Werken bij Ter Steege – Annet Gosselink – planvoorbereider

Feestelijke start bouw nieuwe wijk Het Spaanse Leger

Op dinsdag 28 juni jl. is op feestelijke wijze het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe wijk Het Spaanse Leger in Nijkerk. Onder professionele begeleiding van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen werd door toekomstige bewoners een vloerplaat van de begane grond van hun nieuwe woning op zijn plaats getild.

Naast de toekomstige bewoners waren ook de projectontwikkelaars Spaanse Leger BV, een samenwerking van De Bunte Vastgoed Oost en Lithos bouw & ontwikkeling, bij dit feestelijke moment aanwezig. Evenals initiatiefnemer Van den Tweel Vastgoed, Woningstichting Nijkerk, het Architecten Team Nijkerk, een aantal vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de projectleider Hendrik Visser en overige betrokken partijen. “Na een gedegen voorbereiding is het altijd een mooi moment als de bouw van nieuwe woningen kan starten. Als alles volgens planning verloopt dan kunnen de nieuwe bewoners nog voor het eind van het jaar hun nieuwe duurzame huis betrekken.”, aldus Arjan van ’t Hul, directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen.

Vera Luijendijk, directeur-bestuurder van Woningstichting Nijkerk benadrukt dat ze erg blij is met de nieuwe sociale huurwoningen en appartementen in het plan. Een prachtige, duurzame toevoeging aan het woningbezit van de corporatie. “We hopen snel te kunnen beginnen met het zoeken naar de nieuwe huurders”, aldus Vera.

Nick Mulderij, de toekomstige bewoner die de feestelijke handeling mocht verrichten namens alle kopers: “We kijken echt enorm uit naar de bouw van ons nieuwe huis. Het is geweldig om betrokken te worden bij zo’n bijzonder moment als de start van de bouw. En het is natuurlijk leuk om alvast kennis te maken met de nieuwe buren, want de opzet van de wijk nodigt echt uit om er met elkaar een gezellige buurt van te maken.”

Het memorabele moment markeert tevens de aftrap van de bouw van de hele nieuwe wijk, waar straks in verschillende fases zo’n 325 woningen worden gebouwd. Naast Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen die fase 1 en 2 voor haar rekening neemt, zal een groot deel van de woningen door Lithos Bouw B.V. worden gebouwd.

Het Spaanse Leger wordt een unieke wijk met een grote diversiteit aan woningen. De wijk zal bestaan uit verschillende autoluwe buurtjes en er wordt veel aandacht besteed aan het groen. “Inmiddels zijn de eerste 62 huizen van fase 1 en 2 en 33 appartementen verkocht en vinden de verkoopgesprekken van de 25 woningen van fase 3 plaats. Aan het eind van het jaar verwachten we weer een fase klaar te hebben voor de verkoop. Daar werken we hard aan, want we hebben gemerkt dat de vraag naar dit soort woningen echt groot is.”, aldus Wouter van den Top van De Bunte. Op www.spaanseleger.nl kan de ontwikkeling van de wijk worden gevolgd.

De energieprijzen rijzen de pan uit!

Dit raakt iedereen in de portemonnee. De grote vraag is echter: Is het tijdelijk of permanent? En als de prijs daalt, wanneer? Het verhogen van de energieprijs gaat namelijk altijd vele malen sneller dan het verlagen ervan. Hoe kunnen we dan te hoge energierekening voorkomen?

Verduurzamen

Naast de wettelijke verplichtingen van energiebesparing, zoals de energiebesparingsplicht en energielabelplicht (Label C voor kantoren). Zijn er vaak ook eigen wensen voor comfort, verduurzamen en ook esthetische renovatie, denk hierbij aan:

 • Comfort
  • Aanbrengen/ upgraden koelinstallatie
  • Aanbrengen/ upgraden mechanische ventilatie (Covid-19)
  • Aanbrengen zonwering
 • Verduurzamen
  • Transitie van warmteopwekking via aardgas naar warmteopwekking middels elektriciteit
  • Opwekken elektriciteit met zonnepanelen
  • Verlichting aanpassen naar LED
  • Verbeteren thermische schil
   • Spouwmuur na isoleren.
   • Vliesgevel upgraden.
   • Dakisolatie upgraden.
   • Ramen upgraden
  • Esthetische renovatie
   • Indeling/ afwerking kantoor upgraden
   • Buitenschil verfraaien/ renoveren

Verduurzamingsadviestraject

Door de hoge energieprijzen worden de terugverdientijden van de verduurzamende maatregelen aanzienlijk korter. Echter zijn levertijden van materialen vandaag de dag heel onvoorspelbaar.

