SAM Zoetermeer: toekomstgerichte samenwerking in alle opzichten

Het gebouw

SAM Zoetermeer wordt gerealiseerd in het hart van het centrum. Een moderne toren die allure uitstraalt. Een echt statementgebouw dus! De opvallende overkragende balkons geven de 221 appartementen een bijzondere uitstraling. Het gebouw is bestemd voor verschillende doelgroepen: jongeren, starters, senioren en gezinnen. De appartementen worden grotendeels gebouwd voor verhuur, waarvan ruim zestig speciaal voor jongeren. Het complex is vooral bestemd voor huur en daarnaast zijn er zo’n twintig koopappartementen. In de ‘plint’ van het gebouw komen woningen waar mensen zowel kunnen wonen als werken.
SAM wordt zoveel mogelijk duurzaam gebouwd en is voor verschillende budgetten aantrekkelijk.

De samenwerking

De opdrachtgever voor de 201 huurwoningen is Syntrus Achmea namens het Achmea Dutch Residential Fund. Stadswaarde Vastgoedontwikkeling nam, ondanks deze onzekere tijd, deel aan de tender voor ontwikkeling van dit prestigieuze project en won deze. In goed overleg met de gemeente kwam de grond ter beschikking en startte het bouwteam in 2021. Dit team bestaat uit Moke Architecten, Pieters Bouwtechniek (constructeur), Stadswaarde en Ter Steege Bouw Vastgoed Delft. Er werd ruim een jaar gewerkt aan de engineering en de toepassing van duurzame oplossingen. Syntrus Achmea, die de woningen in 2022 kocht, garandeert de voortgang van het project.

“Dit project past bij Ter Steege. We zijn gespecialiseerd in binnenstedelijke- en hoogbouw en gaan een uitdaging niet uit de weg. Onze ervaringen in eerdere projecten kunnen we dan ook succesvol inzetten. Bovendien hebben we goede ervaringen in de samenwerking met Stadswaarde bij eerdere projecten.”

“We zijn trots op dit omvangrijke project, dat ondanks de onzekere tijden, toch van start kan. Met dank aan de uitstekende voorbereiding en de inzet van alle partijen.” Walter Vermeulen, directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Delft

Walter Vermeulen: ”Veel bouwprojecten stagneren in deze roerige tijd. Daarom zijn we trots op deze stabiele samenwerking. Een compliment richting opdrachtgever en ontwikkelaar voor hun voortvarende aanpak is dan ook op zijn plaats. Zij durfden – samen met het bouwteam – hun nek uit te steken voor een haalbare exploitatie. Met elkaar maakten we het mogelijk om de start van de bouw volledig voor te bereiden. We hopen in het voorjaar van 2023 de eerste schop in de grond te kunnen zetten.”

De naam

SAM staat voor ‘samen’: samen werken, samenkomen van verschillende doelgroepen en samen inzetten; voor elkaar en voor de samenleving. Ook weerklinkt de naam van de grondlegger van de stedenbouw in Zoetermeer: Samuel van Embden.

De functie

Er zijn twintig koopappartementen en 201 woningen die bestemd zijn voor verhuur. Daarvan zijn maar liefst 61 woningen bestemd voor jongeren. Door de variëteit in appartementen wordt de doorstroming bevorderd en wil men jongeren blijvend verbinden aan Zoetermeer. De huurprijs ligt in alle gevallen onder de huurliberalisatiegrens.

Met royale buitenruimtes, mobiliteitsoplossingen (We Drive Solar), gezamenlijke binnenruimtes, thuiszorgmogelijkheden wordt het wonen zo aangenaam mogelijk gemaakt. De bouwstijl stimuleert bewust ontmoeten en bewegen: o.a. met open trappartijen, een gezamenlijke binnentuin en een fraaie corridor.

Duurzaam

De appartementen zijn voorzien van warmte koudeopslag (Escrow), zonnepanelen, triple glas en voldoen aan BENG-eisen. Er worden zoveel mogelijk duurzame en circulaire materialen toegepast.

De uitdagingen

We bouwen SAM in het hart van het centrum van Zoetermeer. Dat betekent natuurlijk ook een aantal logistieke uitdagingen. Het bouwteam is, onder leiding van Ter Steege Bouw Vastgoed Delft, volop bezig met de voorbereidingen om de bouw met zo min mogelijk overlast voor de omgeving te laten verlopen. Daarbij gaan we heel praktisch en pragmatisch te werk. Denk o.a. aan bouwkranen die geplaatst worden binnen de contouren van het toekomstige gebouw en zo weinig ruimte innemen. Ook maken we afspraken over verkeersmaatregelen, de plaats van de bouwketen, parkeerplaatsen, aan- en afvoer materialen, woon-werkverkeer, etc.

