Leren van de praktijk – studenten op bezoek bij de Brouwerij in Hengelo

Waar leer je meer dan in de praktijk? Daarom ontvingen Timmerhuis Weg- en Waterbouw en Ter Steege Bouw Vastgoed samen 80 eerstejaars studenten van de opleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek van ROC Twente. De studenten namen een kijkje op de Brouwerij: een goed voorbeeld over hoe je een oud industrieterrein transformeert naar een mooie woonwijk.

Met een gevulde maag dankzij de snackwagen, gingen de studenten in groepjes uiteen. Verschillende medewerkers van Timmerhuis en Ter Steege vertelden de studenten meer over hun vak: van luchtdicht bouwen tot ondergrondse waterberging en van 3D-modelleren tot het bouwen van een brug.

Ter Steege zoekt regelmatig de verbinding op met het onderwijs. Ronald van Ommen, gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege, vertelt: “Door studenten tijdens hun studie al kennis te laten maken met de diverse beroepen die mogelijk zijn in onze branche, helpen wij hen om bewuste keuzes te maken in hun stages en studierichting. Belangrijk én leuk, want er is zo veel mogelijk in de bouwbranche.”

Deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is een mooi voorbeeld van hoe B-oost zorgt voor verbinding tussen onderwijs en het werkveld. B-oost legt de verbinding tussen het onderwijs en het werkveld in de bouw in Oost Nederland. B-oost heeft als doel om te laten zien wat mogelijk is, te verbinden en te helpen bij ontwikkeling.

Meer weten over B-oost? Kijk eens op: https://b-oost.nl/

Ter Steege haakt aan bij de Twentse Bouwboeren

“Het eerlijke verhaal vertellen”

Ter Steege tekende op 25 september 2023, met nog zo’n 30 andere Twentse organisaties, de intentieverklaring voor biobased (ver)bouwen. Deze groep noemt zich de Twentse Bouwboeren. Johan Riezebos, directeur Ter Steege Advies & Innovatie bv, zette namens onze organisatie de handtekening: “De visie van de Twentse Bouwboeren sluit perfect aan op alles wat we binnen Ter Steege al doen op het gebied van biobased bouwen. Daarom vinden we het belangrijk om onderdeel te zijn van dergelijke initiatieven.”

Biobased bouwen betreft het gebruiken van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen (vaak van biologische oorsprong) in het bouwproces. Dit in tegenstelling tot het gebruik van duurzamere en milieuvriendelijkere bouwsector te bevorderen. Kenmerken zijn: hernieuwbaarheid, CO2-opslag, energie-efficiency, circulariteit, gezondheid en welzijn. Veelgebruikte biobased bouwmaterialen zijn onder andere hout, bamboe, hennep, vlas, stro en kurk. Maar ook producten als biobased isolatiematerialen, verf en lijmen winnen populariteit in de bouwwereld.

Twentse Bouwboeren

In de Twentse Bouwboeren zijn zowel bouwers als boeren vertegenwoordigd. Het is een van de regionale ketens in Oost-Nederland. De groep focust zich op het bij elkaar brengen van de agrarische sector en de bouw in de duurzame keten in de regio. Het doel: de bodem- en waterkwaliteit verbeteren, duurzame bouwmaterialen produceren en een verdienmodel creëren voor de Twentse boer.

Er zijn forse ambities neergelegd voor 2030:

  • Teelt van 1.000 ha biobased landbouwgewas die jaarlijks 10.000 ton biobased materiaal oplevert;
  • Besparing/vastleggen van 15.000 CO2 equivalenten;
  • Jaarlijks 2.000 bestaande woningen voorzien van biobased materiaal (50% van de bestaande corporatiewoningen);
  • Jaarlijks 2.000 nieuwbouwwoningen voorzien van biobased materiaal (50% van de te bouwen woningen);
  • Ten minste 60 personen extra werkzaam in een biobased productieketen;
  • 100 of meer boerenbedrijven met biobased landbouwgrond kunnen een plus op hun verdienmodel realiseren;
  • Aantrekkelijk landschap, met meer biodiversiteit, minder stikstofuitstoot, betere bodem- en waterkwaliteit;
  • Fijn en gezond binnenklimaat in de biobased woningen;
  • Een gezonde markt met nieuwe spelers die biobased materiaal uit Twente en omstreken verwerken tot isolatie- of ander bouwmateriaal.

