Ter Plekke: nieuwbouw op bestaande plek

Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen startte begin dit jaar met de sloop van vier woningen van Mijande Wonen in Denekamp. Na acht weken bouwen leverde Ter Steege afgelopen vrijdag 1 mei de woningen op aan Mijande.

Voorbereiding

In de voorbereiding van dit project is gekeken naar verschillende mogelijkheden. De volgende vraag stond centraal: hoe bouwen we in een relatief korte tijd vier nieuwe woningen binnen een bewoonde buurt met zo min mogelijk overlast? Om de overlast te beperken, is een korte bouwtijd het meest optimaal. Daarom koos Ter Steege voor betonnen prefab-elementen en kant en klare gevelelementen. Dankzij goede planning en afstemming met de leveranciers worden de elementen geleverd als ze nodig zijn. Hierdoor is bouwen in een bewoonde wijk mogelijk.

Tevreden met het resultaat

Deze manier van bouwen was voor beide partijen de eerste keer, maar heeft zichzelf bewezen. De bouw van de woningen is volgens planning verlopen. Mijande Wonen en Ter Steege kijken beide positief terug op het verloop van het project en zijn tevreden over het eindresultaat.