Waaranders: wonen voor iedereen

Dick Koster van Cittanova (links) en Andries Tolman van Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn (rechts) op de bouwplaats van Waaranders-locatie De Kastanjetuin in Zwolle

Van idealen kun je niet leven, toch? Het vernieuwende woonconcept Waaranders bewijst dat het wél kan. Waaranders staat voor kleinschalige woningbouwprojecten waar zorg, noaberschap en wonen hand in hand gaan met gedeelde voorzieningen. En met een solide financieel-economisch fundament. ‘Het is de praktische uitwerking van de inclusieve samenleving die tegenwoordig in elke gemeentelijke woonvisie staat,’ zeggen samenwerkingspartners Dick Koster van Cittanova bureau voor planontwikkeling en Andries Tolman van Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn.

Hoe maak je een nieuwe woonwijk inclusief voor zowel jongeren, senioren als mensen met een beperking? Met het concept Waaranders geven initiatiefnemer Cittanova en ontwikkelaar Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn in de wijk Stadshagen in Zwolle en straks ook in De Vaandel Zuid in Heerhugowaard antwoord op die vraag.

Helpende hand

In een Waaranders-buurtschap kennen mensen elkaar en kijken ze bewust naar elkaar om. Buren bieden elkaar een helpende hand, en indien nodig is er professionele zorg dichtbij. Koster ligt toe: ‘Ook het woningaanbod sluit daarop aan: kleinschalige combinaties van koopwoningen, huurwoningen, levensloopbestendige woningen en zorgwoningen met de mogelijkheid van begeleid zelfstandig wonen.’

Koster, zelf vader van een dochter met een beperking, woont naast een aanbieder van zorg voor mensen met een beperking. Zo kwam hij een paar jaar geleden op het idee voor Waaranders. ‘Ik werd gek van al die busjes die dagelijks heen en weer rijden van instelling naar dagbesteding. Waarom geen activiteiten binnen de wijk? Vanuit zijn expertise als gemeentelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling bedacht hij vervolgens het concept voor Waaranders.

Noaberschap

Het bleek het juiste idee op het juiste moment. Veel gemeenten, maar ook wooncorporaties en ontwikkelaars hebben het thema inclusie en diversiteit inmiddels omarmd. Zo ook Ter Steege. Adjunct-directeur Tolman vertelt: ‘In feite gaat het om een eigentijdse invulling van het aloude noaberschap, zoals dat heet in het deel van het land waar ons bedrijf zijn roots heeft.’

Inmiddels hebben Cittanova en Ter Steege twee projecten op basis van het Waaranders-concept ontwikkeld. In de Zwolse wijk Stadshagen zijn na een snelle verkoop de werkzaamheden gestart voor De Kastanjetuin, een ‘diverse’ woonomgeving met 50 woningen: 2 twee-onder-een-kapwoningen, 16 brede rijwoningen, 11 huurwoningen en 21 zorgappartementen. Hiervoor werden de handen ineengeslagen met wooncorporatie deltaWonen en zorginstelling JP van den Bent stichting.

Gemeenschappelijk groen

‘Ook de landschapsinrichting is uitdrukkelijk onderdeel van het Waaranders-concept,’ vult Tolman aan. ‘Denk daarbij aan lage hagen en een gemeenschappelijk binnengebied met onder meer een boomgaard en een dierenweide. Dit gemeenschappelijk groen speelt een verbindende rol tussen de bewoners. Er is ruimte voor een buurtschuur, moestuin, buitenspelen en dagbesteding. Zo creëren we een plek waar gezinnen, singles, senioren en mensen met een beperking samen oud kunnen worden. Dit is waar de samenleving behoefte aan heeft.’

Rendabele investeringen

De plannen zijn ambitieus, de perspectieven oneindig. Maar je moet het natuurlijk allemaal ook kunnen maken en betalen. Volgens Tolman heeft Ter Steege de kennis en middelen om de investeringen voor iedereen rendabel te maken. ‘Belangrijk is dat het concept overeind blijft, maar iedereen toch een boterham kan verdienen. Groot voordeel is dat wij makkelijk van klein naar groot kunnen ontwikkelen. Daarbij nemen we ook de landschapsontwikkeling voor onze rekening, waardoor gemeentes geen aanleg- en beheerkosten meer hebben.’

Inmiddels zijn Cittanova en Ter Steege klaar om een tweede Waaranders-project uit te rollen in Heerhugowaard. Het gaat om ruim 100 grondgebonden woningen en een gebouw met 30 zorgunits in De Vaandel Zuid. ‘Het is een mix van sociale huur, sociale koop en koopwoningen in het middensegment.’ Het project krijgt de uitstraling van landelijk gebied, met woningen met kapvormen in boerderijstijl en een ‘erf’ dat de bewoners gezamenlijk in beheer hebben. Voor dagbesteding op locatie wordt samengewerkt met Philadelphia Zorg.

‘We staan pas aan het begin van iets heel moois,’ is de overtuiging van Koster. ‘Er lopen op dit moment serieuze gesprekken met diverse gemeenten en woningcorporaties.’

Meer weten over Waaranders? Bekijk de website.

