Oogsten, maar ook zaaien

Het is zomer! Niet alleen in de natuur, maar ook in de Nederlandse economie. De bouwsector pikt dankbaar haar graantje mee. In deze economische zomer kunnen we letterlijk en figuurlijk weer bezig met bouwen. Bouwen aan mooie projecten voor goede klanten, maar ook aan onze organisatie.

Versterking van de speerpunten

De afgelopen jaren is Ter Steege Bouw Vastgoed zich steeds meer gaan concentreren op haar drie speerpunten: binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, nieuwbouwwoningen voor corporaties / beleggers en duurzaam renoveren.

Hier wordt op alle vlakken volop aan gewerkt. Zo hebben we de afgelopen periode weer behoorlijk geïnvesteerd in binnenstedelijke herontwikkellocaties, waar we ons weer vol energie en creativiteit gaan richten op nieuwe, passende, toekomstgerichte invullingen. Eén van de projecten die in het oog springen is de koepelgevangenis in Arnhem, die we onlangs konden verwerven in combinatie met Explorius/Nijhuis.

Door nieuwbouwprojecten voor corporaties en beleggers hebben we een mooi netwerk van vaste opdrachtgevers om ons heen weten te verzamelen, wat onze organisatie een nog stevigere basis geeft voor de toekomst. De projecten vormen een goede aanvulling op onze nieuwbouwwoningen voor particulieren.

Maar wat ons misschien nog wel het meest “toekomstproof” maakt, is het feit dat we ons de afgelopen jaren nog meer zijn gaan toeleggen op duurzame renovaties. Zeker in deze tijd van gasloos bouwen, duurzaamheid en circulaire economie zijn we een waardevolle gesprekspartner voor veel opdrachtgevers. Dat geeft ons energie. Met de kennis en de adviezen van onze medewerkers kunnen we de markt optimaal begeleiden bij de renovatie van onroerend goed. Daarbij kijken we verder dan de realisatiefase; we houden ons ook nadrukkelijk bezig met de exploitatie van de gebouwen. En ja, uit dat advieswerk komen uiteindelijk natuurlijk ook weer bouwopdrachten.

Nieuwe telg in West-Nederland

Naast de steeds krachtiger concentratie op onze drie speerpunten staat een nog betere geografische spreiding van onze bedrijven over Nederland al jaren op ons wensenlijstje. In 2016 maakten we al een mooie stap met de aanvulling van De Vree en Sliepen. Daarnaast wisten we de laatste jaren – uit het netwerk van Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn – een aantal mooie projecten te verwerven in met name de regio Rotterdam Den Haag. Voor ons een uitgelezen kans om een vijfde loot aan onze stam toe te voegen: Ter Steege Bouw Vastgoed West. We kiezen er bewust voor om in West-Nederland een nieuwe organisatie op te bouwen en geen bestaand bedrijf over te nemen. In de huidige conjunctuur zou de toevoeging van een bestaand bedrijf onze uitdagingen immers niet oplossen; deze bedrijven hebben vaak zelf al meer dan voldoende werk in hun portefeuille. Natuurlijk realiseren we ons dat ‘bij nul beginnen’ een langere weg kan zijn om onze organisatie en ons netwerk in West-Nederland op te bouwen. Maar we merken ook dat onze huidige projecten goed als vliegwiel kunnen functioneren. We zijn nu druk bezig een eigen team te formeren voor Ter Steege Bouw Vastgoed West. Hierbij zien we dat de combinatie van een startende, nog te vormen organisatie èn de grotere organisatie die hier achter staat, een goede aantrekkingskracht heeft op de arbeidsmarkt.

Mensen, mensen, mensen

Onze strategie is zonneklaar. In deze economische hoogzomer proberen we oog te houden voor de kansen in de markt, en tegelijkertijd te bouwen aan een solide basis die bestand is tegen toekomstige stormen. Hoe mooi is het als je dit kunt doen met loyale en kundige medewerkers die er enthousiast met elkaar de schouders onder zetten. Want welk beleid je ook uitstippelt, uiteindelijk draait het in de kern altijd om de drie belangrijkste elementen, namelijk: mensen, mensen en mensen!