Het proces

De bouw start in het voorjaar van 2023 en duurt naar verwachting ongeveer tweeëneenhalf jaar. “Maar we zijn al meer dan een jaar bezig met de engineering,” vertelt Walter. “Onze teams werken aan het 3D BIM-model, werkvoorbereiders selecteren samenwerkingspartners en onderaannemers, vergelijken prijzen en maken werkbegrotingen. We roepen geïnteresseerde partijen dan ook op om zich te melden en samen te kijken naar de mogelijkheden. Kortom, we staan met alle vertrouwen in de startblokken!”

Kijkdag huurders Johannes Aupingkwartier

Midden februari organiseerden Ter Steege Bouw Vastgoed en woonbedrijf ieder1 een inmeetmoment voor de nieuwbouwwoningen. De aanstaande huurders waren in de gelegenheid om alvast in hun nieuwe woning te kijken op het Johannes Aupingkwartier.

Het evenement
Tijdens het evenement vertelde Merein Somsen, projectmanager van woonbedrijf ieder1, goed nieuws aan de huurders. Ze hoeven nog maar een paar weken te wachten op de sleutels van hun nieuwe woning. Op 6 april is het zover! Merein gaf een aantal praktische tips en gaf daarna het woord aan Andries Tolman, commercieel directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn. Andries nam de huurders mee in het verhaal achter de wijk Johannes Aupingkwartier, en met name over de verwijzingen naar de oude Aupingfabriek. De verwijzingen zijn te vinden in de straatnamen, architectuur, plaatsing van de woningen, stelconplaten die worden gebruikt als parkeerplaatsen en erfafscheidingen waar je een bed spiraal in kan zien. Zo houden we de geschiedenis van deze bijzondere locatie levend.

Natuurlijk kregen de huurders de mogelijkheid om een kijkje in hun nieuwe woning te nemen. Zo konden ze alvast een aantal dingen inmeten, zodat ze alvast een beeld hebben van de ruimte. Dit gebeurde onder het genot van een drankje en frietjes. Kortom een geslaagd evenement!

Johannes Aupingkwartier Deventer
Johannes Aupingkwartier ligt aan de Laan van Borgele, op ongeveer 10 minuten van het centrum van Deventer. De nieuwbouwwijk bestaat uit 121 grondgebonden woningen, waarvan 10 sociale huurwoningen en 36 zorgappartementen. De woningen in de buitenrand van de wijk zijn stoer en robuust, refererend aan de oude fabriekshallen van Auping. De woningen in het groene, autovrije binnengebied zijn ‘zachter’ en kijken uit op een wadi en een natuurspeeltuin.

Jij maakt het in de bouw!

De opleiding timmeren (BBL) bestaat uit een combinatie van leren en werken. Naast je studie werk je 4 dagen per week op de bouw als leerling. Frank Voortman, Bart Wessels en Rutger Baan zijn alle drie leerling-timmerman bij Ter Steege en vertellen graag meer over hun opleiding, de bouw en Ter Steege. 

Frank, Bart en Rutger begonnen alle drie in 2021 aan de opleiding timmeren bij Bouwmensen Rijssen. Waarom ze voor een opleiding in de bouw kozen? Rutger vertelt: “Ik wilde graag met mijn handen werken en ik wil een vrij gevoel hebben. De bouw past daardoor het beste bij mij.” Voor Bart was er een andere reden: “Ik wil vooral graag buiten werken. Dat miste ik toen ik als bijbaan in de metaalindustrie werkte. Ook Frank is graag buiten aan het werk: “Ik was vroeger al graag buiten bezig en de bouw zit bij mij in de familie.”

Bij de start van de opleiding mogen studenten aangeven bij welk bedrijf ze graag willen werken op de dagen dat je niet naar school gaat. Frank, Bart en Rutger kozen alle drie voor Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Zij kenden Ter Steege al vanuit de stageperiode in het VMBO. Rutger kwam via-via bij Ter Steege terecht: “Veel mensen uit Rijssen kennen Ter Steege wel. Door de goede verhalen ben ik naar Ter Steege gegaan.” Frank en Bart kenden al medewerkers bij Ter Steege. “Mijn vader werkte samen met Ter Steege. Ik heb een week stage gelopen en vakantiewerk gedaan. Dat beviel goed,” vertelt Frank.

Alle leerlingen hebben een leermeester. “Je loopt mee met een leermeester. Hij helpt me mijn werk goed te doen door me van alles te leren,” legt Frank uit. “Ik vind het fijn dat ik zelf aan de slag moet. Gewoon lekker aan het werk en niet alleen maar kijken,” vult Bart aan. De leermeester weet precies wat de leerlingen moeten doen voor school. Hij onderhoudt contact met school en als de jongens iets moeten toetsen op de bouw, kan de leermeester dat beoordelen.

