Ter Steege Bouw Vastgoed start samenwerking met Vogelbescherming

Mensen die in een vogelrijke omgeving wonen, zijn gelukkiger dan mensen die in hun dagelijkse leven weinig vogels zien. Recent onderzoek uit Duitsland bevestigde dit nog eens. Voor Ter Steege Bouw Vastgoed alle reden om uit te zoeken hoe zij woningen en de directe omgeving daarvan nog vogelvriendelijker kan maken.

Ter Steege houdt al rekening met genoeg groen in de wijk. Voor vleermuizen en vogels worden de nodige voorzieningen getroffen, zodat zij plekken hebben om te rusten en te broeden. Maar wat kan Ter Steege nog meer doen?

Voor het antwoord op die vraag zocht Ter Steege contact met Vogelbescherming. Zijn er nog meer maatregelen mogelijk op het niveau van een wijk? Wat is daarbij echt belangrijk voor vogels? Vogelbescherming en Ter Steege kwamen uit op een mooie samenwerking.

Als aftrap daarvan namen beide organisaties gezamenlijk een video op over alle maatregelen die in een wijk mogelijk zijn om het vogels beter naar de zin te maken. Na de zomer organiseren beide partijen een bijeenkomst om door te denken over alle kansen die er zijn voor vogels op de plekken waar Ter Steege bouwt of renoveert.

Ter Steege is erg blij met deze samenwerking. Duurzaam ontwikkelen en bouwen staat bij Ter Steege hoog op de agenda, net als tevreden bewoners. De nieuwe samenwerking draagt positief bij aan beide aspecten. Door stil te staan wat er nodig is voor voldoende biodiversiteit in de woonwijk, creëert Ter Steege een prettige woonwijk voor mens en dier en werkt het zo mee aan een duurzame toekomst.