Om goede onderbouwde verduurzamingskeuzes te kunnen maken heeft een verduurzamingsadviestraject enige tijd nodig, daarom is nú het moment om het verduurzamingsadviestraject te starten. U heeft uw plan van aanpak gereed en kunt dan snel reageren wanneer de markt het weer toe laat.

Loohts maakt bestaande bouw energiezuinig

Loohts is de partij die u hiermee verder kan helpen, door de samenwerking tussen Ter Steege, Wildvank en de Loohuisgroep hebben wij alle disciplines onder één dak. Neem eens een kijkje op: https://www.tsbouwvastgoed.nl/bedrijven/loohts/ of  https://www.loohuisgroep.nl/advies/loohts

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Dag van de bouw

De Dag van de Bouw vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022. Op deze dag stelt Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn de bouwplaats van ‘T Podium open voor publiek. Jong en oud, iedereen is welkom. Altijd al willen weten hoe een bouwplaats eruitziet? Kom dan langs! De bouwhekken zijn geopend van 10:00 tot 15:00 uur. Adres: Saloméstraat ter hoogte van nummer 40 in Apeldoorn. Tot dan!

‘T Podium

In 2009 startte Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn samen met de
woningcorporatie ‘‘Ons Huis’’ het project ‘t Podium. Op deze locatie
stonden vroeger meerdere hoogbouwflats, daarvan is één flat blijven staan. Hiervoor is groen en laagbouw in de plaats gekomen. In de tussentijd zijn er 23 stadswoningen gebouwd en drie appartementencomplexen. Nu worden de laatste appartementencomplexen gebouwd. Hierna is het plan, dat in 2009 is gestart, volledig uitgevoerd.

De 42 appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen. Het eerste gebouw bestaat uit 18 appartementen en het tweede gebouw uit 24 appartementen. De gebouwen bestaan uit vier bouwlagen waarvan één de parkeerkelder is. Naar verwachting vinden de oplevering en de sleuteloverdracht plaats in het eerste kwartaal van 2023. Benieuwd naar meer over dit project?
Lees hier: https://www.tsbouwvastgoed.nl/hoogste-punt-appartementencomplex-t-podium-apeldoorn-bereikt/

Hugo’s tuin: integratie, saamhorigheid en noaberschap

Een mooie groene en gevarieerde wijk waar iedereen kan wonen en meedoen, zonder verplichtingen. Dat is Hugo’s tuin in Heerhugowaard, een co-productie van Cittanova en Ter Steege Bouw Vastgoed.

Hugo’s Tuin is het tweede project volgens het Waaranders-concept. Waaranders staat voor kleinschalige woningbouwprojecten voor gezinnen, singles, emptynesters en mensen met een beperking of zorgbehoefte. Op ongedwongen wijze wonen zij samen rondom een gemeenschappelijk binnengebied, met gedeelde voorzieningen als een parkje, buurtschuur en moestuin. Kleinere eigen tuinen vloeien over in een grotere gemeenschappelijke tuin, die door bewoners wordt onderhouden.

Juiste schaal en omvang

Na de Kastanjetuin in de wijk Stadshagen in Zwolle is Hugo’s tuin het tweede Waaranders-project van Ter Steege. Het project telt ruim 100 grondgebonden woningen en een woongebouw met 30 zorgunits. ‘Van De Kastanjetuin hebben we geleerd wat de ideale schaal en omvang van een dergelijk project moet zijn,’ vertelt Andries Tolman, adjunct-directeur bij Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn.

