Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn bouwt met Cittanova

In Zwolle Stadshagen realiseert Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn in samenwerking met Cittanova circa 45 woningen. Het project, genaamd Waaranders Zwolle, bestaat uit een zorgvuldige mix van koop- en huurwoningen. Komend jaar wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van de woningen en het verkrijgen van de vergunningen. Belangstellenden kunnen zich al aanmelden bij Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn.

Een deel van dit project wordt ingevuld door landgoed Waaranders. Een organisatie die inspeelt op de ontwikkelingen in de woningmarkt, zorg, leefbaarheid en duurzaamheid. Een concept dat antwoord geeft op de maatschappelijke doelstelling “meedoen” van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De essentie van het landgoed is het samenbrengen van ondermeer kleinschalige vraaggerichte woningbouwprojecten, zorg, domotica, dagbesteding, kleinschalig boeren, een natuurlijke omgeving en duurzaamheid tot een organisch geheel. “Noaberschap” is het uitgangspunt van de toekomstige bewoners.

Inmiddels werkt Cittanova voor ruim twintig locaties het concept nader uit in een businesscase. Hiervoor werkt zij nauw samen met gemeenten, zorginstellingen, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties en beleggers.