Feestelijke start voor de nieuwbouw aan de Zuidergracht te Assen

Op 26 juni is het startsein voor de ontwikkeling van 29 nieuwe woningen aan Zuidergracht gegeven. Wethouder Albert Smit en Hans ter Steege onthulden het bouwbord op locatie. Een feestelijk moment, want hiermee is de ontwikkeling van het laatste stuk van Kloosterveste van start gegaan.

In juli 2022 startte de gemeente Assen de verkoopprocedure voor het laatste stuk grond aan de Zuidergracht. Na een selectiefase mochten drie partijen een plan indienen. De gemeente heeft de drie plannen beoordeeld. Het winnende ontwerp van Ter Steege Bouw Vastgoed. “De gemeente is erg blij met het winnende plan, het draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om duurzame en betaalbare woningen te bouwen in onze stad” Aldus wethouder Albert Smit.

Energiezuinige woningen
Het plan van Ter Steege bestaat uit  10 appartementen, 8 beneden-bovenwoningen, 8 stadswoningen en 3 herenhuizen. In het plan is nagedacht over duurzaamheid. Toekomstige bewoners hebben straks geen energierekening meer en de gevels krijgen nestkasten voor vogels. Ook wordt gebruik gemaakt van biobased bouwmaterialen, zoals hout en vlasisolatie.

Planning
Ter Steege gaat vanaf nu vol op aan de slag met het uitwerken van de plannen.  De eerste stap hierin was de informatiemarkt voor de buurt. Deze vond aansluitend aan de feestelijke handeling plaat. “Fijn dat we al direct zoveel omwonenden hebben gesproken, hun inbreng nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp”. Aldus Gijs Klunder van Ter Steege. Al met al is Ter Steege ongeveer een jaar bezig met de planvorming.

Meer informatie kunt u vanaf nu vinden op www.zuidergracht-assen.nl . U kunt zich nu inschrijven voor de nieuwsbrief.

Bronvermelding foto’s: Jantina Fotografie

Ter Steege en Dura Vermeer slaan handen ineen voor de bouw van iconische woontoren in Zoetermeer

Ter Steege Bouw Vastgoed Delft BV en Dura Vermeer Bouw Zuid West BV hebben de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van een imposante woontoren in het hart van Zoetermeer. In het complex komen 60 jongerenwoningen, een toren met 141 vrije sector huurwoningen en 20 koopwoningen, die door Stadswaarde Vastgoedontwikkeling worden verkocht. Het uitgangspunt van het project SAM Zoetermeer is het stimuleren en faciliteren van ontmoeting en beweging.

Walter Vermeulen, directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Delft: “Dat we de zekerheid hebben in de zomer kunnen starten met een project van deze omvang is vrij uniek in deze tijd. De intensieve voorbereidingstijd en de stevige samenwerking met alle partners heeft dit mogelijk gemaakt. Ter Steege Bouw Vastgoed Delft kreeg, na een intensief bouwteamtraject van meer dan een jaar, namelijk eind 2022 de opdracht van Stichting Achmea Dutch Residential Fund en Stadswaarde voor de bouw. De samenwerking opzoeken met de bouwcombinatie met Dura Vermeer is een logische stap en zorgt voor nog meer stabiliteit, capaciteit en flexibiliteit in de uitvoering”

Bewezen samenwerking
De opdrachtgever is Stichting Achmea Dutch Residential Fund en voor de projectontwikkeling tekende Stadswaarde Vastgoedontwikkeling. Ter Steege zocht voor de realisatie opnieuw de samenwerking met Dura Vermeer. Dit kwam tot uiting i in de bouwcombinatie SAM Zoetermeer. Een bewezen samenwerking. Ze bouwden al eerder samen aan het project Huis van Delft. Momenteel worden door de bouwcombinatie partijen geselecteerd als leveranciers en onderaannemers.

Remko Bentvelsen, directeur Dura Vermeer Bouw Zuid West BV: “Dura Vermeer heeft een rijke historie aan iconische gebouwen in Zoetermeer zoals de verbouwing van het stadhuis en de transformatie van de stadhuistoren. Met de bouw van deze imposante woontoren voorzien Achmea en Stadswaarde de stad in de grote vraag naar betaalbare en duurzame woningen. Met name jonge woningzoekenden hebben het moeilijk op de woningmarkt. Wij zijn trots dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren en dat doen we natuurlijk graag in prettige samenwerking met partner Ter Steege, zoals we dat ook bij eerdere projecten hebben gedaan.”