30% biobased in 2028

Iedere ondertekenaar zette daarnaast een eigen ambitie neer.
Voor Ter Steege is dat het isoleren van tien woningen met lokaal geteeld biobased materiaal. Dat gebeurt in 2024/2025. De volgende stap is om – bij gebleken geschiktheid – in 2028 30% van de door ons in de regio te bouwen woningen te voorzien van lokaal geteeld biobased materiaal. En daarna stopt het zeker niet!

Noodzaak

Johan was bijna zestien jaar directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bv en verruilde deze positie zo’n vijf jaar geleden voor de kartrekkersrol van Ter Steege Advies & Innovatie bv. Vanuit Apeldoorn houdt hij zich bezig met circulair bouwen en duurzame innovaties. Op dit gebied bouwde hij al een aardig track record op. Zo wordt hij regelmatig gevraagd om zijn ervaringen te delen. En dat alles vanuit de overtuiging dat CO2-reductie noodzakelijk is. Daarom willen we tempo maken. Samenwerken en kennis delen. Zo houd je de vaart erin. Johan: “De Twentse Bouwboeren zijn voor ons een kapstok, want het besef van de noodzaak is er zeker. Als je bouwt met biobased materialen sla je CO2 op, in plaats van het uit te stoten. Biobased is onderdeel van circulair bouwen. En dat is nodig om de uitputting van grondstoffen te voorkomen en de levensduur te verlengen.”

Alles wat met CO2-reductie te maken heeft, kent een enorme urgentie, ook voor de bouw.
Johan Riezebos, directeur Ter Steege Advies & Innovatie

Reële verwachtingen

De groep komt regelmatig bijeen en sprak o.a. al over vezelteelt, biobased gewassen, etc. De eerste kruisbestuiving is ontstaan, men zoekt de samenwerking op de afgesproken ambities. Johan is aangenaam verrast door het enthousiasme binnen de Twentse Bouwboeren om écht iets te maken van biobased bouwen. Hij haalt het voorbeeld aan van volledig recyclebare gevelbekleding (70% restafval en 30% biopolymeer).

“Er zijn ook tal van uitdagingen. Zoals bij de ontwikkeling van vezelhennep-isolatie. De oogst is niet het probleem. Wel zorgt de verwerking en het daarbij behorende transport voor extra CO2-uitstoot. Het is dus nog niet zo eenvoudig,” aldus Johan: “Ik geloof in het eerlijke verhaal. We hebben nog aardig wat hobbels te nemen, maar er zijn veel positieve ontwikkelingen. Nieuwbouwwoningen zijn al prijzig en eerlijk is eerlijk: biobased bouwen is nog steeds 10 – 20% duurder dan traditioneel bouwen. We moeten reële verwachtingen scheppen. En het is zaak om stappen te zetten die de ketens verkorten en daarmee de kosten te drukken.”

Verder is het voor de Twentse Bouwboeren interessant om aan te haken bij soortgelijke initiatieven elders in het land. Zoals Brabantse woningcorporaties, Stedendriehoek, Twente Doe je mee (Gebiedsfonds), etc.

