Doorwerken tijdens corona: probeer elkaar ruimte te geven + 6 andere tips

Wat betekent corona voor het onderhoud van corporatiewoningen? ‘Uitdaging is vooral de planningen ruimer op te zetten,’ zegt Gerwin van Kalkeren, uitvoerder onderhoud bij De Vree en Sliepen in Tiel, onderdeel van de Ter Steege Groep.

Samen met acht collega’s verricht Van Kalkeren het onderhoud voor corporaties. Als bewoners de huur opzeggen en uit de woningen zijn, maken hij en zijn team de woning klaar voor nieuwe bewoners. Ook het vervangen van badkamers, keukens en ander onderhoud in bewoonde staat is onderdeel van de werkzaamheden. Van Kalkeren maakt de planningen, geeft de opdrachten mee, onderhoudt het contact met opdrachtgevers en bewaakt de kosten.

De gevolgen voor renovatie en onderhoud die corona met zich meebrengt, waren ook voor Van Kalkeren compleet nieuw. Maar hij en collega’s hebben zich snel aan de nieuwe situatie weten aan te passen. Onderstaand een aantal aanbevelingen op basis van zijn ervaringen van de laatste twee maanden.

Veilig doorwerken tijdens corona

  1. Zet de planning ruim op. Zo geef je iedereen de ruimte die ze nodig hebben en voorkom je dat je met te veel mensen aan het werk bent.
  2. Blijf in contact met collega’s, opdrachtgevers en bouwpartners. Zorg dat afspraken duidelijk zijn en iedereen op één lijn zit.
  3. Communiceer met bewoners door middel van een draaiboek. Zo weten bewoners wanneer ze bouwplaats medewerkers kunnen verwachten en in welke ruimte ze werken. Blijf ook in overleg tijdens de werkzaamheden. Vraag bewoners om beneden te blijven als je bijvoorbeeld boven bezig gaat, of andersom.
  4. Werk met vaste ploegen van twee personen. Meerdere dagen aan de slag bij dezelfde woning? Laat dezelfde ploeg het werk doen.
  5. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is op de bouwplaats die verantwoordelijk is voor het naleven van de gezamenlijke afspraken. Deze verantwoordelijke schenkt extra aandacht aan de hygiëne op de bouwplaats en mag anderen aanspreken wanneer regels even vergeten worden.
  6. Handschoentjes op zak is al normaal, maar denk ook aan schoenhoesjes als bewoners hier om vragen. Zo loop je geen infecties of bacteriën naar binnen.
  7. Moet je aan de slag bij bewoners uit de kwetsbare groep? Vraag of ze ’s ochtends de sleutel in de deur willen doen en naar een ruimte willen gaan waar jij niet hoeft te zijn. Zo zie je elkaar helemaal niet.