Ter Steege Ballonfestival Hardenberg 2023

Nog een paar weken en dan vult op donderdag 22 juni, vrijdag 23 juni en zaterdag 24 juni 2023  de lucht boven Hardenberg zich weer met tientallen luchtballonnen. Niet alleen de Stichting Ballonfestival Hardenberg is druk met de voorbereidingen voor het driedaagse evenement. Ook bij hoofdsponsor Ter Steege Bouw Vastgoed leeft het naderend ballooning-event. Met trots verbonden zij negen jaar geleden hun naam aan dit spektakel.

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg houdt zich onder meer bezig met eigen projectontwikkeling, nieuwbouw en grootschalige renovaties en verduurzaming voor woningcorporaties en (ver)nieuwbouw voor bedrijven en instellingen. Het bouw vastgoed bedrijf, dat volgend jaar 75 jaar bestaat, is sinds 2014 de hoofdsponsor maar al meer dan twintig jaar verbonden aan het ballonfestival.

Plaatselijke betrokkenheid

“Naamsbekendheid is voor ons de voornaamste reden”, zeggen Hans Kottrik, vestigingsmanager in Coevorden en directeur Peter Vollenbroek. “Daarnaast willen we wat terugdoen voor de gemeenschap. Plaatselijke betrokkenheid vinden we belangrijk”.
Met de financiële steun aan dit grootse evenement waar jaarlijks duizenden mensen van genieten, zorgen zij voor een stuk zekerheid en continuïteit van het spektakel. Ook de opvallende gele units op het terrein zijn van Ter Steege. “We doen het met plezier, dus wat ons betreft zetten we dat nog jaren door. We zijn inmiddels voor de organisatie een stabiele partner. We zijn trots om hoofdsponsor te zijn van dit drie dagen durende Ballonfestival! We kunnen onszelf profileren en laten zien aan bezoekers en relaties. Een luchtballon heeft een enorme aantrekkingskracht merken we. Het festival is laagdrempelig en eigenlijk heel indrukwekkend”.

Bijzondere ervaring

Voor Peter en Hans verloopt het laatste weekend van juni altijd hectisch. “Wij zijn gastheren, maar we vergeten niet zelf ook te genieten”, zegt Hans. Na al die jaren blijft het ook voor de twee mannen een bijzondere en soms onvoorspelbare ervaring. “Met een luchtballon vaar je namelijk met alle windrichtingen mee en kom je overal terecht. Twee keer voeren we over een bouwproject waar wij aan werkten voor de opdrachtgever die mee was. Ja, dat maakt zo’n topavond nog iets specialer.”

Bouwen voor mensen en vogels

Duurzaam bouwen staat hoog in ons vaandel. Daarom hebben wij sinds 2020 een samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Samen stelden we spelregels op, die we toepassen in onze nieuwbouw en renovatieprojecten. Hoe we dat doen, laten we graag zien! 

Vlakbij het centrum van Hardenberg bouwen we op dit moment aan het project Slotgraven. Dit project bestaat uit appartementen en grondgebonden woningen. Het bijzondere aan dit project: alle woningen staan in het groen. En met veel groen creëren we ook veel ruimte voor vogels en insecten. Precies het doel van onze samenwerking met Vogelbescherming! 

In dit project komen veel van de opgestelde spelregels terug. De belangrijkste lichten we graag toe.  

1.Verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen en insecten 

In de gevels van het appartementencomplex en de woningen vind je nestkastjes terug voor huismussen en vleermuizen. Over de plek is goed nagedacht: vrije aanvliegroutes, de ingang op een specifieke windrichting en kasten op maat voor de vleermuizen en huismussen.  

2. Groene hagen en extra bomen 

De woningen die we bouwen, noemen we parkwoningen. Letterlijk woningen in het groen. We werken daarom ook met hagen als erfscheiding en plaatsen extra bomen rondom de woningen. 

3. Bestrating 

Door het groen rondom de woningen lopen smalle, kronkelige paadjes. Naast de parkeerplaatsen en inritten is dat de enige bestrating die we aanleggen. Extra ruimte voor groen dus! 

4. Bestaand groen blijft 

Op de plek waar we bouwen stonden al veel bomen. Het doel is om zo veel mogelijk bomen te behouden. Daarom onderzochten we de gezondheid van de bomen. De zieke bomen hebben we weggehaald en nieuwe bomen voor teruggeplaatst. De gezonde bomen blijven staan, zoals bijvoorbeeld de drie bomen midden op het terrein.  

