Vroeger was alles beter

Deze uitspraak steekt af en toe de kop op. Grote onzin natuurlijk en ik zal u uitleggen waarom. Ik ben inmiddels ruim 40 jaar werkzaam in de bouw maar mijn eerste bouwervaringen gaan nog verder terug. Ik ben namelijk opgegroeid in een aannemersgezin. Het was in de tijd dat de Regge – tegenwoordig een schoon en vreedzaam kabbelend riviertje – een open riool was en dat we zonder enig bewustzijn fossiele brandstoffen verstookten of het een lieve lust was. De arbeid, vooral in de bouw, was zwaar, gevaarlijk en de arbeidsomstandigheden waren niet om over naar huis te schrijven. In 1973 werden we ruw gewekt door de oliecrisis. De beschikbaarheid van olie was niet meer vanzelfsprekend en de brandstof ging op de bon. In 1975 werden we onaangenaam verrast door een enorm milieuschandaal. In Lekkerkerk werden mensen letterlijk ziek van de afvalberg waarop ze woonden. De kosten voor het opruimen van de bodemverontreiniging onder 300 woningen bedroegen toen bijna 200 miljoen gulden. Geld dat de belastingbetaler mocht ophoesten.

In 1980 openbaarde zich het enorme gifschandaal in de Vogelmeerpolder. Meer dan 10.000 gifvaten waren er vanaf 1960 gedumpt. Ook werden de bossen ziek van zure regen. Zo kon het echt niet verder. Gelukkig kwam er een grote ommekeer. We begonnen de huizen te isoleren en de puinhopen, door mensen gecreëerd, op te ruimen. Het milieu stond eindelijk op de (politieke) agenda. Ook deed de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo Wet) in de jaren negentig zijn intrede. De mens telde weer mee. Er werden grote aantallen woningen gebouwd in gevarieerde bloemkoolwijken en later in de Vinexwijken. Veel weilanden werden daarvoor opgeofferd.

Transitie in de bouw

Als we naar het huidige bouwproces kijken zijn er enorme stappen gemaakt. Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden zijn inmiddels vanzelfsprekend. De tekentafels staan in het museum en 3-D ontwerpen is de maatstaf. De faalkosten zijn enorm verlaagd met name door digitale maatvoering en goede communicatie. Door integrale samenwerking met de ketenpartners en met behulp van BIM (Bouw Informatie Model) kunnen de faalkosten nog verder worden gereduceerd. De doorlooptijd van het bouwproces is enorm afgenomen door slim gebruik te maken van prefabricage en LEAN planning. Verspillingen in het bouwproces worden hiermee vermeden.

Binnenstedelijk

Toen ik mijn eerste stappen nog in de bouwwereld moest zetten, was er ruimte in overvloed. Weilanden zover je kon kijken. Slootje springen en kikkers vangen, daar groeide je mee op. Hoe anders is dat tegenwoordig. Uit recent onderzoek mag weliswaar blijken dat het fijn wonen is in de Vinexwijken; toch zullen we meer woningen binnen de huidige contouren van stad en dorp moeten bouwen. Niet nog meer weilanden opofferen. De mogelijkheden zijn enorm. Transformatie van gebouwen, revitaliseren en herbestemmen van industriegebieden, renoveren en deels slopen van uitgeleefde woonwijken. Er hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan. Binnenstedelijk bouwen is duurder dan bouwen in het weiland. Het zou goed zijn om bijvoorbeeld de verhuurdersheffing van 1,7 miljard per jaar hiervoor in te zetten en niet te laten verdwijnen in de algemene staatskas.

Toekomst

De bouwbranche staat voor een prachtige uitdaging. De bouwagenda, een nationaal innovatieprogramma dat is opgesteld door overheid en bedrijfsleven, biedt volop kansen. De klimaatverandering en de uitputting van grondstoffen dwingen ons om andere keuzes te maken dan in het verleden. Het gaat hierbij om energietransitie, verduurzaming, biobased bouwen, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Daarvoor moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers anders gaan samenwerken: samen zoeken naar de beste oplossing, wegnemen van institutionele belemmeringen (ingewikkelde en vertragende procedures) en niet alleen maar kiezen voor de laagste prijs. Alleen op deze manier krijgt de bouwsector de rol die haar op het lijf geschreven is: een professionele en innovatieve kennis- en uitvoeringspartner voor overheid, marktpartijen en maatschappij.

Ter Steege heeft de transitie van een traditionele aannemer naar een volwaardige Bouw Vastgoed partner voor de toekomstige bouwopgave integraal doorgevoerd. Samen met ontwikkeling van de organisatie en de technische innovatie is ook de sociale vernieuwing omarmd. Er is veel aandacht voor een gezonde, stimulerende werkomgeving waarin onze medewerkers in hun kracht staan en zich kunnen ontplooien. Geweldig dat ik aan dit alles de afgelopen 40 jaar heb mogen meewerken. Ik ga nu met een goed gevoel genieten van mijn (pre) pensioen. In 2050 zijn alle woningen full-electric en minimaal energieneutraal of leveren zelfs energie. De gasmeter behoort definitief tot het verleden. Alle grondstoffen die we toepassen kunnen worden hergebruikt. We leven dan volledig in een circulaire economie. Met respect voor mens en aarde bouwt Ter Steege verder aan een prachtige toekomst!

Voel je vrij om te reageren!

Ga naar LinkedIn om een reactie achter te laten op de blog van Herman ter Avest!