Geschreven door: Anko van der Haar, ICT-manager

Het spannende huwelijk tussen clicks & bricks

De bouwwereld verkeert in een staat van transitie. Denk onder meer aan andere bouwtechnieken, steeds meer participerende bedrijven in projecten, contractvormen, ketensamenwerking, samenstelling van de arbeidsmarkt – en dan vergeet ik vast nog een aantal zaken. Die vernieuwing geldt ook voor de communicatie en informatisering in de bouw. Het spreekwoordelijke sigarendoosje heeft al lang plaatsgemaakt voor de digitale eentjes en nulletjes van de moderne ICT. Een belangrijke ontwikkeling, die onze opdrachtgevers en onszelf veel goeds brengt. Dat wil zeggen: als we die technologie bewust gebruiken.

Mobiliteit versus beheersbaarheid

Door de opkomst van mobiele devices (tablets, smartphones) maken we in de bouw – zeker ook in onderhoud en renovatie – steeds meer gebruik van mobiele toepassingen. Appbouwers hebben de bouwmarkt ontdekt en ontwikkelden handige tools om bijvoorbeeld vooropnames te doen of opleverpunten c.q. faalkosten in kaart te brengen. Inclusief koppelingen naar de opdrachtgever en ketenpartners. Prachtige toepassingen allemaal, maar: hoe kom je tot een beheersbaar geheel?

Leren door te doen

Wanneer het om redelijk losstaande apps gaat, kiezen we er binnen de Ter Steege Groep bewust voor om elke werkmaatschappij eerst zelfstandig de ruimte te geven om de apps te selecteren en toe te passen. De mensen op de werkvloer kunnen immers het beste bepalen wat de praktische meerwaarde van een app of andere ICT-tool is. Als ICT-manager was het voor mij wel even wennen om die teugels los te laten. Het is mijn taak om te faciliteren dat we alle processen ‘im Grif’ hebben. Kan dat nog wel als collega’s op de werkvloer hun eigen app-keuzes maken? Natuurlijk kan dat. Wanneer je daarbij afspreekt dat je na een bepaalde gebruiksperiode samen gaat evalueren, ervaringen uitwisselt, en gezamenlijk kiest voor de tool die in de praktijk het meest waardevol is. Deze aanpak past ook bij de mentaliteit van de Ter Steege Groep, waarin het eigen initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Zo leren we van elkaar en kunnen we de beste tools inzetten. Die worden vervolgens weer ingebed in de hele organisatie – waarbij het beheer van de data op de juiste manier geborgd is.

Kopiëren en plakken

Bij de meer administratieve processen ligt dat anders. Deze data heeft veel meer directe raakvlakken met de data in het centrale systeem: meteen inbedden is dan ook het beste. Toch heb je ook hier te maken met de afstand tussen centraal en decentraal (lees: de bouwplaats of de renovatieklus). Gelukkig richten bouwers van centrale systemen zich ook op allerlei satellietachtige decentrale applicaties. Ook dan starten we bij Ter Steege eerst met een pilot. Bij bewezen geschiktheid en manier van inrichting wordt de applicatie ‘doorgekopieerd’ naar de andere bedrijven. We letten er goed op dat we van meet af aan draagvlak creëren voor de toepassing. Omdat niet alle bedrijven gelijksoortige activiteiten en hebben, of op zijn minst er accentverschillen zijn, is dat afstemmen niet altijd makkelijk.

Een mooi ICT-gebouw

Toch zijn we het over één ding altijd eens. Het gaat erom dat onze medewerkers kunnen beschikken over de juiste ICT-gereedschappen. En dat we als onderneming onze processen zo goed mogelijk inrichten. In de bouw zal de ICT-gereedschapskist alleen maar voller worden. De kunst is om de juiste gereedschappen te gebruiken – en naast het fysieke gebouw ook een mooi ICT-gebouw neer te zetten waarbinnen we in control blijven.

Anko van der Haar
ICT-manager
Anko is ICT-manager bij Ter Steege Holding. Hij ziet het als zijn taak om vestigingen en medewerkers binnen de Ter Steege Groep optimaal te faciliteren met geautomatiseerde middelen, zodat zij hier maximaal gebruik van kunnen maken. Een van de uitdagingen is het creëren van synergie in de toepassing van middelen over de diverse bedrijfsonderdelen

In zijn vrije tijd is Anko regelmatig in de kerk en in de natuur te vinden. Dit geeft hem de rust om te relativeren en het hoofd leeg te maken. Daarnaast is hij actief imker en vogelliefhebber
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur Anko van der Haar een e-mail