Gemeenschappelijke voorzieningen

In Hugo’s Tuin gaan wonen, nabuurschap en zorg hand in hand met gemeenschappelijke voorzieningen. Denk daarbij aan activiteiten in de buurtschuur, (gedeeltelijk) tuinonderhoud door bewoners met een beperking en samen werken in de moestuin. Andries Tolman: ‘We zijn volop bezig het concept te optimaliseren en stoppen niet bij de oplevering. Zo hebben we een buurtapp ontwikkeld, waar bijvoorbeeld de buurtschuur op is aangesloten. Zo blijft iedereen op de hoogte van alle activiteiten. We merken nu al dat allerlei initiatieven als vanzelf van de grond komen.’

Juiste mix van woningtypen en bewoners

Toewijzing van de woningen gebeurt mede op basis van een motivatiebrief. ‘Zo selecteren we de juiste bewoners voor het project,’ zegt Jan-Willem Kloosterboer, verantwoordelijk voor acquisitie en verkoop bij Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn. Het zorgt voor een mooie mix van bewoners: van starters tot kopers van hun laatste woning en van tweeverdieners tot mantelzorgers en mensen met een beperking. Bij zo’n diverse doelgroep past ook een gevarieerd woningaanbod in verschillende prijsklassen. Hugo’s Tuin telt daarom 30 procent sociale-koopwoningen en 50 procent woningen voor de middeninkomens. Alle woningtypen voor de verschillende doelgroepen liggen rondom een mandelig hofje. Jan-Willem Kloosterboer: ‘Het is een fijne gemeenschappelijke ontmoetingsplek, waar nabuurschap tot bloei kan komen.’

De Plantage: duurzaam bouwen in tijden van stijgende bouwkosten

In Meteren, in de gemeente West Betuwe, verrijst nieuwbouwwijk De Plantage. Verdeeld over de deelgebieden De Buitenplaats, De Woongaard en De Bastide telt de wijk straks in totaal zo’n 1.500 woningen – zowel koop als huur. De opdracht voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen legde woningcorporatie Kleurrijk Wonen neer bij De Vree en Sliepen, onderdeel van Ter Steege Bouw Vastgoed.

Die keuze kwam niet zomaar uit de lucht vallen volgens Wim van Vreeswijk, adjunct-directeur van De Vree en Sliepen. ‘In opdracht van BPD hebben wij inmiddels ongeveer 150 woningen in De Plantage gebouwd. We bevonden ons dus op vertrouwd terrein toen woningcorporatie Kleurrijk Wonen ons vroeg voor 17 duurzame appartementen en levensloopgeschikte woningen in deelplan De Bastide.’

Verrijkte architectuur

De Bastide kenmerkt zich door een zeer divers woningaanbod: verschillende woningtypen voor de kopersmarkt en daarnaast dus sociale-huurwoningen. ‘Het bijzondere is dat je dat onderscheid straks niet ziet,’ licht Van Vreeswijk toe. ‘Het gemeentelijke beeldkwaliteitsplan voorziet in een verrijkte architectuur voor álle woningen – ook de corporatiewoningen. De samenhang in architectuur voor koop en huur draagt bij aan de sociale cohesie. Het ontwerp van de woningen is eigentijds, met een knipoog naar de stijl van historische vestingstadjes, inclusief singels en waterpartijen.’

Kostenstijging en kwaliteit

Voor een en hetzelfde project zit De Vree en Sliepen in het bouwteam met twee opdrachtgevers: BPD en Kleurrijk Wonen. ‘Dat is best bijzonder,’ zegt Van Vreeswijk lachend. ‘Maar het overleg is open en constructief. Voordeel is natuurlijk dat we al eerder hebben gewerkt voor beide opdrachtgevers. En ja, de huidige ontwikkelingen zorgen voor een permanente discussie. Hoe houd je samen de kosten beheersbaar, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit? Corona, inflatie, Oekraïne: het zorgt voor spanning op de hele keten. Iedereen is geneigd het probleem van de kostenstijging bij de ander neer te leggen, te beginnen bij de houtkapper in Estland.’

