Kwaliteitssysteem Ter Steege gecertificeerd volgens nieuwste norm

De organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Dat is het grote voordeel van de nieuwste versie van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem ISO 9001 en ISO 14001. Waarom zou je dan wachten met het implementeren van deze nieuwe werkwijze als de voordelen navenant zijn? Bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen ervaren we nu al de voordelen van het nieuwe kwaliteitsdenken en zijn we inmiddels officieel gecertificeerd volgens de nieuwste 2015-norm. 

Hoewel deze nieuwe norm pas vanaf volgend jaar verplicht is, waren we bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen bezig om de processen alvast aan te passen aan de komende veranderingen. Ons ‘papieren’ handboek hebben we met behulp van Henny Oberink van adviesbureau OKAM gedigitaliseerd. OKAM is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij het opzetten, implementeren, verbeteren en onderhouden van managementsystemen op het gebied van Kwaliteit, ARBO, Milieu en MVO. Naast deze digitaliseringsslag hebben we Henny gevraagd om ons te helpen in de transitie naar de nieuwe norm. Al snel bleek dat we de procedures en werkwijze goed op orde hadden en dat het kwaliteitsdenken wel ‘tussen de oren’ zat. Toen tijdens de officiële audits ook de auditoren van DNV lieten doorschemeren dat de nieuwe norm binnen bereik was, kregen we hoop dat we zelfs al dit jaar dit nieuwe certificaat zouden krijgen en vorige week hoorden we dat dit inderdaad gelukt is.

Herziening ISO 9001

Sinds 2011 zijn deskundigen uit verschillende landen betrokken geweest bij het herontwerpen van de ISO normen. De belangrijkste wijziging is misschien wel de ‘geest’ van ISO 9001, versie 2015. Het uitgangspunt van waaruit de norm vertrekt. De oude ISO 9001:2008 norm was behoorlijk voorschrijvend. Een kwaliteitshandboek was verplicht en de nadruk lag op procesbeschrijvingen. De nieuwe ISO 9001 norm heeft hier een behoorlijke omslag in gemaakt en sluit beter aan bij de meeste bedrijven: de organisatie als uitgangspunt en niet de norm.

Het systeem moet de organisatie en de mensen ondersteunen, maar het mag nooit leidend zijn! In de nieuwe versie van ISO komt dit veel beter tot zijn recht. We wilden met z’n allen al jaren af van de ‘procedure- en formuliertjes-cultuur’, want het nut in de organisatie werd op deze manier nauwelijks ervaren. Nu de focus meer ligt op leiderschap en betrokkenheid van het management, een bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen in het algemeen door contextanalyse wordt het ‘ISO’ ook breder gedragen in de organisatie. Een betere aansluiting van de nieuwe normen met de strategie van de organisatie stimuleert inbedding in de dagelijkse bedrijfsvoering. De nadruk ligt nu meer op de praktijk, waarbij leren en continu verbeteren voorop staan.

Bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen zijn we in elk geval blij dat we als een van de eerste bedrijven in de bouw- en vastgoedsector het certificaat voor kwaliteit- en milieumanagement binnen hebben. Klaar voor de toekomst en op weg naar sprankelend en succesvol 2018!

Geschreven door: Johan Riezebos, Directeur bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen

Circulair Bouwen: Hoe gaan we met elkaar door één deur?

Circulair bouwen is ‘hot’. Dat komt natuurlijk omdat ook het klimaat steeds ‘hotter’ wordt. Maar het risico van een trend die gehypet wordt, is dat we er alleen maar hard achteraan hollen. En dat we daarbij voorbijgaan aan praktische feiten die ons ideaalbeeld kunnen vertroebelen. Want wat is dat ook alweer, circulair bouwen? Wat doen we eraan? Zelf vul ik dat het liefst in met de volgorde:

  • gebruik hernieuwbare grondstoffen
  • gebruik herbruikbare producten
  • gebruik producten die als afval recyclebaar zijn

In het Engels klinkt dat kort en krachtig als de drieslag “renewable, re-usable, recyclable”.

Hoe werkt het in de praktijk? Overheid, regelgevers, opdrachtgevers en bouwers roepen in koor dat circulair bouwen móet. En wat is het kenmerk van een koor? Dat de toonaarden van alle koorleden harmonieus in elkaar grijpen. Waardoor het werkstuk (lees: de opgave) met vereende krachten perfect wordt uitgevoerd. En dat is nou net waar het met circulair bouwen nog wel beter kan. We roepen wel allemaal dat we er ‘zwaar’ op inzetten, maar met wat minder tunnelvisie en wat meer flexibiliteit is daar zeker nog meer uit te halen.

