Succesvolle Kennissessie Duurzaamheid

Woensdag, 21 februari jl. was het Parkgebouw in Rijssen het decor voor de Kennissessie Verduurzamen. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen voor medewerkers van diverse woningcorporaties.

Rode draad deze middag was vooral: “Hoe halen we met elkaar de duurzaamheidsafspraken voor 2021 en 2050”. Maar vooral ook: “Wat is de route er naar toe?”

Twee aspecten die grote invloed hebben op verduurzamen zijn asbest en flora en fauna. De bezoekers werden hierover dan ook uitvoerig geïnformeerd door twee specialisten op dit gebied.

Tijdens de tweede helft van de middag lag de nadruk vooral op de verduurzamingsopgave in Nederland en wat daarvoor de mogelijke oplossingen zijn.

Arjan van ’t Hul van Ter Steege schetste hoe op een praktische manier woningen in stappen richting energieneutraal en zelfs naar Nul-op-de-Meter (NOM) gerenoveerd kunnen worden. Vooral de NOM-ready variant geeft daarbij veel mogelijkheden om gefaseerd te investeren naar uiteindelijk CO2-neutraal.

Conclusie van deze middag: maak een langetermijnvisie hoe om te gaan met het woningbezit, om vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken.