Vogelbescherming Nederland en Ter Steege Bouw Vastgoed pakken door

Vorig jaar startte de samenwerking tussen Vogelbescherming Nederland en Ter Steege Bouw Vastgoed (lees hier het bericht). In de tussentijd werd er niet stilgezeten. In twee bijeenkomsten werden de samenwerking en de vervolgstappen verder vorm gegeven. De eerste bijeenkomst bestond uit het doordenken over de gemaakte spelregels met collega’s binnen Ter Steege Bouw Vastgoed. In de tweede bijeenkomst werden ervaringen, kennis en ideeën gedeeld die er voor moeten zorgen dat onze nieuwe ontwikkelingen en renovaties nog beter natuur inclusief worden.

Het waren inspirerende bijeenkomsten waarin duidelijk werd dat de spelregels die we hebben afgesproken al volop worden toegepast. Op allerlei niveaus zijn er binnen Ter Steege mooie initiatieven als het gaat om bijvoorbeeld verblijfplaatsen voor vogels en insecten, het inpassen en behouden van groen en het betrekken van de eindgebruiker. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw ontwikkelingen, maar ook zeker voor de tal van duurzame renovaties die worden uitgevoerd voor woningcorporaties op diverse plekken in het land.

Timo Roeke was namens Vogelbescherming Nederland aanwezig en voorzag ons van feedback en tips. Hij was onder de indruk van de goeie mindset en juiste motivatie om vanuit verschillende hoeken binnen Ter Steege invulling te geven aan Natuur inclusief bouwen. Wij kunnen verbeteren door nog wat meer kennis te stoppen in de uit te voeren maatregelen en door met onze bewoners op stads-safari te gaan. Uit de laatste bijeenkomst bleek ook dat door de regelgeving voor renovaties, vogels en insecten in de knel komen. We zien gelukkig een aantal mogelijkheden dat beter te doen en gaan daar de komende tijd samen met Vogelbescherming mee aan de slag.

Hier stopt het niet, wij blijven inzetten op het creëren van draagvlak voor dit onderwerp. Dat geldt voor onze collega’s als voor onze eindgebruikers.