Ter Steege Bouw Vastgoed start samenwerking met Vogelbescherming

Mensen die in een vogelrijke omgeving wonen, zijn gelukkiger dan mensen die in hun dagelijkse leven weinig vogels zien. Recent onderzoek uit Duitsland bevestigde dit nog eens. Voor Ter Steege Bouw Vastgoed alle reden om uit te zoeken hoe zij woningen en de directe omgeving daarvan nog vogelvriendelijker kan maken.

Ter Steege houdt al rekening met genoeg groen in de wijk. Voor vleermuizen en vogels worden de nodige voorzieningen getroffen, zodat zij plekken hebben om te rusten en te broeden. Maar wat kan Ter Steege nog meer doen?

Voor het antwoord op die vraag zocht Ter Steege contact met Vogelbescherming. Zijn er nog meer maatregelen mogelijk op het niveau van een wijk? Wat is daarbij echt belangrijk voor vogels? Vogelbescherming en Ter Steege kwamen uit op een mooie samenwerking.

Als aftrap daarvan namen beide organisaties gezamenlijk een video op over alle maatregelen die in een wijk mogelijk zijn om het vogels beter naar de zin te maken. Na de zomer organiseren beide partijen een bijeenkomst om door te denken over alle kansen die er zijn voor vogels op de plekken waar Ter Steege bouwt of renoveert.

Ter Steege is erg blij met deze samenwerking. Duurzaam ontwikkelen en bouwen staat bij Ter Steege hoog op de agenda, net als tevreden bewoners. De nieuwe samenwerking draagt positief bij aan beide aspecten. Door stil te staan wat er nodig is voor voldoende biodiversiteit in de woonwijk, creëert Ter Steege een prettige woonwijk voor mens en dier en werkt het zo mee aan een duurzame toekomst.

Machinefabriek P. van der Zee in Delft gegund aan Mahler vastgoed ontwikkeling in samenwerking met Ter Steege

Na vier generaties Van der Zee is de locatie van de voormalige Machine- en Gereedschappenfabriek aan de Neptunusweg 4-6 in Delft in nieuwe handen gekomen. Mahler Vastgoed Ontwikkeling voldeed aan de wensen van de erven en heeft samen met Ter Steege Vastgoed Delft de locatie gekocht.

Een begrip in Delft

Toen Machine- en Gereedschappenfabriek P. van der Zee in 1870 startte, begon men aan de Molslaan, midden in de Delfste binnenstad. Midden jaren ’60 verhuisde de fabriek naar de huidige locatie, die -tot eind 2017- de Röntgenweg heette en inmiddels in de Delftse spoorzone is opgenomen. In de fabriek werden o.a. de destijds bekende Seaco-tools gemaakt, een begrip voor mensen met twee rechterhanden. Terwijl de bovenverdieping achtereenvolgens in gebruik was bij de SMRA van de Ned. Herv. kerk, een laboratoriumschool en ROC Mondriaan.

Herontwikkeling naar woningbouw

Mahler en Ter Steege maken een plan om de historische fabriekslocatie te herontwikkelen naar woningbouw met een gedeelte bedrijfsmatig vastgoed. Geen onbekend werk, beide partijen hebben al verschillende commerciële en culturele locaties omgetoverd tot een passende woonomgeving. Altijd kreeg de historie van de locatie hierbij een belangrijke plek in de ontwikkeling.

Woningen voor jong en oud

In de eerste conceptvorming komt de geschiedenis van de Machine- en Gereedschappenfabriek nadrukkelijk terug. Daarnaast is er in het plan ruimte voor extra groen en woonkwaliteit. Dit resulteert in een ideale nieuwe buurt voor jonge gezinnen, doorstromers en senioren o.a. door levensloopbestendige woningen. Naar verwachting wordt er in 2023 begonnen met de realisatie.

Samenwerking

De samenwerking tussen Mahler en Ter Steege staat niet op zich, maar komt voort uit een voorgaande samenwerking. Ter Steege Bouw Vastgoed West zal de realisatie van de ontwikkeling op zich nemen.

Bij de verkoop van de locatie machinefabriek P. van der Zee waren Cushman & Wakefield Den Haag en Van der Stap Notarissen betrokken.

Bouwen met beleggers: de volgende podcastaflevering staat online

De volgende aflevering van Ter Steege Bouw Vastgoed de Podcast staat online! In deze aflevering praten Rick Kalksma van Amvest en Andries Tolman van Ter Steege over verantwoordelijk investeren voor de lange termijn, werken naar een oplossing en het opbouwen van relaties. Je luistert de podcastaflevering via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Soundcloud.

