De Staalmeester wordt visitekaartje moderne stad Alkmaar

Op de foto van links naar rechts: Arjan de Groot , wethouder Gijsbert van Iterson Scholten en Jan Terluin. Foto met dank aan Vincent de Vries

De gemeente Alkmaar, Vastesteen Project Ontwikkeling en Ter Steege ondertekenden op 8 september 2022 de overeenkomst voor de ontwikkeling van circa driehonderd woningen in Oudorp, Alkmaar. Deze handtekeningen markeren de volgende stap in de herontwikkeling van deze locatie, die onderdeel is van Alkmaars Kanaal. Het stadsdeel verandert hiermee in een ‘stoere havenstad’, zoals het plan Alkmaars Kanaal het beschrijft.

Het perceel is gelegen aan de noordzijde van de Schermerweg, in het hart van Oudorp, één van de transformatiegebieden in het Alkmaars Kanaal. “Deze locatie heeft alles in zich om het ‘visitekaartje voor de moderne stad’ te worden”, vertelt Arjan de Groot, adjunct directeur Ter Steege Gebiedsontwikkeling . Er komt een gemengd woon- en werkgebied met circa driehonderd woningen, een parkeergarage en commerciële voorzieningen. Zo ontstaat een omgeving die voor verschillende doelgroepen interessant is. Met zowel sociale huur- en koopappartementen als huur- en koopwoningen van verschillende groottes. Het geheel komt in een groen gebied dat aansluit op verkeersroutes voor langzaam verkeer. Onder de (deels) openbare tuin komt een parkeergarage met fietsenstalling.

De locatie

“Dit initiatief sluit aan bij de visie en ambities van de gemeente Alkmaar: het bouwen van een kwalitatief, goede stad voor huidige en nieuwe Alkmaarders. Voor het eerst hebben we nu afspraken vastgelegd voor de herontwikkeling van dit perceel in Oudorp. Daarmee kan de ontwikkeling van dit deelgebied van Alkmaars Kanaal starten” aldus verantwoordelijk wethouder Gijsbert van Iterson Scholten, van de gemeente Alkmaar.

Bedrijventerrein Oudorp ontwikkelt naar een stoere stad. Waarin gewoond en gewerkt wordt. Er is op verschillende plekken ruimte voor een markant gebouw of een bijzondere openbare ruimte. In deze ‘stoere havenstad’ wordt ook ruimte gemaakt voor groen. Dit betekent een stoere, stevige uitstraling, afgewisseld met een meer zachte en groene uitstraling.

Meer weten? Bekijk het referentieproject!