Ter Plekke: opdrachtgever Mijande Wonen aan het woord

In Denekamp bouwden we afgelopen voorjaar in acht weken tijd vier nieuwe woningen. Welk voordeel heeft Ter Plekke voor opdrachtgever Mijande Wonen? Zijn alle verwachtingen uitgekomen? John Hutten, projectleider Vastgoed bij Mijande Wonen, vertelt in onderstaande video over het project.

Bouwen van huurwoningen

Elke woning die Ter Steege bouwt is anders. En dat resulteert in hele gevarieerde woningen. We nemen je mee in een overzicht met huurwoningen in ontwikkeling, aanbouw of die net zijn opgeleverd.

Samen met bewoners de energietransitie dichterbij brengen

In de woningbouw zijn we onderweg naar een energie- en CO2-neutrale toekomst. Maar welke energieconcepten werken het beste? En hoe betrek je bewoners bij de energietransitie? In nieuwbouwproject De Spoelerij in de Almelose wijk Indië pastte Ter Steege Bouw Vastgoed drie verschillende energieconcepten toe. 

Het is ondertussen al ruim vier jaar geleden dat de eerste bewoners van De Spoelerij hun sleutels kregen. De achttien huurwoningen zijn tussen de bogen van de oude hallen gebouwd: een combinatie van nieuwbouw met oude industriële kenmerken. In totaal bouwde Ter Steege drie blokken met elk zes woningen. Elk blok heeft zijn eigen energieconcept. En dat vraagt dus ook om een eigen aanpak in voorlichting voor de nieuwe bewoners.

Het doel

Waarom drie concepten? We wilden graag zien welk concept het beste werkt. Waar heb je de laagste vaste lasten? Red je het met elektriciteit alleen? En wat betekent dit voor de nieuwe bewoners?

De concepten

In het kort zijn dit de drie concepten: all-electric, warmtepomp en cv-ketel en alleen een cv-ketel. Verder zijn alle woningen optimaal geïsoleerd en hebben ze vloerverwarming, een warmteterugwin-installatie (WTW) en een x aantal zonnepanelen op het dak.

Blok 1

Het eerste blok is volledig elektrisch. Er liggen 18 of 21 panelen op het dak die zorgen voor de energie voor de warmtepomp, WTW en de rest van de woning. De woning wordt verwarmd door vloerverwarming. De huurprijs ligt bij dit concept wat hoger, terwijl de vaste lasten, afhankelijk van het elektriciteitsverbruik, laag tot nul zijn.

Blok 2

De woningen in blok 2 hebben 15 panelen op het dak die zorgen voor energie voor de lucht-warmtepomp en de WTW-installatie. In deze woningen zit aanvullend een cv-ketel. De ketel springt bij op het moment dat de lucht-warmtepomp tekortschiet. Door de minder strenge winters van afgelopen jaren is de cv-ketel bijna niet nodig. De huurprijs ligt bij dit concept wat lager dan bij blok 1. Is de cv-ketel nodig? Dan gaan de vaste lasten omhoog.

Blok 3

Blok 3 heeft wel zonnepanelen op het dak, maar geen lucht-warmtepomp. De panelen zorgen voor de elektriciteit in de woning, maar de cv-ketel zorgt voor warmte in de woning. De huurprijs ligt hier het laagst, maar de vaste lasten liggen hier het hoogst.

Benieuwd

Toen we de woningen op de markt brachten voor de verhuur, waren we vooral erg benieuwd. We wisten dat de meeste nieuwe bewoners uit oudere woningen kwamen. We hebben dus vol ingezet op het voorbereiden van de nieuwe bewoners. Elke huurder ontving een map met uitgebreide informatie over de techniek in de woning, tips en andere informatie. Dat het nieuwe wonen wennen was, bleek ook. Gelukkig vonden de meeste bewoners snel hun weg.

Realiteit

Terugkijkend kunnen we wel zeggen dat de realiteit ons heeft ingehaald. In 2016 wilden we testen welk concept het beste werkte. Volgens de wet- en regelgeving bouwen we onze nieuwe woningen nu altijd gasloos. Concept 2 en 3 zijn dus niet meer toe te passen. Dit betekent natuurlijk niet dat alles voor niks is geweest. We hebben heel veel geleerd over het toepassen van de concepten, hebben dit doorontwikkeld en die kennis gebruiken we bij de bouw van onze woningen nu. Verder hebben we geconstateerd dat het inlichten en voorbereiden van nieuwe bewoners heel belangrijk is. Want wonen in een woning met nieuwe technieken vraagt niet alleen aanpassing in de bouwtechnieken, maar ook aanpassing van de bewoners.

 

 

Buurtparticipatie Burggraven Ommen

Dinsdag 15 september jl. organiseerde Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg gezamenlijk met de gemeente Ommen een inloopbijeenkomst voor het nieuwbouwplan Burggraven Ommen.
Door alle genodigden te verdelen in tijdvakken kon dit geheel corona-proof, op locatie zelf, in het voormalige HEMA-pand.

