Nieuwbouw 8 woningen Batavierstraat Coevorden

Aan de Batavierstraat in Coevorden is Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg gestart met de bouw van acht eengezinswoningen voor Domesta.

DAAD Architecten heeft daar een mooi ontwerp voor gemaakt.
Het worden twee blokjes van vier woningen. Tussen de twee nieuwe woonblokken komt een ruime parkeerplaats. De woningen worden voorzien van goede isolatie en moderne technieken om de woonlasten zoveel mogelijk te beperken. In het totale ontwerp is ook rekening gehouden met de natuur, zo worden er verblijven voor vogels en vleermuizen aangebracht en zullen bomen worden geplant.

De Batavierstraat ontleend haar ligging aan de historie van de vesting Coevorden. Deze locatie was vroeger onderdeel van de verdedigingslinie.

Aan de oostzijde van de straat is een nieuw woongebied voor senioren ontwikkeld. Aan de westzijde van de straat staan rijwoningen. De bestaande tien rijwoningen, die inmiddels gesloopt zijn, waren gebouwd in de jaren 50. Zij stonden erg dicht op de weg en hadden geen voortuin.

In de nieuwe situatie worden de woningen verder teruggeplaatst zodat er een voortuin ontstaat. Hiermee past dit nieuwe deel beter bij de bestaande woningen in de straat en vormt het straks een mooi geheel.