  • Spotify
  • Soundcloud
  • Google Podcast
  • Apple Podcast

Tóch een huis kunnen kopen dankzij sociale koop

Steeds meer woningzoekenden vallen in de huidige woningmarkt tussen wal en schip. Starters en lagere middeninkomens verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig voor een passende hypotheek. Ter Steege Bouw Vastgoed biedt deze groep een oplossing. Met de ontwikkeling van sociale koopwoningen krijgen zij een betere kans op de huizenmarkt.

Overspannen huizenmarkt

In amper vijf jaar tijd is de woningmarkt in Nederland volledig ontploft. Het stijgende woningtekort stuwde de huizenprijzen met tientallen procenten omhoog. De gevolgen daar van zijn groot. Vooral starters en mensen met een lager inkomen hebben steeds meer moeite met het vinden van een passende hypotheek, en dus van een koopwoning. Bovendien heeft een groot deel van hen ook geen recht op een sociale huurwoning. Zo zijn duizenden mensen aangewezen op huurwoningen in de vrije sector, met vaak hoge woonlasten.

Waarom betaalbare woningen?

Een dalende trend is voorlopig nog niet in zicht. Dat betekent dat starters en lagere inkomens het de komende jaren steeds moeilijker krijgen en de doorstroming in de markt stagneert. Een huis bezitten wordt steeds meer een luxe. Ter Steege Bouw Vastgoed wil betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk maken. In passende woningen en in levendige gemengde wijken. Daarom ontwikkelen zij samen met verschillende gemeenten sociale koopwoningen, waarmee starters en lagere inkomens een eerlijke kans krijgen op de koopmarkt.

Sociale koopwoningen

Sociale koopwoningen zijn woningen voor huishoudens met een inkomen onder een bepaalde grens. Die inkomensgrens verschilt per gemeente of woningtype, maar ligt meestal tussen de €40.000 en €55.000. Deze woningen zijn vaak iets kleiner dan de vrije sector-woningen en worden ver onder de marktprijs verkocht dankzij een bijdrage van de gemeente. Zo kan een woning met een marktwaarde van €310.000 ineens voor €250.000 worden verkocht, waardoor een koopwoning voor veel woningzoekenden ineens wél bereikbaar wordt.

Hoe werkt dat?

Bij Hugo’s Tuin in Heerhugowaard ontwikkelt Ter Steege Bouw Vastgoed 38 prachtige duurzame sociale koopwoningen tussen 70 vrije sector-woningen. ‘Woningen met identieke kwaliteit, waarbij het gaat om tussenwoningen, hoekwoningen en levensloopbestendige woningen vanaf €232.000 tot maximaal € 260.000. Geschikt voor een brede doelgroep’, legt Jan-Willem Kloosterboer van Ter Steege Bouw Vastgoed uit. ‘Voor de sociale koopwoningen geldt een inkomensgrens, maar ook een zelfbewoningsplicht. Hiermee garanderen we ervoor dat de koopwoningen niet worden gekocht door beleggers, maar echt bewoond worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn.’

In Deventer gaat het om 9 woningen van de 121 die gebouwd worden in het Johannes Aupingkwartier. ‘Daarnaast hebben we ook nog een deel sociale huur en 36 zorgwoningen, waardoor voor iedereen een plek is in de nieuwe wijk’, legt adjunct-directeur Andries Tolman uit. ‘De sociale koopwoningen zijn iets minder breed en sommige hebben twee woonlagen in plaats van drie. Mede daardoor kunnen we ook in deze markt een verkoopprijs vanaf € 175.000 tot maximaal € 200.000 euro bieden.’

Blijven investeren in betaalbaar wonen

Sociale koop is eigenlijk kopen met behulp van een renteloze subsidie. Daarom kun je de overwaarde bij verkoop vaak niet helemaal zelf houden. ‘De eventuele overwaarde gaat (soms gedeeltelijk) terug naar de gemeente. Daarmee komt de subsidie als het ware terug’, legt Kloosterboer uit. ‘Het is vervolgens belangrijk dat gemeenten deze inkomsten gebruiken voor nieuwe sociale koopsubsidies. Zo zorgen we voor een woningmarkt met goede doorstroming, waarin iedereen de kans krijgt om te starten en betaalbaar te wonen.’

Het hoogste punt van Huis van Delft is bereikt

Woensdag 26 mei 2021 heeft De VOF Bouwcombinatie Huis van Delft het hoogste punt van ons project “Huis van Delft” gevierd. Hierbij was natuurlijk ook de opdrachtgever (Delft Village) aanwezig in de persoon van de heer Martin Verwoert. Ter gelegenheid van dit feestelijke moment werden alle medewerkers van de bouwplaats getrakteerd op een lunch.