Werken in de bouw bevalt Frank goed: “Je hebt alle vrijheid en als je klaar bent kun je met trots op je werk kijken.” En werken bij Ter Steege? Leuk volgens Rutger: “Ik heb goede collega’s en qua werk is er van alles: van appartementen tot woningbouw tot renovatie.”

Ook Bart kijkt goed terug op zijn eerste maanden bij Ter Steege: “Ik kan er veel leren en vind het een mooi bedrijf. Ze nemen de tijd om mij het vak te leren. Verder is het een fijne club mensen om mee te werken en ik vind het leuk dat je ook als leerling echt al bij het personeel hoort. Dus ook mag meedoen aan de PV bijvoorbeeld. Ik heb tot vandaag geen spijt dat ik bij ter Steege ben gaan werken.”

Kennismaken met de geestesvader van Waaranders

Waaranders is een concept dat bedacht is door Dick Koster van Cittanova en in samenwerking met Ter Steeg Bouw Vastgoed tot uitvoering wordt gebracht in Waaranders Wonen-projecten. We spreken Dick en laten ons meenemen in zijn enthousiasme als hij vertelt over het ontstaan, zijn visie, de realiteit én de toekomst.

“Ik heb zelf een dochter van 32 jaar met een lichte beperking. Ze woont begeleid bij Triade een zorginstelling op korte afstand van ons. Ik woon zelf met mijn vrouw in een rij met twee-onder-een-kapwoningen naast de zorginstelling ‘s Heeren Loo. Dagelijks zie ik busjes af en aan rijden om de bewoners naar de dagbesteding te brengen. Deze dagbesteding is ontzettend belangrijk, maar de ritjes zijn duur. Dat moet toch anders kunnen dacht ik en toen is het concept Waaranders ontstaan. Daarbij droom ik van een meer inclusievere samenleving waar jong en ouder, zorgbehoevende en gezonde mensen een buurt of woonomgeving delen en voor elkaar zorgen.”

Waar moet een Waaranders-buurtschap aan voldoen?

Het Waaranders-concept heeft een aantal essentiële ingrediënten. Hoe deze ‘verwerkt’ worden, verschilt per locatie. Dagbesteding met een zorginstelling speelt dus een hoofdrol. Ook belangrijk; een Waaranders-buurtschap heeft altijd een gevarieerd woningaanbod. Dit levert een interessante mix van bewoners op die voor elkaar zorgen als ze dat willen. Niets moet! In de ontwikkeling worden zorgwoningen meegenomen óf mensen met een rugzakje worden naar de locatie gebracht voor dagbesteding. Dat kan in een Waaranders-project goed, waar altijd een gemeenschappelijke tuin is met bijvoorbeeld speelplekken, moestuin, boomgaard en dierenweide. Belangrijk is ook de locatie, bij voorkeur in of bij een dorp of stad, zodat bewoners gemakkelijk naar de winkels kunnen lopen.

“Als we elkaar helpen, wordt het leven zoveel leuker en mooier!”

Dick is strategisch stedenbouwkundig adviseur /ontwerper van huis uit en kent daardoor zijn weg bij gemeenten en ontwikkelaars. De klik met Ter Steege Bouw Vastgoed uit Apeldoorn was er gelijk. “We hebben ons eerste project, De Kastanjetuin in het Zwolse Stadshagen, net opgeleverd. En het tweede project, Hugo’s tuin in Heerhugowaard, is in aanbouw. De eerste woningen worden al in de eerste maanden van 2023 opgeleverd. Beide projecten hebben zorgwoningen en openbare ruimte voor spontane ontmoetingen en gemeenschappelijke activiteiten. De verkoop ging als een trein en kopers en bewoners zijn ontzettend enthousiast om in één van onze buurtschappen te gaan wonen.”

Af betekent nog niet dat we klaar zijn

Bij elk Waaranders-project blijft Cittanova 2 jaar lang betrokken ná oplevering. Cittanova kijkt wat werkt en wat minder goed gaat. Dick: “Het eerste jaar zetten wij samen met Ter Steege de VvE op en betalen de kosten hiervan. Ook helpen we werkgroepen op te starten en ze goed te laten functioneren. Deze begeleiding is nodig als je het wilt laten werken, want iedereen moet altijd even zijn draai vinden en zijn rol pakken. Als alles functioneert, en dat is meestal na 2 jaar, trekken we ons terug.”