Ongemakkelijke vragen

Hij begeleidt een groep studenten van Hogeschool Saxion die onderzoek doet op dit gebied. Het gaat o.a. om het verkorten van de keten, vezelmaterialen (olifantsgras, vezelhennep en cellulose), certificeringen, brandwerendheid en een coöperatie van boeren die zelf (voor)bewerkingen uitvoeren. Ook de taken van de boer worden onderzocht, want die kan met biobased materialen zijn land eenvoudiger bewerken. De betrokkenheid is groot bij de studenten, het eerste afstudeerproject is al ontstaan. Johan: ”Zelf ben ik kritisch, maar oprecht. Ik adviseer studenten dan ook om altijd ongemakkelijke vragen te blijven stellen.”

Dat er een flinke transitie gaande is, ook in de bouw, is een feit. Hoe wil Johan over vijf jaar terugkijken? “Dan hoop ik oprecht dat we ons afvragen waarom we niet eerder biobased zijn gaan bouwen!”

Luistertip van Johan:

‘Your ancestor’van Nynke Laverman, die als voorouder tot je spreekt. “Growth was my Holy Grail”. Die tijd van alsmaar doorgaande groei moeten we achter ons laten.

TOPS Trainee bij Ter Steege – Joell doet het!

“Een volwaardige collega!”

Joell Brandwagt is 21 jaar en net klaar met de opleiding Bouwkunde. Reden voor hem om te solliciteren naar een traineeship bij Ter Steege.

“Ik ben nog harstikke jong en wil me graag oriënteren. Wat vind ik eigenlijk leuk, waar ben ik goed in?” Hij vergeleek meerdere mogelijkheden, waarbij Ter Steege eruit sprong. “Ter Steege viel op doordat ze veel ervaring hebben met trainees, maar er ook veel energie insteken. En na een prettig gesprek mocht ik aan de slag!”

Eigen projecten

Joell werkt inmiddels een maand bij Ter Steege Bouw Vastgoed in Rijssen. Hij tekende voor acht maanden als werkvoorbereider in Rijssen, daarna is het de beurt aan Hardenberg en Apeldoorn. Een mooie afwisseling: “Zo heb ik de mogelijkheid om bij drie functies en bedrijven mee te draaien en alle ins en out te ontdekken.” Al snel kreeg hij zijn eigen renovatieproject, waarbij Joell samen met de projectleider het werk voorbereidt. “Dit project, zeventien woningen in Schalkhaar, gaat over een aantal weken al in uitvoering. Ik regel onder andere de inkoop en verwerk ik de tekeningen. Natuurlijk kijkt er wel iemand met een schuin oog mee, maar ik krijg echt verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dat is het mooie van Ter Steege.”

Naast werkervaring zet Ter Steege ook in op persoonlijke ontwikkeling, ziet Joell. “Ik krijg een dag in de week de ruimte om te investeren in mezelf. En dat niet alleen, er is ook budget voor. Dat gaf voor mij echt wel de doorslag om voor het TOPS traineeship te kiezen.” Er is al een externe coach aangesteld om zijn persoonlijke doelen te testen en te verbeteren. “Daarnaast ga ik een VCA-VOL cursus en diverse interne trainingen volgen en denk ik na over een deeltijdopleiding tijdens mijn traineeship.”

Benieuwd naar het TOPS Traineeship? 

Hier vind je meer informatie. 

Wat doen je collega’s

Joell wil tijdens zijn TOPS traineeship het hele bouwproces goed leren kennen. “Nu werk ik aan de voorbereiding, hierna kies ik voor de uitvoering. Ten slotte wil ik graag een functie vooraan in het bouwproces uitvoeren. Het is leuk en interessant om op zoveel plekken te leren. Ik denk ook dat het belangrijk is om te weten wat je collega’s doen, welke richting ik ook kies in de toekomst.”

Veel mogelijkheden

Het valt Joell op dat er veel voormalig (TOPS) trainees werkzaam zijn bij Ter Steege. “Mijn sollicitatiegesprek was zelfs met een voormalig trainee. Mooi om te zien hoe ver ze zijn gekomen en wat de mogelijkheden zijn!” Ook de directie en collega’s van Ter Steege tonen veel interesse: “Ze nemen me heel serieus. Ik ben geen stagiair, maar een volwaardige collega. Dat werkt enorm fijn.”

