Het gebied rondom station Alkmaar Noord is aan vernieuwing toe. Samen met Vastesteen Projectontwikkeling transformeert Ter Steege Gebiedsontwikkeling de voormalige PostNL-locatie tot een dynamische en duurzame woon- en leefomgeving. De herontwikkeling sluit naadloos aan bij de verbetering van het stationsgebied, met een nieuw station en een nieuw groen plein.  

Herbestemming van

PostNL locatie

Ontwikkel- en bouwtijd

2020 - 2025

Samenwerking met

Vastesteen

Project The Future telt zo’n 400 woningen, met een mix van betaalbare en compacte woningen voor diverse doelgroepen. Het complex wordt opgezet als een moderne stad in het klein; vandaar de naam Microcity The Future. De verschillende bouwdelen variëren in hoogte van vijf tot vijftien lagen, die tezamen intieme binnenhof omsluiten. Behalve voor wonen biedt The Future ruimte voor maatschappelijke (zorg)voorzieningen en commerciële activiteiten. In totaal omvat het plan circa 37 duizend vierkante meter vloeroppervlakte en 265 ondergrondse parkeerplaatsen.

Deeleconomie en efficiënt ruimtegebruik

Voor het ontwerp van Microcity The Future tekende VenhoevenCS architecture + urbanism. Kernkwaliteiten zijn groen, duurzaamheid en leefbaarheid. Vandaar dat het complex wordt voorzien van groene dakterrassen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen recreëren, spelen en van het uitzicht genieten.

Verbinding en beleving

Helemaal in lijn met het Microcity-concept gooit The Future hoge ogen wat betreft bereikbaarheid en mobiliteit. Het heeft een centrale ligging nabij een ov-knooppunt én deeleconomievoorzieningen zoals deelauto’s en deelfietsen. Het gebouw functioneert als een bruisende wijk, vanwege de combinatie van wonen, werken en voorzieningen.

Bewust is gekozen voor duurzaam en efficiënt ruimtegebruik, waarbij zoveel mogelijk voorzieningen bereikbaar zijn voor de gebruikers van het gebouw. Door de mix van gemeenschappelijke, sociale en commerciële faciliteiten gaan verbinding en beleving in The Future hand in hand. Overbodig te zeggen dat hierdoor het hele gebied een boost krijgt.

The Future biedt ruimte aan voorzieningen zoals een coffeebar, drogist, gym en wellnesscentrum. Zowel bewoners als de buurt kunnen gebruikmaken van deze nieuwe faciliteiten. Dat geldt ook voor de multifunctionele ruimtes, die zich perfect lenen voor een verjaardagsfeest of borrel. Daarmee zorgt functiemenging voor meer mogelijkheden en comfort. Er ontstaat meer levendigheid in de omgeving waardoor het straatleven en daarmee de sociale veiligheid een boost krijgt.

Community-management

Community-building is bij The Future het toverwoord. Een community-manager is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen over het gebouw en de woning. Zijn er klachten of technische mankementen? De community-manager gaat ermee aan de slag.

De community-manager is meer dan alleen een huismeester. Hij of zij organiseert samen met bewoners ook evenementen en pakt initiatieven op. Denk bijvoorbeeld aan een ‘pakketpunt’ voor het gebouw. Zo wordt de sociale cohesie van het gebouw versterkt en de lokale economie bevordert.

Natuurinclusief en duurzaam

Vlak bij The Future ligt de Oudorperpolder, een prachtig natuurgebied. Ter Steege Gebiedsontwikkeling en Vastesteen hebben de ambitie om het station en de polder met elkaar te verbinden door middel van een ‘groene loper’. Zo creëren we meerwaarde voor de bewoners en trekken we de flora en fauna meer het stationsgebied in. Om dit mogelijk te maken, komt er een grote ondergrondse parkeergarage. Op het maaiveld ontstaat hierdoor ruimte om het stationsplein te transformeren tot een nieuw park.

De ambities voor de duurzame herontwikkeling van de PostNL-locatie zijn hoog. Hierbij ligt de focus niet alleen op de technische aspecten, maar ook op biodiversiteit en het inspelen op toekomstige klimaatontwikkelingen. Regenwater kan straks worden gebufferd op het dak en hittestress wordt door de vergroening zoveel mogelijk tegengegaan. Het vergroenen van buitenruimtes en gevels helpt eveneens om de biodiversiteit te vergroten. Bovendien zorgt het voor een mooi groen uitzicht voor de buurt. Vogels en insecten kiezen The Future straks als hun habitat.

Ontwikkeling: Vastesteen en Ter Steege Gebiedsontwikkeling

Meer weten over dit project?

Neem contact op