Gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling zijn bij Ter Steege twee zijden van dezelfde medaille. ‘We zien kansen op uitdagende locaties,’ zegt Erwin Tijhof, regiomanager bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling. ‘Vervolgens werken we samen met gemeenten en omwonenden met veel geduld aan de realisatie van duurzame woongebieden.’

Een recent voorbeeld is project Roombekerveld in Enschede. Ooit bestemd als bedrijvenpark, is de locatie door Ter Steege Gebiedsontwikkeling en Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg ontwikkeld tot een hoogwaardig woongebied met 26 twee-onder-een-kapwoningen rondom een groen hart.

Aantal woningen

26 twee-onder-een-kapwoningen

Ontwikkel- en bouwtijd

2016-2023

In samenwerking met

IAA Stedenbouw en Beltman Architecten

Hoogteverschil en hemelwater

Complicerende factor was volgens Tijhof een hoogteverschil in het terrein van ongeveer 1,30 meter. ‘Dit hoogteverschil werd met een keerwand in stand gehouden. Doordat het plangebied van oost naar west afloopt, zouden de achtertuinen van de westelijk gelegen woningen kwetsbaar worden voor wegstromend hemelwater.’ De oplossing werd gevonden in een groenstructuur die door het woongebied meandert, in combinatie met wadi’s voor buffering van hemelwater.

Aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding

Roombeek is een zeer gewilde wijk, dicht bij de binnenstad van Enschede. ‘Vanaf het begin lag het ambitieniveau daarom hoog,’ vertelt Bastiaan Piksen, adjunct-directeur bij Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. ‘Dat heeft geresulteerd in exclusieve twee-onder-een-kapwoningen met een zeer aantrekkelijke prijskwaliteitverhouding.’

Roombekerveld onderscheidt zich door een speelse opzet, met drie verschillende typen twee-onder-een-kapwoningen naar een ontwerp van Beltman Architecten uit Enschede. De woningen staan niet in het gelid, maar gedraaid ten opzichte van elkaar. Piksen: ‘Uitgangspunt was een optimale beleving van de openbare groene ruimte. De woningen beschikken bovendien over veel leefruimte en liggen op kavels van zo’n 300 tot zelfs meer dan 400 vierkante meter.’

Perfect participatieproces

Onmisbaar onderdeel van de planontwikkeling was goed overleg met omwonenden. ‘Samen met IAA Architecten hadden we een stedenbouwkundig en landschapsplan voor woningbouw ontwikkeld,’ licht Tijhof toe. ‘We hebben de buurt toen geïnformeerd over een voorstel tot wijziging van de bestemming: geen bedrijfshal, maar woningen. Dat leidde tot een not in my backyard-gevoel. In dit geval maakten bewoners zich zorgen over hun privacy, doordat de achtertuinen van de nieuwe woningen aan die van hen grensden.’ Piksen vult aan: ‘Door leilindes als erfscheiding te plaatsen en de minimale hoogte ervan notarieel vast te leggen, hebben we ieders privacy zo veel mogelijk kunnen waarborgen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een plan waar de hele straat achterstond.’

Tijhof en Piksen kijken dan ook terug op een perfect verlopen participatieproces, met een prachtige nieuwe woonbuurt als resultaat. ‘Ik was laatst nog op de locatie en kreeg van een bewoonster te horen dat het plan precies was geworden wat ze zich ervan had voorgesteld. Stedelijk wonen met volop groen en ruimte voor gezinnen. Geweldig, daar doen we het allemaal voor.’