Ter Steege Bouw Vastgoed erkend voor sociaal ondernemerschap!

Ter Steege Bouw Vastgoed is erkend met Trede 1 op de landelijke Prestatieladder voor Sociaal Ondernemen (PSO)!

Wij ondersteunen graag de (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben mensen in dienst met een uitkering en bieden leerwerkplekken aan, waardoor zij hun kans op de arbeidsmarkt vergroten.
Deze inspanningen zijn nu bevestigd met een landelijke certificering: PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).

Dit betekent dat wij op een duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende instelling blijkt dat wij ook op een goede manier werkgelegenheid bieden aan mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is. Hoe wij dat doen is te lezen in ons duurzaamheidsverslag dat binnenkort uitkomt.

Vanuit ons MVO-beleid voelen wij ons betrokken bij onze omgeving en de maatschappij. Dus dit certificaat past goed bij ons en bij ons label Maatschapwij: Ter Steege doet het!