lag, weer levensvatbaar en vitaal te maken.

Meedenkers verleiden

Draagvlak in de omgeving is essentieel voor het succes van een ontwikkeling. Daarmee vertel ik waarschijnlijk weinig nieuws. Nog wezenlijker is het om de omgeving te verleiden om te participeren in de ontwikkeling. Zo leg je verbindingen die tot totaal nieuwe inzichten kunnen leiden. Tot nieuwe kansen zelfs. In de omgeving van projecten leven vaak verborgen ideeën. Mensen die kansen zien melden zich. Er komen partijen bovendrijven die vaak geen vanzelfsprekende partners zijn in gebiedsontwikkelingen. Denk – naast gemeente en buurtbewoners – aan vertegenwoordigers van de culturele sector, erfgoed of bijvoorbeeld hightech bedrijven. Gesprekken met dit soort betrokkenen kunnen je verrassende nieuwe inzichten gegeven in de ontwikkelingspotentie van een locatie.

Natuurlijke transformatie

Voor familiebedrijf Ter Steege is niet morgen maatgevend, maar gaan we voor de lange termijn. Die mentaliteit heeft onze financiële stabiliteit ook in de crisisjaren weten te verankeren. Dat maakt het nu mogelijk om weer te investeren in locaties en met partijen risicodragende samenwerking aan te gaan. We zoeken naar locaties met iets extra’s. Vaak is dat een markant bestaand gebouw dat we kunnen gebruiken om een start te maken met de (her)ontwikkeling. Dat doen we anders dan vroeger. Want zoals gezegd: we hebben geleerd van de tijd. We laten bijvoorbeeld de creatieve sector en verschillende experimenten toe op de locatie. Hierdoor ontstaat een nieuwe dynamiek die zorgt voor een veel natuurlijker transformatieproces. Vaak starten we zo met een transformatie zonder dat we het eindpunt kennen. Dit ontwikkelt zich voor een deel op basis van de dynamiek. Oog voor tijdelijkheid, flexibiliteit en – niet te vergeten – het creëren van reuring is hierbij essentieel. Je wilt immers zoveel mogelijk goede ideeën en betrokkenheid!

Lessons learned

We kijken nadrukkelijk door een andere bril naar nieuwe kansen. We zoeken naar locaties die kunnen groeien vanuit het experiment. En vanuit de kwaliteit die al op de locatie aanwezig is. We streven naar inspirerende contacten met wat extra’s. Naar verbindingen met ‘branchevreemde’ partijen, waarbij de samenwerking meer oplevert dan alleen de som er delen.

Naast het pad groeien soms de mooiste bloemen. Ook in de tuin van de gebiedsontwikkeling!

 

Gijs Takkenkamp
Directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling
Gijs is directeur bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling. Voor hem zijn samenwerken en innovatie de sleutelwoorden om succesvol te kunnen zijn in de bouw en projectontwikkeling. Het initiëren en realiseren van nieuwe projecten en het stimuleren van innovaties geeft hem veel energie.
In zijn vrije tijd is hij, naast fervent hardloper, ook vaak met een klassieke auto of met de motor op de weg te vinden. Verder is hij vaak als toeschouwer of vrijwilliger langs de lijn aanwezig bij de sportactiviteiten van zijn kinderen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur Gijs Takkenkamp een e-mail