Samen doorbouwen in tijden van corona

De bouw van nieuwe woningen gaat ondanks corona gewoon door, ook al is vanwege allerlei voorzorgsmaatregelen de doorlooptijd nu langer. Maar hoe zit het met de renovatiebouw van huurwoningen? Welke extra maatregelen neem je met het oog op de veiligheid van bouwvakkers én bewoners? We vroegen het aan Rudy Ligtenberg, manager vastgoed bij Mijande Wonen, en Tom Klokkenburg, adjunct-directeur Ter Steege Bouw Vastgoed.

Op een aantal plekken hebben woningcorporaties de renovatiewerkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Men wil bewoners niet blootstellen aan het risico van besmetting met het coronavirus. Mijande Wonen en Ter Steege Bouw Vastgoed besloten om het laatste deel van een renovatieproject voor 75 huurwoningen in Denekamp wél te laten doorgaan. ‘Natuurlijk in nauw overleg met alle bewoners en volgens de coronavoorschriften,’ vertelt Ligtenberg. ‘Het waren de bewoners zelf die naar ons toekwamen met het verzoek om alsjeblieft de werkzaamheden te voltooien.’

Onderlinge alertheid

De zogenoemde douche-keuken-toiletrenovaties zijn nog even in de ijskast gezet. Bij renovatie van huurwoningen zoals in Denekamp gaat het primair om gevel- en dakrenovatie. Om die werkzaamheden coronaproof te kunnen uitvoeren, moet je volgens Klokkenburg een aantal belemmeringen overwinnen. ‘Natuurlijk houden de bouwvakkers onderling 1,5 meter afstand. Het betekent dat niet iedereen op dezelfde plek aan het werk kan of tegelijk kan gaan schaften. We werken met vaste koppels en met niet meer dan twee personen in een auto. Verder: speciale schoentjes, handschoenen en reinigingsmaterialen. Ook de onderlinge alertheid is belangrijk. Heeft een collega een hoestje of andere mogelijke ziekteverschijnselen, spreek elkaar daar dan op aan.’

Kwetsbare groep

Ligtenberg vult aan: ‘Een deel van onze huurders zijn ouderen. Van hen kun je niet verwachten dat zij de woning verlaten wanneer de bouwvakkers langskomen.’ Van tevoren wordt daarom door medewerkers van Mijande Wonen alles extra goed doorgesproken. ‘Voorheen gebeurde dat aan de keukentafel, in tijden van corona aan de voordeur op anderhalve meter afstand. Aan de hand van ingekleurde plattegronden laten onze medewerkers zien wat er staat te gebeuren. Vervolgens moeten bewoners tekenen voor toestemming. Aan ouderen die hun woning niet tijdelijk kunnen verlaten, vragen we om op bepaalde tijdstippen te gaan zitten aan de voorzijde van het huis of juist aan de achterzijde.’

Klokkenburg: ‘Denk aan de situatie waarin een van onze collega’s in huis glas moet lossnijden of een nieuwe ruit moet afkitten of schilderen. Zo kan onderling contact worden vermeden. De RIVM-richtlijnen voor de bouw zorgen misschien voor wat inefficiëntie, maar de gezondheid van bewoners en bouwvakkers staat altijd voorop.’

Bewoners hebben hier meestal begrip voor en zijn vaak blij dat de renovatie toch kan worden afgerond.’

Te midden van de coronacrisis hebben de samenwerkingspartners al veel met elkaar gesproken over de nabije toekomst. ‘Voor het komende jaar staan nieuwe aanbestedingen op het programma,’ legt Ligtenberg uit. ‘Bijvoorbeeld voor douche-keuken-toiletrenovaties. Wat kan tegen die tijd wel en wat niet? Een groot deel van onze huurders is 70-plusser.’ Klokkenburg vult aan: ‘Dit jaar vinden we het nog niet verantwoord om met pakweg tien bouwvakkers lang tijd in een woning te verblijven. We zoeken samen naar oplossingen en kijken hoe we elkaar ondertussen wel aan het werk kunnen houden.’

Reparatie- en mutatieonderhoud

Goede onderlinge communicatie is en blijft daarvoor onmisbaar. Klokkenburg: ‘Deze situatie is voor beide partijen nieuw; niemand is alwetend. Belangrijk is een goede onderlinge klik, dan gaat de samenwerking makkelijker.’ Ligtenberg: ‘En dat je elkaar belt wanneer je het idee hebt dat het op een andere manier beter kan – niet afwachten.’ De afgelopen vijf jaar heeft dat geresulteerd in een steeds intensievere samenwerking tussen de twee organisaties. Eerst deed Ter Steege alleen renovatiewerkzaamheden voor Mijande Wonen. Enkele jaren geleden is daar ook reparatie- en mutatieonderhoud bijgekomen. Ligtenberg: ‘In de eerste weken van corona hebben we dat teruggeschroefd naar alleen noodzakelijke reparaties. Inmiddels voeren we alle reparaties weer uit, natuurlijk volgens de RIVM-richtlijnen.’

Over de toekomst zijn beiden het eens: een richtlijn als houdt 1,5 meter afstand is uiteindelijk bij een fysiek beroep als bouwvakker lastig. Maar zeggen ze: wees daarom extra alert en maak afspraken over hoe toch veilig gewerkt kan worden in overeenstemming met de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Klokkenburg, tot besluit: ‘In de toekomst zal er vaker bouwoverleg via videobellen plaatsvinden, hoewel elkaar in levenden lijve even in de ogen kijken onmisbaar blijft in ons vak.’

 Dit dubbelinterview vond plaats via videobellen.