Geschreven door: Bert Hallink, Directieadviseur

“Dat mag niet van de Provincie”

Provincie en gemeente willen beide wat het beste is voor hun bewoners, het woon- en werkklimaat, de duurzaam leefbare omgeving. Vaak staan de neuzen in dezelfde richting. Een andere keer komen ambities en belangen in elkaars vaarwater. “Dat mag niet van de Provincie” roept de gemeente dan. In mijn optiek is het belangrijk om je te verdiepen in de achtergronden waarop richtingen gestuurd en beslissingen genomen worden. Wie beweegredenen en hun nuances begrijpt, kan dingen beter plaatsen en mogelijk dichter bij elkaar brengen. Voor mij is dat een reden om vaker contact te zoeken met de Provincie. En te ontdekken hoe de hazen lopen en de kwartjes vallen.

Bouwen met Big Data

Zo was ik een paar weken geleden ook bij een bijeenkomst van de Provincie Overijssel, de NVB (de vereniging van ontwikkelaars) en Bouwend Nederland. We spraken onder meer over woningcontingenten en over gasloos ontwikkelen en bouwen. Tijdens zo’n meeting merk je dat onze sector met haar tijd meegaat en het belang van een slimme omgang met Big Data op waarde weet te schatten. Bij de behandeling van het thema ‘woningcontingenten’ was de conclusie al snel dat we met meer en recentere data de vraag naar woningen beter kunnen voorspellen. De voordelen: gemeentes worden niet onnodig aan de ketting gelegd en wij, als marktpartijen, kunnen onze expertise optimaal inbrengen en maken wat de markt vraagt. Ook wij willen die woningen in de stad bouwen. En niet in een weiland.

Gasloos raakt meer belangen

Het thema gasloos bouwen bleek wat taaier. Voor nieuw te bouwen woningen is dit niet zo moeilijk; vaak is het per individuele woning op te lossen. Voor de bestaande woningen ligt het wat complexer. Vooral in stedelijke gebieden kun je gasloos renoveren alleen collectief oplossen. Kies je voor een warmtenet of voor aansluiting op de zonnefarm? Wat gebeurt er als niet iedereen meedoet met het collectief? Wat intussen meespeelt: energiebedrijven denken na over hun verdienmodel, zijn bezig met de afbouw van fossiele brandstoffen en bouwen een nieuwe business case op. Ik denk dat het verstandig is dat zij de volgende keer ook aanschuiven bij het overleg. Misschien speelt dit over 10 jaar niet meer als verf isolerend is en stenen fungeren als accu’s. Maar dat is koffiedik kijken. We moeten samen op weg naar gasloos met de kennis, vooruitzichten en realistische belangen van nú.

Cultureel Erfgoed

Als Ter Steege zitten we ook vaak met de Provincie aan tafel om te praten over het herbestemmen van gebouwen of bedrijventerreinen. De gemeente heeft hier een belangrijke rol in, maar laat ook veel over aan de Provincie. De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van het Culturele Erfgoed. Wij denken samen met de provincie Overijssel na over hoe we dat voor Overijssel kunnen aanvliegen. Op dit moment wijst dit in de richting van een prijsvraag waarin jonge creatievelingen uit hun dak kunnen gaan met een aantal te herbestemmen objecten. Daarnaast willen we ook een aantal inmiddels herbestemde objecten in het zonnetje zetten.

Henry Ford

Het is wel duidelijk dat de Provincie een belangrijke speler is in ons werk. Samen kunnen we kennis en kennissen met elkaar verbinden. Henry Ford had het al door. Zijn gezegde: “Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes”. Dat kan dus absoluut ook met de Provincie!

Wilt u reageren?

Bekijk de blog op LinkedIn, of stuur Bert Hallink een mail!

Bert Hallink
Directieadviseur
Bert Hallink is directieadviseur van Ter Steege. Hij is in hoofdzaak bezig met strategie, innovatie en complexe gebiedsontwikkelingen. Zijn passie is het herbestemmen van gebieden met behoud van industrieel erfgoed.
In zijn vrije tijd is Bert als toezichthouder betrokken bij 10 basisscholen en geniet hij van auto’s, natuurgeneeskunde en reizen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Stuur Bert Hallink een e-mail