Tijdens de avond presenteerden we de eerste plannen aan buurtbewoners en belanghebbende ondernemers. Om te zorgen dat de plannen aansluiten in de buurt is een participatietraject opgestart. Door de buurt in een vroeg stadium te betrekken weten we wat er in de buurt speelt. Hier wordt rekening mee gehouden voor de verdere ontwikkeling.

Het was een zinvolle avond waarin we veel positieve reacties ontvingen, maar ook kritische opmerkingen waar we mee aan de slag gaan.

 

Watertoren Hengelo verkocht!

Foto door Emiel Muijderman

Eind 2019 deed eigenaar Ter Steege Bouw Vastgoed een oproep om plannen in te dienen voor de monumentale watertoren in Hengelo. Er werden acht plannen ingediend.  De beste vier partijen hebben hun plan gepresenteerd bij de Gemeente Hengelo en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De gelukkige winnaar? De Bed & Bike van Martin en Vera van Schaijk.

Bed & Bike

Martin en Vera zijn dolenthousiast dat hun plan gekozen is: “Vanaf onze eerste wandeling langs de Watertoren en het park leek het ons al een fantastische plek om te wonen. Maar ook het gevoel dat het een prachtige plek is om met iedereen te kunnen blijven delen. Daarom laten we het park zoveel mogelijk open en groen. En na alle verbouwingen is er ook weer alle ruimte voor leuke activiteiten. Omdat we zelf graag fietsen en de Watertoren ideaal naast de fietssnelweg F35 ligt, gaan we er een Bed & Bike van maken. Er komen acht comfortabele kamers met eigen voorzieningen in. We laten de hele benedenverdieping én het watervat zoveel mogelijk intact, zodat je straks echt aan alles merkt dat je in een Watertoren slaapt. In het ketelhuis gaan we op termijn mindfulness trainingen geven, maar we stellen de ruimte ook graag beschikbaar voor bijvoorbeeld yoga, meditatie, lezingen of een klein concert. De kolenschuur krijgt een tweede leven als veilige fietsenstalling met oplaadpunten. Voor wie zelf geen fiets mee wil nemen, zorgen we dat die klaar staan. En het pompgebouw is vanaf eind volgend jaar een heel bijzonder woonhuis voor ons gezin.” Ook Ter Steege is enthousiast. “We zijn ervan overtuigd dat we met Martin en Vera de juiste kopers voor deze plek hebben gevonden,” aldus Anne Bolster, gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege.  “Hun ideeën zijn een passende toevoeging voor de buurt en de stad.”

Start van de realisatie Watertorenpark

De verkoop van de watertoren is voor gebiedsontwikkelaar Ter Steege de start van de uitvoering van het project Watertorenpark. Dat betekent dat er veel staat te gebeuren. Zo is gestart met de verkoop van de acht kavels aan de Stroweg. De komende weken worden hiervoor de koopcontracten getekend. Dit najaar start de verkoop van de zestien parkwoningen die het sluitstuk vormen van het plan.  Voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein heeft Ter Steege opdracht gegeven aan NTP Infra. Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden van de reinwaterkelders afgerond. In nauw overleg met de gemeente Hengelo komt de vorm van de kelders terug in het landschap. Straks kunnen mensen zitten op de betonnen randen die refereren naar de voormalige kelders. Met al deze ingrediënten wordt een groene en fijne plek gecreëerd om te wonen en worden de Rijksmonumenten behouden voor Hengelo.

In het najaar starten de werkzaamheden voor het bouwrijp maken. Verder informatie over de watertoren, is te vinden op: www.watertorenpark.nl.

Groene samenwerking van start

Op dinsdag 1 september ondertekenden Staatsbosbeheer, Buitenfonds en Ter Steege Bouw Vastgoed een groene samenwerking voor de komende drie jaar. Voor elke woning die Ter Steege bouwt of renoveert, worden er twee bomen geplant. 

Duurzame stap

Het bouwbedrijf is actief bezig met het verminderen van CO2-uitstoot in haar processen en producten. Materiaal dat gebruikt wordt voor de bouw van de woningen is steeds duurzamer en ook de machines verbruiken minder energie. De samenwerking met Staatsbosbeheer en Buitenfonds is voor Ter Steege een manier om een extra stap te maken op het gebied van duurzaamheid.

Gezonde leefomgeving

Bomen zetten CO2 om in zuurstof en dragen op die manier bij aan een gezonde leefomgeving en verminderen CO2 in de lucht. Staatsbosbeheer, Buitenfonds en Ter Steege kijken uit naar een mooie samenwerking!

Een feestelijk moment!

Een feestelijk moment!

Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg is halverwege met de bouw van De Hooiberg in Borne.

In opdracht van Welbions realiseren wij 12 nieuwe zorgappartementen, een fijn nieuw thuis!

Een dankbare opgave in samenwerking met o.a. BLM Architecten en Loohuis Installaties.

Zaterdag 5 september jl. kwamen alle twaalf jonge bewoners met hun ouders en genodigden samen om  “de eerste steen” te leggen van hun nieuwe woonzorgvoorziening.

Zie verder de link:

https://www.borneboeit.nl/95035/nieuws/feestelijk-moment-bij-nieuwe-hooiberg