‘Gelukkig kunnen we dit soort zaken prima met de woningcorporatie bespreken. Waarbij wij ons natuurlijk heel goed realiseren dat zij als woningcorporatie gebonden zijn aan maximaal wettelijke huurprijzen.’ Eind van dit jaar worden de eerste 17 woningen opgeleverd. Ze voldoen allemaal aan de BENG-normen en zijn uitgerust met een individuele luchtwaterwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming. Aansluitend bouwt De Vree en Sliepen voor Kleurrijk Wonen nog eens 9 woningen.

Hoe meer vogels, hoe meer ‘geluksvogels’

Mensen voelen zich gelukkiger naarmate het aantal vogelsoorten in hun woonomgeving groter is. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek uit 2021. Reden voor Ter Steege Bouw Vastgoed om samen met Vogelbescherming Nederland in actie te komen en woningen en woonomgevingen vogelvriendelijker te maken.

‘Wat goed is voor de vogel is ook goed voor de mens,‘ zegt Bert Hallink, directieadviseur van Ter Steege Bouw Vastgoed. ‘Mensen worden blij van vogelgezang. Door onder meer bomen te planten en nestkasten in woninggevels te plaatsen, kun je in de bebouwde omgeving een natuurlijke habitat voor vogels organiseren.’

Even terug naar het Europese onderzoek. Het vergelijkt sociaal-economische gegevens van meer dan 26 duizend mensen in 26 Europese landen met gegevens over biodiversiteit en natuurlijke omgeving. Wat blijkt? Vogelrijkdom heeft een positieve invloed op het welbevinden van mensen.

Volgens een van de wetenschappers achter het onderzoek, professor Katrin Böhning-Gaese van de Goethe University in Frankfurt, kun je het zelfs uitdrukken in geld. Mensen die gemiddeld veertien vogelsoorten extra in hun leefomgeving hebben, ervaren een geluksgevoel dat overeenkomt met een salarisverhoging van 125 euro per maand.’

Zo houdt Ter Steege Bouw Vastgoed bij nieuwbouw- en renovatieprojecten rekening met vogels:

 • In gevels plaatsen van nestplekken voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen en insectenblokken
 • Benutten van daken voor vegetatie, bruin-dak, waterberging of plaatsen zonnepanelen (zonnepanelen hebben een beter rendement op een groen dak en de vegetatie op een dak met zonnepanelen doet het beter)
 • Zoveel mogelijk groen rondom een huizenblok creëren
 • Alleen bestrating waar noodzakelijk, tuinen worden met maximaal 30 procent bestrating opgeleverd
 • Bestaand groen en bomen wordt zoveel mogelijk behouden
 • Inrichting openbare ruimte met inheemse beplanting waar mogelijk
 • Groen verbinden met bestaande groenstructuren
 • Waterpartijen of wadi’s krijgen glooiende natuurvriendelijke oevers
 • Bewoners informeren en inspireren om mee te doen

Nieuwsgierig naar hoe wij dat aanvliegen? Bekijk hier de video over de initiatieven die Ter Steege samen met de Vogelbescherming ontplooit:

Bomen planten

Vogels houden van bomen. Bovendien dragen bomen bij aan een duurzame leefomgeving voor mens en dier en reductie van de CO2-uitstoot. Samen met Staatsbosbeheer en Buitenfonds plant Ter Steege Bouw Vastgoed daarom voor elke gebouwde of gerenoveerde woning twee bomen. Op lange termijn draagt dat tevens bij aan de (inheemse) houtproductie.

Gebiedsontwikkeling met toekomstwaarde in turbulente tijden

Voor succesvolle gebiedsontwikkeling zijn sterke partners onmisbaar. Zeker in de huidige tijd. Hoe til je een duurzaam nieuwbouwproject van de grond en met welke beleggingspartners ga je in zee om risico’s af te dekken?

Ter Steege Gebiedsontwikkeling laat zich hiervoor adviseren door Lars Rompelberg van Capital FIT, experts in het verbinden van vooruitstrevende ontwikkelaars en impact-investeerders met inspirerende vastgoedprojecten. ‘Lars is onze weerman,’ vertelt Gijs Takkenkamp, directeur bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling. ‘In turbulente tijden kijkt hij op basis van data en kennis naar de toekomstkansen voor gebiedsontwikkelingen.’

