Uitbreiding voor de Holdingdirectie van Ter Steege Bouw Vastgoed

Op de foto van links naar rechts: Hans ter Steege, Gijs Takkenkamp, Arjan van ’t Hul en Johan Jansen

Met ingang van 2023 wordt de holdingdirectie van Ter Steege Bouw Vastgoed uitgebreid met Arjan van ’t Hul en Gijs Takkenkamp. Samen met Hans ter Steege en Johan Jansen staat er straks een team met een brede oriëntatie dat goed op elkaar is ingespeeld. “We moeten klaar zijn voor de toekomst. Hoe mooi is het dan dat de versterking daarvoor uit eigen gelederen komt.”

De klok is onverbiddelijk. Die toekomst wacht dus niet. Hans kan daarover meepraten. Sinds hij in 2007 algemeen directeur werd van Ter Steege raasden de ontwikkelingen voorbij. Zoals daar waren: de benarde jaren tussen 2010 en 2013 als gevolg van de crisis. Het trotseren daarvan op eigen kracht. Overnames. Autonome groei. Geografische verbreding richting Delft en Heerhugowaard.  Strategische spreiding van de activiteiten. Op een recente presentatie straalden de groeicijfers hem tegemoet: “In 2016 haalden we 90 miljoen omzet. Dit jaar gaan we richting 250 miljoen.” Financieel directeur Johan Jansen herkent Hans’ geluiden. Nadat hij in 1993 is gestart als controller, werd hij in ’97 financieel directeur. Alle ups en downs maakte hij mee: “Wat er ook speelde, Hans en ik hebben altijd met veel plezier samengewerkt.” Johan ziet zijn pensioen dichterbij sluipen en is aan het afbouwen. Des te meer reden voor nieuwe gezichten in de holdingdirectie.

Nieuwe gezichten, ervaren carrières

Arjan van ’t Hul komt in ’99 bij Ter Steege Bouw Vastgoed: “Als calculator, want dan kreeg je verstand van cijfers.” Hij verbreedt en verdiept zijn bouwkennis in functies als werkvoorbereider, projectleider, hoofd calculatie. Na een korte periode als adjunct-directeur is hij sinds 2010 directeur: “Eerst bij Stegeman in Nijverdal, sinds 2015 in Rijssen.” Arjan wordt vanaf 1 januari vanuit de holding verantwoordelijk voor Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen en Apeldoorn.

Gijs Takkenkamp start zijn loopbaan als projectontwikkelaar bij de KlaassenGroep in Arnhem. Voordat Ter Steege hem in 2016 aantrekt, is hij tien jaar directeur projectontwikkeling in de Gelderse hoofdstad. Hij start bij Ter Steege als gebiedsontwikkelaar: “Ik kreeg de gelegenheid om me goed te ontwikkelen en door te groeien naar directeur van Ter Steege Gebiedsontwikkeling. Die functie heb ik sinds 2017.” Gijs blijft verantwoordelijk voor alle gebiedsontwikkelingsactiviteiten van Ter Steege Bouw Vastgoed. Vanaf 1 januari pakt hij dit op vanuit Ter Steege Holding, vanwege de toegenomen gebiedsontwikkelingsactiviteiten binnen Ter Steege.

Op de foto: Arjan van ’t Hul (links) en Gijs Takkenkamp (rechts)

Spreiding en synergie

De competenties van Hans, Johan, Arjan en Gijs vullen elkaar aan als de bekende puzzelstukken van Ravensburger. De activiteiten van Ter Steege Gebiedsontwikkeling en Ter Steege Bouw Vastgoed passen al net zo strak in elkaar. Waarin zit ’m voor de markt nou precies de kracht van die combinatie? Hans: “Doordat we van A tot Z meedenken met wat onze klant wil, leveren we meer toegevoegde waarde. Dat geldt bij gebiedsontwikkeling, maar ook bij bijvoorbeeld duurzame renovaties. Anders dan de traditionele benadering in de bouw, waarin de ene partij iets ontwikkelt en de andere een prijs afgeeft om het te maken. Zo’n aanpak is niet bevorderlijk voor de synergie.” Ter Steege heeft geleerd van de crisisperiode rond 2010. Niet alleen focus op gebiedsontwikkeling en nieuwbouw, maar meer verbreding: “We hebben nog meer ook de duurzame renovatie opgepakt. Dat was een goede keuze. Er ligt nog een enorme opgave bij onder andere de corporaties voor verduurzaming. De huidige situatie van corporaties is anders dan in 2010,” aldus Johan. Gijs vult aan: “We werken ook veel met corporaties in ontwikkelingsprojecten voor de sociale huurwoningen. Ook die samenwerking is gegroeid. Een groot verschil met de periode toen de corporaties geconfronteerd werden met de verhuurdersheffing en de boel op slot ging.”

Tijdelijk bewolkt

Nu we het toch hebben over toen en nu: hoe zit het met straks? Waar gaat het heen met de bouwsector? Johan: “De komende tijd wordt het wat onvoorspelbaarder, maar overall hebben we een positief beeld. Als je alle aspecten optelt die op dit moment spelen, een oorlog, energiecrisis, stijgende bouwkosten, beleggers die een pas op de plaats maken, dan zou je negatief kunnen zijn. Maar kijk je naar de relatief korte termijn, dan weten de meeste van onze bedrijven nog steeds niet hoe ze in 2023 alles af moeten krijgen. Het zou naïef zijn om te verwachten dat we geen last krijgen van de stagnerende procedures in de woningbouw. Die markt gaat de komende tijd wel een klapje krijgen. De vraag is even hoe groot die wordt.“ Hans: “Onze focus nu is dat we de komende jaren een gezonde buffer hebben om een eventueel conjunctuurdal op te vangen. Als je even door de acute problemen heen kijkt, dan is de onderstroom gewoon goed. Structureel is er de komende jaren met de woningnood en de energie-transitie werk voldoende. Meer dan dat zelfs.”

De menselijke maat

Aan werk geen gebrek dus. Mooi. Maar ook een luxe probleem. Want de arbeidsmarkt kampt met vergrijzing en een beperkt aanbod. Wie gaat al dat werk straks doen? Arjan: “Allereerst zetten wij vol in op een goed werkklimaat. Zo proberen we onze mensen vast te houden. En daarnaast is de afgelopen jaren het werken in de bouw gelukkig ook flink gepromoot. Tien jaar geleden was het bijna vies om met je handen te werken. Tegenwoordig vinden jongeren het weer leuk.” Arjan is voorzitter van Bouwmensen Rijssen; het regionale opleidingscentrum voor vakmensen in de bouw. “Die goede verbinding van ons bedrijf met het onderwijs is belangrijk. We zetten daarom zelf ook vol in op het opleiden van mensen samen met Mbo- en Hbo-opleidingen.” Gijs: “Ons vak wordt steeds diverser. Je hebt participatietrajecten waar je samen met de buurt een plan maakt. Daarvoor zijn andere talenten nodig dan een sloop begeleiden of een stedenbouwkundig plan maken. De diversiteit aan mensen die we nodig hebben wordt groter. Dat vraagt om een breder perspectief op de arbeidsmarkt en op mensen die je in je organisatie wilt hebben. Met onze TOPS Academie leiden we jong talent op voor de functies van de toekomst.” Hans kopt de conclusie in: “De mix tussen de menselijke, persoonlijke kant en de zakelijke kant is bij Ter Steege goed in evenwicht. We moeten geld verdienen, maar we hebben zeker ook oog voor de mens. Het is geen toeval dat dit clubje van vier goed bij elkaar past.”