De realisatie van Huis van Delft schiet al aardig op. De gevel aan de Coenderstraat wordt langzaam maar zeker zichtbaar door het laten zakken van de gevelsteiger. De komende maanden worden de overige gevels beetje bij beetje meer zichtbaar.

De gevel aan de Houttuinen, waar de mooie inverse ruimten (publieke ruimten) zijn gelegen, is nog volledig aan het zicht onttrokken. Deze ruimten staan nu nog vol in de onderstempeling. Midden juli wordt de torenkraan uit het gebouw gehesen, worden de vloeren ter plaatse afgewerkt en kan het hoofddak dicht worden gemaakt.

De afbouw van de appartementen is inmiddels in volle gang. Zoals het er nu naar uitziet, levert de VOF Bouwcombinatie Huis van Delft de appartementen – als alles verder zonder problemen verloopt –  eind van dit jaar aan opdrachtgever Delft Village BV op.

De VOF Bouwcombinatie Huis van Delft is een prettige samenwerking tussen Dura Vermeer Bouw Zuid West BV en Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn BV.

Integraal verduurzamingsconcept zet voet aan de grond in bedrijfsvastgoedbranche

Eigenaren en beheerders van bedrijfsgebouwen staan voor een flinke verduurzamingsopgave. Zo moeten kantoorgebouwen op 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. En in 2030 energielabel A. Om de bedrijfsvastgoedbranche te ontzorgen, introduceert LOOHTS een unieke integrale verduurzamingsoplossing. Raab Karcher in Ede maakt hier als eerste gebruik van.

LOOHTS is een samenwerkingsverband tussen Loohuis Installatiegroep, Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn, Ter Steege Advies & Innovatie en Wildvank Gevelspecialisten. De vier bedrijven bundelen hun kennis en ervaring in bouwkunde, gevelrenovatie en installaties tot integrale verduurzamingsoplossingen op maat.

Achterstand in verduurzaming

Een van de initiatiefnemers van LOOHTS is Wijnand van Schijndel. Hij vertelt: “De energietransitie neemt een vlucht. De verwachting is dat de regelgeving omtrent de verduurzaming alleen maar strenger wordt. En dat terwijl er veel achterstand is. Er zijn alleen al 43.000 kantoren die nog niet aan de wettelijke eisen voldoen. Om de duurzaamheidsambities van 2023 en 2030 te halen, moet er nog veel gebeuren. Vanuit LOOHTS dragen we hier slim en efficiënt aan bij.”

Totale aanpak van verduurzamingsvraagstuk

“De kracht van LOOHTS zit in de integrale aanpak”, vervolgt Van Schijndel. “Door onze disciplines en krachten te bundelen, pakken we het verduurzamingsvraagstuk van de opdrachtgever in z’n totaliteit aan. Van advies tot uitvoering, beheer en onderhoud. Wat je nu vaak ziet, is dat er eerst een adviesbureau naar het vraagstuk kijkt en een advies uitbrengt. Dit advies wordt niet altijd doorberekend. Wij voeren die doorberekening wel uit. Daarin nemen we onder meer de investerings-, onderhouds- en energiekosten mee, maar ook de eventuele subsidiemogelijkheden en de effecten op de CO2-footprint. De opdrachtgever is zeker van de beste aanpak en het hoogste rendement. Bovendien kijken we veel breder naar het vraagstuk. Zaken als brandveiligheid, asbestsanering en overige bijkomende bouwkundige zaken nemen we op en brengen we bij de klant onder de aandacht.

Doordacht stappenplan

Het eerste bedrijf dat gebruikmaakt van de integrale diensten van LOOHTS is Raab Karcher. De bouwmaterialenspecialist laat voor de vestiging in Ede een integraal maatwerkadvies opstellen. Dit om antwoord te krijgen op de vraag: waar staan we qua pand op het gebied van onderhoud en duurzaamheid en welke verduurzamingsaanpak is nodig om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen? Van Schijndel: “We voeren het adviestraject uit volgens een doordacht stappenplan. Eerst brengen we het bestaande pand in kaart, we inventariseren de huidige energieprestaties en bepalen daarna samen de gewenste doelstellingen. Op basis daarvan stellen we het advies op, inclusief planning en doorberekening. Indien gewenst nemen we ook de uitvoering, het beheer en onderhoud voor onze rekening.”

In de praktijk

Met het adviestraject bij Raab Karcher Ede brengt LOOHTS het integrale verduurzamingsconcept voor het eerst in de praktijk. Het traject is nog in volle gang. “Natuurlijk is het nog een beetje wennen”, zegt Van Schijndel, “maar we merken wel dat onze integrale aanpak werkt. We vullen elkaar aan en we versterken elkaar. Dit synergetische effect zal, naarmate het aantal projecten toeneemt, alleen maar groter worden.”