Upgrade voor ruim 1100 studentenwoningen Campus UT door Veste Wonen en Ons Verbond

Ruim 1100 studentenwoningen van Veste Wonen op de campus van Universiteit Twente in Enschede krijgen een upgrade door het consortium Ons Verbond. Dit consortium bestaat uit Bouwonderneming Oude Wolbers, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Trebbe en Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenden Martijn Rink, directeur-bestuurder bij Veste Wonen en Koert Terhürne, Bart Oude Wolbers, Hein Trebbe sr. en Peter Vollenbroek, namens Ons Verbond de overeenkomst. De werkzaamheden starten in 2024 en nemen naar verwachting in totaal 4,5 jaar in beslag. Na de werkzaamheden zijn de woningen programmatisch, bouwtechnisch en energetisch weer klaar voor de toekomst.

Martijn Rink: “We zijn enorm verheugd over deze mooie samenwerking. Hiermee werken we stapsgewijs aan onze duurzaamheidsdoelen en blijven we innoveren op de campus.”

Hein Trebbe sr., namens Ons Verbond: “Wij zijn buitengewoon trots dat we vanuit een strategische samenwerking tussen Twentse bedrijven aan de slag mogen voor Veste Wonen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en een soepele uitvoeringsperiode.”

Op zoek naar de juiste partner

In Enschede beheert Veste Wonen 2400 studentenwoningen. 24 complexen, met in totaal 1124 studentenwoningen, voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, daarom schreef Veste Wonen een uitvraag uit voor verduurzaming en verbetering hiervan. Verlenging van de levensduur, een open en transparante samenwerking, circulariteit en gezamenlijke bewonersbegeleiding zijn belangrijke pijlers. Het consortium Ons Verbond kwam bij de aanbesteding als winnaar uit de bus. Ons Verbond is een strategische samenwerking tussen de vier regionale bouwbedrijven, ondersteund door LKSVDD architecten, VIAC adviseurs, Winkels en Klein Poelhuis Installatietechniek.

24 complexen, 3 types, 1124 woningen

De plannen voor de upgrade omvatten 24 complexen. Alle complexen worden energetisch verduurzaamd, ook worden waar nodig de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De complexen bestaan uit drie verschillende types. Het eerste type is Calslaan Oud, dit zijn gebouwen die bestaan uit vier woonlagen die plaats bieden aan 240 studentenkamers. Bijzonder is dat op deze gebouwen een extra verdieping wordt gerealiseerd. Campuslaan Hoog is het tweede type. Dit zijn drie woongebouwen die plaats bieden aan 205 studentenkamers. Het laatste type omvat 679 studentenwoningen die zijn gehuisvest in de zogenoemde wooncomplexen de Pyramides en Mastaba’s. Dit zijn veertien wooncomplexen met een monumentale status, waarbij gezorgd wordt dat de gebouwen toekomstbestendig zijn mét het behoud van het uiterlijk.

Samenwerking in circulariteit, het living lab en de bewonersbegeleiding

Circulariteit en lerend vermogen zijn belangrijke dragers binnen de verduurzaming van de studentenwoningen. Daarom wordt een living lab ingericht voor het creëren van bewustzijn, leren en innoveren op product, proces en samenwerking. Bij iedere fase wordt onderzocht hoe het goede behouden kan worden, het nodige wordt gerepareerd en waar mogelijk materialen worden hergebruikt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, met als doel de geleerde lessen uit elke fase mee te nemen naar de volgende fase. Ook het begeleiden van de bewoners en verzorgen van vervangende woonruimte in het project vraagt om goede afstemming en heldere communicatie. Vanuit de samenwerking worden de bewoners goed begeleid en geïnformeerd. We hebben aandacht voor de situatie van de studenten, tijdens werkzaamheden wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met tentamenperiodes.