Steeds meer belangstelling voor inclusieve leefomgevingen

Cittanova is een bureau voor planontwikkeling. Een hecht en ambitieus team dat bestaat uit mensen die allemaal ooit collega’s waren. De werksfeer omschrijft Dick als open en met respect voor elkaars kennis en kunde.

“Er is geen voelbare hiërarchie, we streven allemaal hetzelfde na: nog meer Waaranders-projecten ontwikkelen, bij voorkeur elk jaar 2. Ons team bij Cittanova is er ontzettend trots op dat we dit in zo’n korte tijd bereikt hebben en kijken ernaar uit samen met Ter Steege Bouw Vastgoed nog veel meer te gaan doen. We zijn in gesprek voor een viertal ontwikkelingen en binnenkort mag ik bij de gemeenteraadcommissies van Haarlem vertellen over ons concept. Er is vanuit gemeenten en ontwikkelaars steeds meer interesse voor de realisatie van inclusieve leefomgevingen en met Waaranders geven we daar antwoord op.”

Ter Steege goes electric!

De bouw wordt steeds duurzamer. En daar dragen wij als Ter Steege graag een steentje aan bij. Dat past ook bij ons. We vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben naar de wereld om ons heen en naar de generaties na ons. Dat doen we onder andere door een flinke omslag binnen ons wagenpark.

Jackelien Filart is Hoofd Administratie bij Ter Steege Materieel. En wagenparkbeheerder voor de Ter Steege Groep. “Je kan wel zeggen dat alles met vier wielen onder mijn verantwoordelijkheid valt,” begint Jackelien. “Waar mijn financiële functie gestructureerd en afgemeten is, is bij het wagenpark geen dag hetzelfde.”

Met de groei van het wagenpark is ook haar functie uitgebreid. “Deze werkzaamheden zijn niet te plannen. Het is eigenlijk constant ad hoc op de situatie inspringen. Dat maakt deze combinatie ook zo leuk en uitdagend!”

Bewust rijden

Naast deze groei is ook de verduurzaming van het wagenpark een belangrijk item op de agenda. “MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is geen loze term binnen Ter Steege. Dat zie je overal terug. Daar hoort niet alleen bij dat we goed zijn voor onze mensen en onze omgeving, maar ook dat we bewust met ons wagenpark omgaan. Daarom hebben we in 2020 een nieuw wagenparkbeleid opgesteld, passend binnen onze MVO-doelstellingen voor 2017-2022.

Tevreden medewerkers

Het doel was duidelijk: in 2022 een gemiddelde uitstoot van 99 g/km CO2 per auto, voor de personenauto’s binnen het wagenpark. (Ter vergelijking: de landelijke doelstelling is 80 g/km uitstoot in 2025.) Dat zorgde voor een verandering binnen het wagenpark van Ter Steege. Tot 2019 was een medewerker met een personenauto redelijk vrij in zijn of haar keuze. Jackelien: “We vinden het belangrijk dat mensen tevreden en blij zijn met hun auto, als verlengstuk van je werk. Dat aspect wilden we niet kwijtraken. Daarom hebben we bij dit nieuwe pakket rekening gehouden met de voorkeuren van onze medewerkers.”

In totaal heeft Ter Steege 260 auto’s op de weg. Het wagenpark wordt in stappen omgezet naar elektrisch. “Het heeft een heel natuurlijk verloop. We zien dat onze mensen enthousiast zijn over het plan en uit zichzelf vaak al voor elektrisch of plug-in hybride kiezen. Het gaat zo hard! We zitten nu, ruim voor de deadline, op een gemiddelde uitstoot van 69 g/km. Dat is echt aan de mensen zelf te danken.”

Wildvank

Trots vertelt Jackelien over Wildvank Gevelspecialisten. “Het eerste bedrijf binnen Ter Steege Groep die met de personenauto’s 100% elektrisch rijdt! Dat is gaaf, zeker omdat ze door heel Nederland werken. Ze maken serieuze kilometers en laten op die manier zien dat het kan.

Ook werkt Wildvank veel binnenstedelijk, bijvoorbeeld in Amsterdam. Deze gemeente heeft al aangegeven dat ze in 2025 het verkeer in de stad zoveel mogelijk uitstootvrij willen maken. En we steeds vaker de vraag om een schoon/groen wagenpark vanuit opdrachtgevers. Daar kan Wildvank perfect op aansluiten.”

​​​​​​​De volgende stap

Eind 2022 is de werkgroep Bedrijfswagens opgezet. “We willen in 2023 een pilot met elektrische bedrijfswagens starten. Dat betekent werk aan de winkel, want daarbij komt veel meer kijken dan bij de personenauto’s. Toch streven we ernaar om in 2025 de stap te maken om ook binnen de bedrijfswagens over te stappen naar elektrisch en plug-in.”