Wonen, werken en ontmoeten in The Future

Eén plek waar je woont, werkt en elkaar ontmoet. Dat vind je straks in microcity The Future in Alkmaar.

De gemeente Alkmaar stelde recent een complete ontwikkelvisie op voor het gebied rondom het station van Alkmaar Noord. Vastesteen en Ter Steege Gebiedsontwikkeling werken samen aan de herontwikkeling van de PostNL locatie in dit gebied. Ook de Europese school krijgt een plek in het gebied, dat de komende jaren volledig transformeert naar een bruisende plek waar wonen, onderwijs en leisure elkaar afwisselen. En dat direct aan de Oudorperpolder.

Microcity The Future wordt een kleine stad op zich . Het woongebouw bestaat straks uit zo’n 360 woningen voor diverse doelgroepen. Eén-derde van deze woningen wordt straks als sociale huur- of koopwoning aangeboden. Naast wonen is er plek voor sociale en maatschappelijke (zorg)voorzieningen, ruimte voor winkels en andere commerciële functies

Duurzaamheid en ontmoeten spelen een belangrijke rol binnen dit project. De woningen worden ruim binnen de huidige wet- en regelgeving gebouwd en er is veel aandacht voor biodiversiteit en toekomstige klimaatontwikkelingen. Daarnaast is ontmoeting een belangrijk thema in het gebouw; door het slim ontwerpen van ruimtes en routes wordt ontmoeting gefaciliteerd.

Dit bijzondere project komt op een mooie locatie, direct aan het station van Alkmaar Noord en op de grens van de stad en het buitengebied. Het bestemmingsplan heeft afgelopen zomer ter inzage gelegen en wordt nog in 2021 vastgesteld. Naar verwachting wordt in 2023 gestart met de sloop van het bestaande pand waarop de nieuwbouw spoedig zal volgen.