Betaalbaarheid onder druk

Lars Rompelberg ziet op dit moment drie stormen die met orkaankracht over ons heen razen. ‘Regelgevers, beleggers en corporaties stellen steeds robuustere eisen als het gaat om de ESG-factoren voor duurzame vooruitgang: ecologisch, sociaal en governance ofwel goed bestuur. Ondertussen zorgen de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne voor een wereldwijde stijging van materiaalkosten en energiekosten en daarmee van de bouwkosten. Rentestijging en inflatie maken het lastig om ver vooruit te kijken.’ Als derde storm ziet hij de recente aanpassingen van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) door het Rijk, gericht op betaalbaarheid van huurprijzen. ‘Samen zorgt het ervoor dat de haalbaarheid van nieuwbouwwoningen zwaar onder druk staat.’

Gijs Takkenkamp vult aan: ‘In het huidige tijdgewricht is de toekomst vooral ongewis en zijn er meerdere scenario’s denkbaar. Dat betekent voor ons vooral: goed blijven nadenken en zorgen dat je ook de tijd hebt om na te denken.’

Duurzaam partnerschap

Als ontwikkelende bouwer of bouwende ontwikkelaar heeft Ter Steege volgens Lars Rompelberg een voorsprong op veel andere partijen. ‘De komende jaren worden in de vastgoedbranche de mannen van de jongetjes gescheiden. Alleen kapitaalkrachtige en sterke ontwikkelaars gaan het redden. Beleggers en corporaties vinden het fijn om samen te werken met duurzame partners.’

Onmisbaar in deze tijd is ook een goede programmamix. Arjan de Groot, adjunct-directeur bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling, vertelt: ‘Zeker bij grotere projecten is een mix van koop, sociale koop, beleggingshuur en corporatiehuur een succesfactor.’

Juiste programmamix

Lars Rompelberg vult aan: ‘Belangrijk is dat je de eerste gesprekken al start voordat het rekenen en tekenen begint. Samen maak je vervolgens de juist mix. Waren beleggers de afgelopen jaren vooral geïnteresseerd in kleine starterswoningen, op dit moment merk je een toenemende belangstelling voor zorgwoningen en seniorenwoningen. Dat heeft alles te maken met de demografische ontwikkelingen in Nederland. Ideaal is natuurlijk wanneer beleggers participeren in meerdere segmenten.’

The Future Microcity

Mooi voorbeeld van zo’n project is The Future Microcity in Alkmaar, met een mix van sociale koop, beleggingskoop en ook zorgwoningen. Samen met Vastesteen transformeert Ter Steege Gebiedsontwikkeling hier de voormalige PostNL-locatie tot een nieuw gebouw. Arjan de Groot: ‘Het functioneert straks als een stad in het klein. Vandaar dat we dit concept Microcity noemen.’ The Future telt zo’n 400 woningen voor diverse doelgroepen. Een derde van deze woningen wordt als sociale huur- of koopwoning aangeboden. Naast wonen is er plek voor sociale en maatschappelijke (zorg)voorzieningen, onderwijs, leisure, winkels en andere commerciële activiteiten zoals een coffeebar, gym en wellnesscentrum. De zorgwoningen binnen het project zijn zowel intramuraal als extramuraal.

Community building

Een gemeenschappelijke binnenhof en daken met groene terrassen vervullen een essentiële functie binnen Microcity The Future. Hier kunnen bewoners elkaar ontmoeten en een thuisgevoel ontwikkelen. Community building is bij The Future het toverwoord. Gijs Takkenkamp: ‘Het is de nieuwe trend. Vroeger dacht je hierbij vooral aan een studentencampus, nu is het fenomeen ook van toepassing op starterswoningen en woningen voor ouderen. Als Ter Steege zien we onze rol verschuiven van puur gebiedsontwikkeling richting community management, inclusief het ontwikkelen van een speciale community app. Eerder hebben we hier op kleinere schaal al ervaring mee opgedaan bij Waaranders-projecten. Nu gaan we het ook bij grotere projecten oppakken. Daar ligt volgens ons de sleutel tot de toekomst. We gaan dit concept daarom verder uitrollen in Nederland.’

