Buurtparticipatie Burggraven Ommen

Dinsdag 15 september jl. organiseerde Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg gezamenlijk met de gemeente Ommen een inloopbijeenkomst voor het nieuwbouwplan Burggraven Ommen.
Door alle genodigden te verdelen in tijdvakken kon dit geheel corona-proof, op locatie zelf, in het voormalige HEMA-pand.

Tijdens de avond presenteerden we de eerste plannen aan buurtbewoners en belanghebbende ondernemers. Om te zorgen dat de plannen aansluiten in de buurt is een participatietraject opgestart. Door de buurt in een vroeg stadium te betrekken weten we wat er in de buurt speelt. Hier wordt rekening mee gehouden voor de verdere ontwikkeling.

Het was een zinvolle avond waarin we veel positieve reacties ontvingen, maar ook kritische opmerkingen waar we mee aan de slag gaan.