Goed Wonen in “Witte Tuindorp” Coevorden

In de wijk Tuindorp in Coevorden zijn de laatste woningen van een serie van 38 woningen door Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg opgeleverd aan opdrachtgever Domesta Emmen. Het project is in concurrentie middels de “Soft Selection Methodology” verworven. Op basis van ons Leef!wel concept hebben wij ons plan gepresenteerd en in opdracht gekregen.

Het plan omvat de sloop van 58 woningen en de nieuwbouw van 38 woningen, waarvan 14 senioren- en 24 eengezinswoningen, inclusief de gehele projectontwikkeling en de huurdersbegeleiding. Het project is verdeeld in vier fasen, vanwege het feit dat de bewoners in de buurt moeten kunnen blijven wonen. De nieuwe woningen hebben door hun kleurstelling en situering een duidelijke familieband met het oude ‘Witte Tuindorp’.

Soft Selection Methodology

Bij deze selectiemethode wordt aan de hand van een beperkt aantal uitgangspunten aan een beperkt aantal consortia gevraagd om tot een concrete aanbieding van een gespecificeerd product te komen. Dit is een andere manier van samenwerken binnen de bouw, waaruit duurzame oplossingen tot stand komen met innovaties vanuit een integrale conceptuele benadering. Bewoners hebben meer inspraak en krijgen meer ruimte voor ideeën, een echte meerwaarde van de “Soft Selection Methodology”.