Tóch een huis kunnen kopen dankzij sociale koop

Steeds meer woningzoekenden vallen in de huidige woningmarkt tussen wal en schip. Starters en lagere middeninkomens verdienen te veel voor sociale huur, maar te weinig voor een passende hypotheek. Ter Steege Bouw Vastgoed biedt deze groep een oplossing. Met de ontwikkeling van sociale koopwoningen krijgen zij een betere kans op de huizenmarkt.

Overspannen huizenmarkt

In amper vijf jaar tijd is de woningmarkt in Nederland volledig ontploft. Het stijgende woningtekort stuwde de huizenprijzen met tientallen procenten omhoog. De gevolgen daar van zijn groot. Vooral starters en mensen met een lager inkomen hebben steeds meer moeite met het vinden van een passende hypotheek, en dus van een koopwoning. Bovendien heeft een groot deel van hen ook geen recht op een sociale huurwoning. Zo zijn duizenden mensen aangewezen op huurwoningen in de vrije sector, met vaak hoge woonlasten.

Waarom betaalbare woningen?

Een dalende trend is voorlopig nog niet in zicht. Dat betekent dat starters en lagere inkomens het de komende jaren steeds moeilijker krijgen en de doorstroming in de markt stagneert. Een huis bezitten wordt steeds meer een luxe. Ter Steege Bouw Vastgoed wil betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk maken. In passende woningen en in levendige gemengde wijken. Daarom ontwikkelen zij samen met verschillende gemeenten sociale koopwoningen, waarmee starters en lagere inkomens een eerlijke kans krijgen op de koopmarkt.

Sociale koopwoningen

Sociale koopwoningen zijn woningen voor huishoudens met een inkomen onder een bepaalde grens. Die inkomensgrens verschilt per gemeente of woningtype, maar ligt meestal tussen de €40.000 en €55.000. Deze woningen zijn vaak iets kleiner dan de vrije sector-woningen en worden ver onder de marktprijs verkocht dankzij een bijdrage van de gemeente. Zo kan een woning met een marktwaarde van €310.000 ineens voor €250.000 worden verkocht, waardoor een koopwoning voor veel woningzoekenden ineens wél bereikbaar wordt.

Hoe werkt dat?

Bij Hugo’s Tuin in Heerhugowaard ontwikkelt Ter Steege Bouw Vastgoed 38 prachtige duurzame sociale koopwoningen tussen 70 vrije sector-woningen. ‘Woningen met identieke kwaliteit, waarbij het gaat om tussenwoningen, hoekwoningen en levensloopbestendige woningen vanaf €232.000 tot maximaal € 260.000. Geschikt voor een brede doelgroep’, legt Jan-Willem Kloosterboer van Ter Steege Bouw Vastgoed uit. ‘Voor de sociale koopwoningen geldt een inkomensgrens, maar ook een zelfbewoningsplicht. Hiermee garanderen we ervoor dat de koopwoningen niet worden gekocht door beleggers, maar echt bewoond worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn.’

In Deventer gaat het om 10 woningen van de 136 die gebouwd worden in het Johannes Aupingkwartier. ‘Daarnaast hebben we ook nog een deel sociale huur en 36 zorgwoningen, waardoor voor iedereen een plek is in de nieuwe wijk’, legt adjunct-directeur Andries Tolman uit. ‘De sociale koopwoningen staan zijn iets minder breed en hebben twee woonlagen in plaats van drie. Mede daardoor kunnen we ook in deze markt een verkoopprijs vanaf € 175.000 tot maximaal € 200.000 euro bieden.’

Blijven investeren in betaalbaar wonen

Sociale koop is eigenlijk kopen met behulp van een renteloze subsidie. Daarom kun je de overwaarde bij verkoop vaak niet helemaal zelf houden. ‘De eventuele overwaarde gaat (soms gedeeltelijk) terug naar de gemeente. Daarmee komt de subsidie als het ware terug’, legt Kloosterboer uit. ‘Het is vervolgens belangrijk dat gemeenten deze inkomsten gebruiken voor nieuwe sociale koopsubsidies. Zo zorgen we voor een woningmarkt met goede doorstroming, waarin iedereen de kans krijgt om te starten en betaalbaar te wonen.’