5. Verbonden en glooiend groen 

In dit project vind je wadi’s rondom de woningen en is het natuurlijk verloop behouden gebleven. Door het groen met elkaar te verbinden, bied je vogels en insecten meer veiligheid en voedsel. Dit betekent een fijnere woonplaats.  

6. Bewoners doen ook mee 

Wat groen is, moet groen blijven. Ook in de toekomst. Daarom nemen we de bewoners mee in natuurinclusief bouwen. Bij dit project ontvangen ze, naast de sleutels van hun eigen huis, ook een voederhuisje voor vogels en tips over het inrichten van hun tuin. 

Meer weten? Kijk eens op:

Niet wachten op mogelijkheden, maar ze zelf creëren!

Wanneer een deur sluit, gaat een andere open. Enorm cliché, maar soms is dat precies wat er gebeurt. Ook in de ontwikkeling en bouw. Kijk maar eens mee naar ons project ‘The Future’ in Alkmaar. Dat plan liep vast op de vele veranderingen van de afgelopen periode; stijgende bouwkosten, een veranderende markt en nieuwe regelgeving. Echter, door samen verder te kijken biedt deze locatie ook nieuwe mogelijkheden.

Mirjan Bergsma is gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling in Delft. Zij is nauw betrokken bij dit binnenstedelijke project nabij Station Alkmaar Noord. ‘We gaan op deze locatie twee uitdagingen tegelijk aanpakken: het woningtekort en een vernieuwing van het stationsgebied. Het oorspronkelijke ontwerp was een ondergrondse parkeergarage met daarboven 360 woningen en voorzieningen. Gaaf, modern en uitdagend.’

Openbare ruimte

Het idee was om boven de parkeergarage tussen de woongebouwen een groene openbare ruimte in te richten. Maar de vraag rees voor wie deze plek eigenlijk was. Mirjan legt uit: “Doordat we boven de parkeergarage zouden bouwen, was het dakpark tussen de gebouwen niet voor iedereen goed toegankelijk en de inrichting niet volwaardig groen. Ook liepen we aan tegen zaken als veiligheid, duurzaamheid en kosten.”

Toch is het project niet afgeblazen. “We keken samen met alle betrokken partijen naar de omgeving en de mogelijkheden. Want wat is er nodig, wat is de vraag vanuit de bewoners? We zien in de grotere steden bijvoorbeeld de tendens dat mensen steeds minder eigen auto’s hebben. Wat nou als we die parkeergelegenheden flexibel maken…”

Modulair bouwen

Zo ontstond het plan van een parkeerhub. Een modulair frame dat kan worden aangepast aan de vraag. Schaalbaar naar boven en naar beneden. Niet alleen tijdens het traject, maar ook in de toekomst. “Verschillende onderzoeken laten zien dat starters helemaal geen auto (nodig) hebben, ze wonen tenslotte bij het station. Daarbij dragen andere vormen van mobiliteit bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en aan de duurzame stad van de toekomst. Het woonprogramma uit dit project is behouden, maar samen met de architect opnieuw ontworpen. Een andere samenstelling, een nieuw ontwerp. Dit keer met ruimte voor openbaar groen in de volle grond en bijvoorbeeld de nodige waterberging.”

Mirjan vervolgt enthousiast: “De berichtgeving rondom de bouw is vaak negatief. Regelgeving, problemen, tekorten. Maar een verandering biedt ook kansen! Laten we het optimisme in de bouw terugbrengen! Er is zoveel mogelijk, dat bewijst dit mooie project in Alkmaar. Met minder kosten hebben we meer flexibiliteit en dragen we bij aan belangrijke thema’s voor de toekomst, zoals klimaatadaptatie, de beperking van hittestress en nieuwe vormen van mobiliteit.”

Kortom: “Laten we niet wachten op mogelijkheden, maar ze zelf creëren!”

Een nog betere samenwerking

Vechtdal Wonen heeft onlangs de samenwerkingsovereenkomst voor zo’n 15.000 reparatie- en onderhoudsklussen voor de komende jaren verlengd met Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg, OCB Bouw Ommen en Beverwijk en Zonen Balkbrug.

Wij zijn blij met de voortzetting van deze samenwerking en het vertrouwen van onze opdrachtgever.

Zie verder onderstaande link:

Een nog betere samenwerking – Vechtdal Wonen