Communicatie en maatwerk sleutelwoorden bij succesvolle renovatie

Hoe verduurzaam je sociale-huurwoningen met maximaal oog voor betaalbaarheid en de belangen van bewoners? ‘Technische aspecten zijn maar een klein onderdeel van een succesvol renovatieproject,’ vertelt Arjan Gils, senior projectleider bij Domesta. ‘De belangrijkste sleutelwoorden zijn communicatie en maatwerk.’

Goed teamwerk is daarvoor onmisbaar. Vandaar dat Domesta samen met Ter Steege Bouw Vastgoed voor de verduurzaming van 83 huurwoningen in Hoogeveen begint met het samenstellen van een team ‘bewonerscommunicatie’. Het team bestaat namens de woningcorporatie uit de opzichter en de projectconsulent en namens de aannemer uit de uitvoerder en de voorman.

Sociale aspect

‘Zo onderhouden we samen contact met de huurders over de planning en voortgang van de renovatie,’ licht Arjan Gils toe. ‘Het is een ongelooflijk intensief proces, waarbij je tegen veel vragen en vraagstukken aanloopt.’ De huurwoningen in de Hoogeveense wijk Venesluis dateren uit de jaren zestig van de vorige eeuw.

De veelal oudere bewoners wonen soms al een halve eeuw in dezelfde woning, waarvan sommige nog zijn uitgerust met een gaskachel. Er komt dan heel wat op je af. Logisch dat het sociale aspect bij een ingrijpende renovatie heel belangrijk is. Het vraagt veel van de uitvoerder en de anderen uit het team. Vooral aandacht en flexibiliteit.’

Betaalbaarheid

Doel van de verduurzaming is om de warmtevraag van de woningen flink omlaag te krijgen. Arjan Gils licht toe: ‘Daarmee besparen bewoners op hun energierekening en vergroten we de betaalbaarheid voor hen. Efficiëntste manier om dat te doen is goede isolatie.’ Verdeeld over twee fasen krijgen alle 83 woningen een nieuwe thermische schil. Om de woningen van een nieuw ‘jasje’ te voorzien, worden onder meer daken en gevels geïsoleerd.

De woningen hebben ook koudebrugproblemen, waardoor er schimmelvorming ontstaat. Arjan Gils: ‘Om dit probleem te verhelpen, isoleren we de gevels van de woonkamer en slaapkamers ook deels van binnenuit. Waar nodig vullen we aan de buitenkant de spouwisolatie bij.’ Onderdeel van het renovatieprogramma zijn verder: nieuwe kozijnen in de hele woning, nieuwe badkamer en toilet en plaatsing van ventilatie in de keuken en twee rookmelders in huis. Ook het buitenschilderwerk en voeg- en metselwerk worden meegenomen.

Maatwerk

Maatwerk is daarom belangrijk. Tijdens zogeheten keukentafelgesprekken is individueel met bewoners gesproken over hun zorgen én wensen. ‘Daarbij komen regelmatig emoties los,’ licht Arjan Gils toe. ‘We proberen bewoners het vertrouwen te geven dat het allemaal goed komt. En dat ze met al hun vragen altijd bij het team terechtkunnen. Natuurlijk bieden we ook praktische oplossingen aan, want elke woning is weer anders. Denk aan een container voor tijdelijke opslag van huisraad wanneer de woonkamer leeg moet. Of tijdelijk verblijf in een vakantiewoning.’

‘Daarnaast hebben we iedereen rondgeleid in de modelwoning en geven we keuzevrijheid op bepaalde onderdelen van de renovatie. Wel of geen vloervervanging in de woonkamer. Zonnepanelen, wanneer de woning daar nog niet mee was uitgerust. Complete badkamerrenovatie of een van de slaapkamers omturnen tot een nieuwe badkamer. Tweede toilet boven. En dat allemaal opdat bewoners straks comfortabel, duurzaam, betaalbaar en veilig wonen.’

Korte lijnen

Over de samenwerking met Ter Steege is hij heel tevreden. ‘Natuurlijk lopen we tegen problemen aan. Maar dan zijn de lijntjes kort en voeren we goede discussies met elkaar. Op vragen en klachten van bewoners wordt altijd snel gereageerd. Groot voordeel is ook dat er een team van vaklieden rondloopt dat ervaring heeft met renovatie in bewoonde staat.

Inmiddels zijn de eerste veertig woningen gereed en is de renovatie van de tweede serie in volle gang. Deze woningen moeten voor de bouwvak gereed zijn. Bewoners wonen straks in een compleet vernieuwd, duurzaam huis. Van een energielabel variërend van C tot G, gaan ze straks naar A of A+. ‘Waar bewoners zich straks het meest over zullen verheugen? Dat de nieuwe tochtwering langs kozijnen en vloeren hun tochtprobleem heeft opgelost.’