Participatietrajecten, de moeite waard

Omwonenden betrekken bij het stedenbouwkundig plan? Daar kiezen we regelmatig voor. Het zorgt namelijk voor draagvlak. Bovendien biedt het ons de mogelijkheid om het plan te optimaliseren op basis van buurtwensen. Daarmee creëren we samen een fijne woonplek voor een heel lange tijd.

Applaus van de buurt

In 2018 loopt er zo’n participatietraject in Wageningen. Ter Steege Gebiedsontwikkeling is bezig met de ontwikkeling van De Dreijen. In totaal 80 woningen, 15% sociale huur, 15% voor de vrije sector en 70% voor de verkoop. De wijk bestaat straks uit tweekappers, rijwoningen, begijnhofwoningen en vrijstaande woningen. De Dreijen moet een duurzame wijk worden met ruimte voor veel groen. Met een knipoog naar het verleden. Eerder stonden hier kassen en gebouwen van de Universiteit van Wageningen.

Via de website van de gemeente, de lokale krantjes en socialemediakanalen ontvangen de bewoners van Wageningen een uitnodiging voor de participatieavonden. Op de eerste avond krijgen de omwonenden de ruimte om alles wat ze wilden op te schrijven op geeltjes en op grote vellen te plakken. De tweede avond zijn de geeltjes samengevoegd in vier thema’s: de kleur van de stenen, duurzaamheid, groen en water. De Wageningse bevolking kan onder elk thema opschrijven wat ze willen en wat niet.

Na avond twee werkt Ter Steege Gebiedsontwikkeling twee stedenbouwkundige plannen uit om die plannen te presenteren op de derde avond. Ook hier mogen de bewoners hun voorkeur aangeven. Dit leidt naar een vierde avond waar het eindplan gepresenteerd wordt. Het plan wordt met applaus ontvangen.

Goed voor de lange termijn

Ook in Arnhem wordt een vergelijkbaar traject gedaan. In 2018 koopt Ter Steege Gebiedsontwikkeling samen met Explorius de monumentale Koepelgevangenis aan met bijgebouwen. De meest recente gebouwen maken plaats voor een nieuwe invulling en de Koepel blijft staan. Ter Steege Gebiedsontwikkeling zoekt een invulling voor het terrein als geheel en zijn nu samen met Explorius bezig met het maken van plannen voor een nieuwe woonwijk binnen de monumentale gevangenismuren.

Deze wijk moet een onderdeel worden van de wijk die om de gevangenis heen ligt. Geen aparte buurt in de bestaande woonwijk. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Om te zorgen dat de plannen aansluiten bij de buurt, is er een participatietraject op touw gezet om de buurt mee te laten denken.

Ook hier zijn er drie avonden georganiseerd. Samen met de gemeente zijn alle buurtbewoners uitgenodigd. Uitgangspunt is om input te krijgen van de buurt hoe de nieuwe woningen onderdeel kunnen worden van de woonwijk. De aanwezigen mogen op de eerste avond reageren op een aantal thema’s zoals parkeren, de stedenbouwkundige opzet, groen en duurzaamheid.

De tweede avond wordt ingericht met gesprekken aan tafel aan de hand van thema’s. Het mooie van zo’n opstelling is dat de bewoners ook met elkaar in gesprek zijn. De laatste avond wordt ingevuld met terugkoppeling van de eerdere avonden en komen er twee specifieke thema’s aan bod: duurzaamheid en landschapsinvulling.

Tijdens alle drie de avonden ontvangt Ronald, Gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege, waardering voor de manier van aanpak. De buurtbewoners voelen zich serieus genomen en van waarde. Ronald heeft zelf ook wat aan de output: “Er zijn dingen waar ik minder kennis van heb, dan de buurtbewoners, omdat ik er niet woon. Verkeersveiligheid en geluidsoverlast zijn daar voorbeelden van. De buurtbewoners kennen de minder veilige plekken in de buurt en geven dat aan. Wij kunnen daar tijdig een oplossing voor vinden. Vooraf is beter dan achteraf. Uiteindelijk werkt het ook in het voordeel van de verkoop straks. Veel weerstand zorgt voor een moeilijke procedure en negatieve publiciteit. Een soepele procedure is dus goed voor het imago van het plan. Dankzij de buurtbewoners kunnen wij het plan zo optimaal mogelijk maken. Zo is het plan goed voor de lange termijn.”