Geschreven door: Kees Remie, Gebiedsontwikkelaar

No guts, no glory

Om nieuwe locaties te verwerven doet Ter Steege Gebiedsontwikkeling regelmatig mee aan prijsvragen van gemeentes. Dat zijn vaak boeiende, uitdagende en spannende trajecten. Want natuurlijk willen we die winnende inschrijving indienen. Persoonlijk vind ik misschien nog wel het mooiste van deze prijsvragen dat de partij die zijn meerwaarde het beste weet te bewijzen, vaak ook de grootste kans op ‘eeuwige roem’ heeft. Wie komt met de beste oplossingen voor gemeentelijke uitdagingen als bijvoorbeeld duurzaamheid, buurtparticipatie, inpassing in het bestemmingsplan en de stedenbouwkundige opgave? Bij Ter Steege benutten we in de brainstormfase alle creativiteit en deskundigheid die we in huis hebben. Alle ideeën zijn welkom, ‘kan niet’ bestaat niet in dit stadium. Later in het proces gaan we die brainwaves wel kritischer beoordelen op hun toepasbaarheid en meerwaarde.

Tuin van Woezik

Een goed voorbeeld is de prijsvraag voor de ontwikkeling en realisatie van de Tuin van Woezik in Wijchen waaraan we dit jaar meededen. Hier kon ik de kennis die ik had opgedaan in de post-HBO studie Stedenbouw die ik vanuit Ter Steege had gevolgd, voor het eerst in de praktijk brengen. Dat maakte dit project voor mij nog eens extra speciaal! De gemeente zocht vooral een onderscheidende aanpak van vraaggestuurd bouwen, buurtparticipatie en duurzaamheid. Hiervoor stelden we een team samen van een architect, duurzaamheidsadviseur en collega-bouwer waarmee wij het beste resultaat verwachtten te gaan boeken. Bij de start van zo’n traject worden soms de wildste dingen bedacht. In dit geval werd zelfs geroepen om voor de wijk een eigen windmolen neer te zetten die de energie zou opwekken. Misschien een gek idee, maar niet iets om direct aan de kant te schuiven. De essentie is: zijn de bewoners, de wijk, de gemeente er uiteindelijk beter mee uit?

De lat hoger leggen

Naast creativiteit heeft een uitvraag soms ook lef nodig. Ter Steege durfde het in dit geval aan om de gemeente nog géén plan voor te leggen. In plaats hiervan stelden we een stappenplan voor waarin toekomstige bewoners vanaf het prille begin zelf mochten meedenken over de stedenbouwkundige inrichting, de typen woningen, de architectuurstijlen en de inrichting van de openbare ruimte in de wijk. Normaal houd je dat als ontwikkelaar liever zelf in de hand, maar wij hebben dit neergelegd bij de mensen die hier komen te wonen en die straks dagelijks met de woonpraktijk te maken hebben. Lef hebben is ook: je nek uitsteken en – als je overtuigd bent van de meerwaarde en het draagvlak bij de toekomstige bewoners – meer doen dan in de uitvraag gesteld wordt. Dat is precies wat Ter Steege deed bij de tuin van Woezik op het gebied van duurzaamheid. We legden de lat hoger dan gevraagd werd. Omdat we reële kansen zagen om tot betere duurzame prestaties te komen.

Van papier naar praktijk

Na het winnen van de prijsvraag begint ‘het echte werk’: de belofte waarmaken. Hiervoor stelden we eerst met een team van adviseurs een stappenplan op. Daarna bedachten we samen met het reclamebureau een strategie om de toekomstige kopers mee te nemen in de stappen. Via de projectwebsite konden toekomstige bewoners aangeven welk type woningen ze graag zouden willen, welke architectuurstijl, en hoe zij de wijk het liefst zouden opzetten. Van de uitkomsten is een uitgebreide analyse gemaakt. Op basis daarvan werkten we een stedenbouwkundig plan uit dat aansluit bij de wensen van de toekomstige bewoners. Daarna was het de uitdaging om met drie architecten de verschillende gekozen stijlen uit te werken en ervoor te waken dat dit allemaal binnen de gemeentelijke kaders zou passen. Een gespierde opgave, maar vanaf het eerste gesprek met de gemeente tot het gesprek met de dorpsbouwmeester was de gemeente enthousiast over de aanpak over de resultaten. De papieren beloftes worden ook waargemaakt in de praktijk. Met bewoners die er enthousiast naar uitzien om hun nieuwe wijk en woningen in te wijden!

Kees Remie
Gebiedsontwikkelaar
Kees is gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling. Binnen Ter Steege volgde hij een post-HBO studie stedenbouw en hij vindt het een prachtige uitdaging om deze kennis in de praktijk te brengen. Samen met andere partijen tot een mooi en geslaagd project komen; dat geeft hem energie.

In zijn vrije tijd is Kees vooral actief met volleybal, waar hij ook in het verenigingsbestuur zit. Ook slaat hij graag een balletje op de golfbaan. Daarnaast is hij vaak te vinden bij de sporten die zijn drie jonge kinderen beoefenen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur Kees Remie een e-mail