Planning upgrade studentenwoningen

Nu de overeenkomst is getekend begint de verdere voorbereiding. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de zomer 2024. Als alles volgens planning verloopt, dan nemen de werkzaamheden ongeveer 4,5 jaar in beslag.

Groen wonen in het Watertorenpark Hengelo

Op loopafstand van het centrum van Hengelo vind je het Watertorenpark. Een woonplek waar historie én groen samenkomen. Op deze plek zijn zestien exclusieve parkwoningen rondom de oude watertoren gebouwd. De woningen zijn begin dit jaar opgeleverd. In de bouw en ontwikkeling hebben we extra rekening gehouden met de groene omgeving van de woningen. Helemaal volgens de spelregels die we samen met Vogelbescherming Nederland vastgesteld hebben. We nemen je mee! 

Het begint natuurlijk met de woningen zelf: het dak heeft een extra functie dankzij de zonnepanelen. De woningen zelf zijn voorzien van stadsverwarming. Stadsverwarming werkt op een warmtenet dat gebruik maakt van warmte uit verbranding van afval. 

Stap je naar buiten? Dan zie je vooral veel groen. Meer dan 50% van de ruimte bestaat namelijk uit grassen, planten, heggen en bomen. Zo zijn de erfafscheidingen groen en is er in het park zo veel mogelijk half-verharding aangelegd.  

In de ontwikkeling hielden we veel rekening met het bestaande groen. 22 oude bomen sieren nog altijd het watertorenpark en zijn aangevuld met veel nieuw groen. En rondom de oude watertoren zijn de oude betonnen waterbassins gesloopt en hebben we groen teruggeplaatst. Hier is het dus zelfs beter geworden! 

Alle planten, grassen, heggen en bomen zijn rondom de nieuwe woningen geplant en gezaaid. Ze verbinden de woningen met het groen van het omliggende park. Hartstikke mooi, want het groen wordt niet onderbroken: een fijn én veilig thuis voor vogels en insecten. 

Het Watertorenpark is nu een mooie groene woonplek geworden. Dat willen we graag zo houden. Daarom zijn de buurtbewoners in de ontwikkeling van dit project meegenomen tijdens participatieavonden en informatieavonden. Zo zorgen we voor een groene buurt waar vogels, insecten en mensen fijn wonen. 

Nieuwe woonwijk Kayersmolen-Noord stap dichterbij

Apeldoorn is een groeiende stad en de verwachting is dat de gemeente in de toekomst zeker 180.000 inwoners telt. Dat betekent dat er nieuwe woningen nodig zijn. Eén van de gebieden waar de gemeente nieuwe woningen wil bouwen, is Kayersmolen-Noord. “Nu we met de ontwikkelaars de handtekeningen hebben gezet is de komst van deze nieuwe woonwijk een stap dichterbij,” aldus wethouder Peter Messerschmidt. “Ik ben blij dat er straks voor veel mensen een huis beschikbaar komt.”

Kayersmolen-Noord is het gebied tussen de Laan van de Mensenrechten, het Kanaal, de Mezenweg en de Kayersdijk. In de nieuwe woonwijk komt een mix van ongeveer 470 woningen verdeeld over circa 16 gebouwen van verschillende omvang. Ook komen er een aantal huizen met tuin. De woningen hebben verschillende prijsklassen en zijn voor een mix van jong en oud. Parkeren wordt opgelost in parkeergebouwen, zodat er meer ruimte overblijft voor groen en bewoners lekker kunnen zitten, sporten en spelen.

De eerste appartementen komen in de oude school op het terrein. De verwachting is dat deze eind 2024 gebouwd worden. Uitvoering is in handen van Ter Steege Bouw Vastgoed in samenwerking met Explorius Vastgoedontwikkeling en Martin van der Laan. Samen met de corporaties Ons Huis en De Woonmensen gaan we aan de slag.