3 Trends onder beleggers volgens Lars Rompelberg (Capital FIT):

 1. Beleggers worden blij van ontwikkelaars waar ook een bouwer achter staat. Dat geeft ze lever- en prijszekerheid.
 2. Vanwege de oorlog in Oekraïne spreiden wereldwijd opererende beleggers hun Europese investeringen op dit moment over minder landen. West-Europa heeft de voorkeur boven Centraal- en Midden-Europa (CCE-landen).
 3. Onzekerheid over bouwkosten en regelgeving leidt niet tot een verminderde belangstelling in woonbeleggingen, zoals in de tijd van de schuldencrisis. Beleggers gaan wel voor een bredere mix met ook seniorenwoningen en zorgwoningen in plaats van alleen starterswoningen.

De kern van Ter Steege Gebiedsontwikkeling

‘MET LEF, MAAR NIET OPPORTUNISTISCH’

Zo tegen het millennium besluit Ter Steege om naast haar ontwikkelingen op uitbreidingslocaties zich meer en meer te richten op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Niemand kan op dat moment vermoeden waar dit naar toe zal gaan. Want kijk waar Ter Steege Gebiedsontwikkeling nu staat: “Dit gaat vaak om zaaien en geduld hebben. Maar we hebben sneller geoogst dan we hadden verwacht.”

De uitbreiding met Ter Steege Gebiedsontwikkeling regio West is aanleiding voor ons gesprek met het regisserende driemanschap: Hans ter Steege, directeur-eigenaar Ter Steege Bouw Vastgoed, Gijs Takkenkamp, directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling, en adjunct-directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling (West), Arjan de Groot.

Voelhorens op de locaties

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is voor Ter Steege inmiddels een belangrijke pijler die meebeweegt met de strategie naar een grotere landelijke dekking van de activiteiten. “Toeval of niet: in dit opzicht maken we om de drie jaar stappen. In 2015 namen we De Vree en Sliepen over, in 2018 zijn we in Rijswijk gestart met Ter Steege Bouw Vastgoed West en vorig jaar konden we bouwbedrijf Ted Groot in Heerhugowaard overnemen,” vertelt Hans. 1 april jongstleden werd Arjan benoemd tot adjunct-directeur om de organisatie daar op te bouwen en Ter Steege Gebiedsontwikkeling regio West op de kaart te zetten. Gijs: ”Voor ontwikkeling moet je ter plekke de voelhorens uit hebben. Je moet een beetje de ziel van die omgeving kennen. Voor ons een belangrijke reden om een deel van onze gebiedsontwikkeling ook fysiek in het westen te positioneren.”

Harde feiten en intuïtie

De ziel van de omgeving kennen. We zijn zo vrij om dat te vertalen naar ‘weten wat er leeft.’ Maar hoe zit het met de factor demografie? Hans: “Demografische cijfers worden altijd achterhaald door de werkelijkheid. Zes jaar geleden werden in delen van Nederland plannen geschrapt omdat er krimp werd voorspeld, vandaag zijn diezelfde gemeenten hard op zoek naar bouwlocaties. Je kunt niet alleen sturen op cijfers, die kunnen door allerlei omstandigheden snel veranderen. Neem op dit moment alleen al de toestroom van vluchtelingen. Gemeenten onderkennen die onvoorspelbaarheid inmiddels ook. We kijken ook samen met hen naar de invulling van hun woningbouwprogramma. Voor deze gesprekken halen we onze inbreng deels uit de marktanalyses van onze gespecialiseerde partners, deels uit onze eigen ervaringen met het plangebied, daarnaast ook uit onze voelsprieten. We hebben bijvoorbeeld een digitaal platform waarop mensen kunnen aangeven welk type woning ze precies zoeken. Daar leren we veel van. Zo maken we regelmatig mee dat de vraag van de markt toch anders is dan we vooraf hadden ingeschat.”

