Gemeente Hellendoorn en Ter Steege ondertekenen overeenkomst!

Belangrijke stap in ontwikkeling locatie oude muziekschool Hendrik Wormser

De gemeente Hellendoorn heeft met Ter Steege Bouw Vastgoed uit Rijssen een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van de voormalige schoollocatie aan de Groen van Prinstererstraat in Nijverdal. Ook bekend onder de naam Hendrik Wormserplein, op de plek van de voormalige muziekschool. Door handtekeningen te plaatsen onder de overeenkomst, is de bebouwing van de locatie een stap dichterbij. Ter Steege heeft deze locatie in 2008 gekocht als toekomstige ontwikkelocatie. Nu de woningmarkt er gunstig voor staat is dat moment aangebroken

Inhoud overeenkomst

Met het ondertekenen van deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente medewerking wil verlenen aan de ontwikkeling van 12 luxe rijwoningen en vijf semi vrijstaande woningen met het geheel woonprogramma inclusief badkamer en slaapkamer op de begane grond. Verder is overeengekomen dat de gehele uitvoering (incl. bouw- en woonrijp maken) voor rekening van Ter Steege zal zijn.

Planvorming

De volgende stap is het in procedure brengen van het bestemmingplan In de tussentijd gaat Ter Steege de plannen voor de woningen verder uitwerken. Tevens zal Ter Steege de buurt in gaan om de plannen aan de omwonenden te laten zien. Mocht u vragen hebben over de plannen of uw interesse kenbaar willen maken kunt u contact opnemen met de heer Kees Remie van Ter Steege 0548 – 53 00 00.