Verleden en toekomst botsen

Kijk bijvoorbeeld eens naar het circulaire aspect ‘herbruikbaarheid’ en naar onze regelgeving. Welke invloed heeft de veranderende regelgeving op de mogelijkheden voor hergebruik? Circulaire oplossingen en regelgeving botsen nogal eens. Een bekend voorbeeld: bestaande producten die op zich nog goed zijn, mogen niet hergebruikt worden omdat ze bijvoorbeeld geen CE-keurmerk hebben. Of omdat de regelgeving over bijvoorbeeld de maatvoering inmiddels is gewijzigd. Concreet: een sloopproject. De voordeuren zijn nog in prima staat. Na een beetje bijwerken of schilderen kun je ze zó hergebruiken in een nieuw te bouwen (circulair) project. Maar nee, helaas. De deuren zijn 2,10 meter hoog. En het huidige Bouwbesluit schrijft voor nieuwbouw een opening van 2,30 meter voor… De regelgevers en de circulaire bouwer lijken dus niet door één deur te kunnen.

Wat meer flexibiliteit s.v.p.

Het zou schelen als we wat flexibeler konden omgaan met de regelgeving in het kader van circulair bouwen. Samen nadenken over vaker passende oplossingen. Dat zijn zaken die besproken moeten worden. Met een beetje goede wil komen we daar wel uit. Maar we weten ook: een aanpassing van regelgeving kent in Nederland over het algemeen een lang traject. Om die procedure kunnen we natuurlijk niet heen, maar we hoeven er naar mijn idee niet op te wachten.

Wees creatief

Wij proberen ook anders in te steken. Als je producten niet meteen kunt hergebruiken in projecten, waarom dan niet via particulieren? We voeren nogal wat renovaties uit voor woningcorporaties. Daarbij komen regelmatig materialen en componenten vrij. Onlangs nog moesten goede, degelijke hardhouten voordeuren vervangen worden door nieuwe onderhoudsarme kunststof exemplaren. Door die vrijkomende deuren niet als afval te beschouwen, maar ze aan te bieden aan particulieren, kunnen ze een nieuw leven krijgen en nog jarenlang meegaan. En kunnen we helpen de productie van nieuwe deuren (energie, grondstoffen) iets in te tomen.

‘Van een druppel naar een hoosbui!’

Natuurlijk; een druppel op een gloeiende plaat. Maar als er genoeg druppels vallen, koelt de plaat wel af. Volgens mij moeten we naar een situatie waarbij iedereen zo’n druppel bijdraagt. Dan krijgen we vanzelf een behoorlijke regenbui. En als dan ondertussen het proces van faciliterende regelgeving wordt voortgezet, kunnen we onze ‘hotte’ planeet wellicht een beetje ‘cooler’ maken.

Samenwerking is daarbij cruciaal. Opdrachtgevers, bouwers en regelgevers: ze zijn hier allemaal voor nodig. Wie doet er mee?

Johan Riezebos
Directeur bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen
Johan is directeur van Ter Steege Advies & Innovatie. Zijn fascinatie voor productontwikkeling en innovatie loopt als een rode draad door zijn werkzaamheden. Ook is hij een fervent pleitbezorger voor het investeren in jongeren, waarvoor hij ook gastcolleges geeft.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur Johan Riezebos een e-mail

Gasloos bouwen wordt de standaard

Je kan er niet om heen. Aardgas zal verdwijnen uit de Nederlandse huishoudens. Steeds vaker worden we als bouw- vastgoedbedrijf uitgedaagd om woningen te ontwikkelen en te bouwen die geen gasaansluiting meer nodig hebben. Je zou verwachten dat we alleen uitgedaagd zouden worden door de overheid, maar niets is minder waar. Onze kopersbegeleidsters krijgen steeds vaker de vraag vanuit de consument wat de mogelijkheden zijn om gasloos te bouwen. De consument heeft steeds meer behoefte om op een duurzame wijze een huishouden te runnen. Maarja, hoe pak je dat aan? Is het überhaupt mogelijk om een bestaand ontwerp welke uitgaat van een traditionele CV ketel om te zetten naar een gasloos systeem? En zo ja, waar loop je tegen aan en waar moet je rekening mee houden?

Reden genoeg om Loohuis Advies uit te nodigen voor een uitgebreide presentatie over gasloos bouwen. De interesse naar deze presentatie binnen Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg was dusdanig groot, dat bijna alle collega’s aanwezig waren.

In twee uur tijd zijn we flink bijgepraat en hebben we veel do’s en don’ts mogen noteren.

Binnen Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg hebben we in de afgelopen tijd de eerste gasloze projecten opgeleverd. Daarnaast houden we in de voorbereiding steeds vaker rekening met gasloze concepten.

Een ding is zeker: Gasloos bouwen wordt de standaard!