Hoe zorg je ervoor dat een complexe renovatie volgens planning, fasering en budgettering verloopt? ‘Neem iedereen mee in wat je gaat doen, wees duidelijk en creëer enthousiasme over de bouw,’ antwoordt Tom Klokkenburg, adjunct-directeur bij Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen.

Bouwperiode

2019 - 2020

In opdracht van:

De Onderwijs Specialisten

Bouwmanagementbureau:

Kleissen

Bij de renovatie van Mariëndael in Arnhem viel het allemaal op zijn plaats. Mariëndael is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een beperking. Om het schoolgebouw toekomstklaar te maken, werd een aanbesteding uitgeschreven. Complicerende factor: tijdens de renovatie moest het onderwijs aan zo’n 350 kwetsbare leerlingen zo veel mogelijk doorgaan.

Hechte samenwerking

In eerste instantie selecteerde de school partijen die meer ervaring hadden met dit soort projecten. Maar toen die uiteindelijk afhaakten, kwam Ter Steege Bouw Vastgoed alsnog in beeld. ‘Na het winnen van de tender hebben we samen met de school en bouwmanagementbureau Kleissen voortvarend een plan van aanpak in de steigers gezet,’ licht Klokkenburg toe. ‘Op basis van een hechte samenwerking is het hele proces van renovatie en verduurzaming perfect verlopen.’

Casco slopen

Samenwerken betekende in dit geval ook: steeds goed blijven nadenken en dingen soms net iets anders doen dan op voorhand bedacht. Zo was het idee eerst om het gebouw van links naar rechts casco kaal te slopen en opnieuw op te bouwen. Klokkenburg: ‘Op voorstel van Ter Steege is in goed overleg met Kleissen en de school besloten om tijdens de vakantieperiode met de aula te beginnen. Toen die na het zomerreces gereed was, hadden we een soort van buffer gecreëerd. Terwijl we in de ene vleugel aan het slopen waren, konden aan de andere kant van het gebouw de lessen vrijwel ongestoord doorgang vinden. Een deel van het klassikale onderwijs vond daarnaast plaats in schoolgebouwen in de omgeving.’

En toen was het maart 2020 en kwam de lockdown vanwege de corona-maatregelen. Het betekende dat de laatste bouwfase zonder beperkingen kon plaatsvinden. Een paar maanden later stond er een duurzaam en energiezuinig schoolgebouw dat gebruikers een prettige verblijfsomgeving biedt.