Schoolvoorbeeld van pragmatisch renoveren

Sander Cok (links) van Mariëndael en Paul Verbeek (rechts) van Kleissen

Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen wint een aanbesteding voor renovatie en verduurzaming van Mariëndael in Arnhem, een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking. Hoe zorg je ervoor dat de lessen probleemloos kunnen doorgaan tijdens de verbouwing?

Sander Cok is teamleider VMBO-TL bovenbouw en ‘bouwpastoor’ namens opdrachtgever Mariëndael. Paul Verbeek is projectmanager bij Kleissen, specialist in gebruikersvriendelijke, duurzame en circulaire huisvesting of – zoals zij het zelf graag noemen – #houdbare huisvesting. We vroegen naar hun ervaringen met Ter Steege Bouw Vastgoed binnen het bouwteam.

De uitdaging was helder: maak een bestaande school toekomstklaar terwijl ondertussen het onderwijs aan de leerlingen zo veel mogelijk ongehinderd door kan gaan. ‘Om die vraag draaide de aanbesteding,’ vertelt Sander Cok. ‘Maar er waren meer voorwaarden. We wilden een projectvoorstel dat maximaal rekening houdt met de eisen van de ontwerptekening en natuurlijk het budget.’ 

Het plan van aanpak van Ter Steege sprong eruit vanwege de gedegen planning en goede financiële onderbouwing. Paul Verbeek: ‘Knap hoe ze dat in korte tijd hebben gedaan. De voorgestelde fasering van de werkzaamheden sluit mooi aan bij het jaarrooster en de lestijden van de school. Daarmee scoorde Ter Steege veel punten bij de aanbesteding, naast een scherpe financiële inschrijving.’

Een renovatieplan als dit moet niet alleen op papier kloppen, maar ook in de uitvoering. Sander Cok: ‘Goede communicatie is daarin essentieel. Eventuele wijzigingen in de planning of aanpassingen in het bouwkundig ontwerp gebeuren daarom altijd in nauw overleg. En wat zo prettig is: Ter Steege ontzorgt, denkt mee en komt met pragmatische oplossingen. Ook doen ze wat ze beloven.’

‘Zeker voor een school is dat prettig,’ vervolgt Sander Cok. ‘Met 350 kwetsbare leerlingen moet ik ervan op aan kunnen dat de continuïteit van het onderwijs voorrang heeft. Ter Steege moet daardoor soms andere keuzes maken, wanneer ze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. Dat vraagt om uitstekende planningsvaardigheden.’

Paul Verbeek vult aan: ‘De school is een betonbouw. Ga je boren, dan trilt dat door de hele constructie heen. Ter Steege houdt daar rekening mee door tijdens bepaalde lessen niet te boren. En levert een bouwactiviteit een keertje overlast voor de leerlingen op, dan is één seintje genoeg om het werk direct te doen onderbreken. Die menselijke maat van Ter Steege kom je bij weinig aannemers tegen. Ze hebben oog voor de gebruikers van het gebouw en informeren steeds vooraf over de verwachte hinder.’

Beiden zijn eenstemmig over hun ervaringen tijdens de bouwteamfase en de uitvoering: Ter Steege is een echte teamspeler. Sleutelwoorden zijn: flexibiliteit, afspraak is afspraak en de ander in zijn waarde laten. Iedereen is tevreden over hoe soepel het renovatieproces verloopt, ook de ontwerper. Paul Verbeek: ‘Binnen het bouwteam wordt er door Ter Steege hard aan getrokken om te komen tot projectoptimalisatie binnen de kwaliteitseisen en het budget.’ Sander Cok: ‘We zijn gewoon enorm tevreden over de samenwerking.’ Naar verwachting wordt het werk medio juni 2020 opgeleverd. Mariëndael beschikt dan over een toekomstwaardig, functioneel schoolgebouw: energiezuinig dankzij een nieuwe thermische schil, gasloos en duurzaam, mede dankzij een dak vol met zonnepanelen.