Gemeenten ontlasten

Woningtekort, gebrek aan bouwlocaties, het stikstofprobleem, natuurbescherming: aan uitdagingen geen gebrek voor ontwikkelend & bouwend Nederland. Zien ze lichtpunten? Arjan: “Ter Steege concentreert zich al jaren op de herontwikkeling of het hergebruik van bestaande binnenstedelijke locaties. Daar liggen goede mogelijkheden. Bij veel van onze transformaties gaat het om oude bedrijventerreinen. Hier brengen we naast wonen veel nieuwe functies terug. Groen hoort daar ook bij; we brengen de natuur naar de stad.” Daarnaast signaleert Gijs dat je wel kunt roepen om 100 duizend nieuwe woningen per jaar, maar dat er ook plaats moet zijn voor realisme. ”Net als veel andere branches en organisaties hebben ook gemeenten te kampen met capaciteit. De doorstroom van procedures kost tijd. Waar mogelijk ontlasten en ondersteunen we gemeenten door de kar zoveel mogelijk te trekken, zelf onderzoeken uit te voeren en procedures voor te bereiden. Zodat de gemeente wat meer in een toetsende rol zit.”

Verkleurende gebieden

Veel voormalige bedrijventerreinen liggen ingeklemd tussen woonwijken en verkleuren naar woningbouw. Ter Steege Gebiedsontwikkeling ziet daar nieuwe, levendige kerngebieden ontstaan: “Met woningen, winkels, horeca en andere voorzieningen. Het zijn vaak gebieden waar een industrieel verleden aanknopingspunten biedt. We gaan altijd op zoek naar de intrinsieke waarde van een plek en proberen deze te versterken”. Ook de OV-knooppunten zijn interessante locaties. “Een mooi voorbeeld van zo’n project is Station Noord in Alkmaar. Een levendig verkeersknooppunt buiten de stadskern, met voldoende traffic voor een ‘to go’ supermarkt, aanvullende horeca en andere faciliteiten. Post NL heeft hier nu een distributiecentrum dat door Ter Steege in een ontwikkelcombinatie wordt herontwikkeld tot een ‘Micro City’ met 360 woningen en voorzieningen. Het is onderdeel van een gebiedsontwikkeling waar ook de nieuwe Europese School wordt gevestigd.” Een paar kilometer verderop, in Heerhugowaard, wordt Hugo’s Tuin ontwikkeld: “Een project binnen ons Waaranders concept. Meer gericht op de community, op diversiteit, met gezamenlijke tuinen, samen de kinderboerderij onderhouden. Mensen die hier een woning willen kopen, moeten dat kunnen motiveren. Iets soortgelijks hebben we ook gedaan in Zwolle, in de Kastanjetuin.”

Lef en stabiliteit

Ter Steege Gebiedsontwikkeling regio West is de kinderschoenen ontgroeid, dat is wel duidelijk. Arjan haalt projecten aan in Delft (herontwikkeling van een voormalige machinefabriek) en Woerden (een industrieterrein verkleurt naar woningbouw): wat kenmerkt volgens hem Ter Steege Gebiedsontwikkeling? ”Ik kan het verhaal over onze kernwaarden ‘bekwaam, betrouwbaar en betrokken’ oprecht vertellen. Daarnaast zijn we denk ik gewoon een fijne club om mee te werken. Een stabiele partij met lef, die niet opportunistisch is maar doet wat ze zegt. Ter Steege is een familiebedrijf. Bij beslissingen en investeringen denken we eerder in generaties dan in jaren en dat geeft een vorm van rust.”

Toekomst

En de toekomst? Hoe ziet die eruit? Deze vraag maakt de cirkel rond. We komen terug bij het begin van dit gesprek; zaaien en geduld hebben. “Groeien is geen doel op zich, maar we blijven onze ogen open houden voor nieuwe kansen. Dat we nu ook in het westen van het land meer en meer gevonden worden door partners, gebouweigenaren en gemeentes maakt dat we ons ook in het westen steeds meer kunnen presenteren en bewijzen als integrale gebiedsontwikkelaar.” De drie heren zien de toekomst dan ook vol vertrouwen tegemoet.