Niet wachten op mogelijkheden, maar ze zelf creëren!

Wanneer een deur sluit, gaat een andere open. Enorm cliché, maar soms is dat precies wat er gebeurt. Ook in de ontwikkeling en bouw. Kijk maar eens mee naar ons project ‘The Future’ in Alkmaar. Dat plan liep vast op de vele veranderingen van de afgelopen periode; stijgende bouwkosten, een veranderende markt en nieuwe regelgeving. Echter, door samen verder te kijken biedt deze locatie ook nieuwe mogelijkheden.

Mirjan Bergsma is gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege Gebiedsontwikkeling in Delft. Zij is nauw betrokken bij dit binnenstedelijke project nabij Station Alkmaar Noord. ‘We gaan op deze locatie twee uitdagingen tegelijk aanpakken: het woningtekort en een vernieuwing van het stationsgebied. Het oorspronkelijke ontwerp was een ondergrondse parkeergarage met daarboven 360 woningen en voorzieningen. Gaaf, modern en uitdagend.’

 

Op de foto: Mirjan Bergsma

Openbare ruimte

Het idee was om boven de parkeergarage tussen de woongebouwen een groene openbare ruimte in te richten. Maar de vraag rees voor wie deze plek eigenlijk was. Mirjan legt uit: “Doordat we boven de parkeergarage zouden bouwen, was het dakpark tussen de gebouwen niet voor iedereen goed toegankelijk en de inrichting niet volwaardig groen. Ook liepen we aan tegen zaken als veiligheid, duurzaamheid en kosten.”

Toch is het project niet afgeblazen. “We keken samen met alle betrokken partijen naar de omgeving en de mogelijkheden. Want wat is er nodig, wat is de vraag vanuit de bewoners? We zien in de grotere steden bijvoorbeeld de tendens dat mensen steeds minder eigen auto’s hebben. Wat nou als we die parkeergelegenheden flexibel maken…”

Modulair bouwen

Zo ontstond het plan van een parkeerhub. Een modulair frame dat kan worden aangepast aan de vraag. Schaalbaar naar boven en naar beneden. Niet alleen tijdens het traject, maar ook in de toekomst. “Verschillende onderzoeken laten zien dat starters helemaal geen auto (nodig) hebben, ze wonen tenslotte bij het station. Daarbij dragen andere vormen van mobiliteit bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en aan de duurzame stad van de toekomst. Het woonprogramma uit dit project is behouden, maar samen met de architect opnieuw ontworpen. Een andere samenstelling, een nieuw ontwerp. Dit keer met ruimte voor openbaar groen in de volle grond en bijvoorbeeld de nodige waterberging.”

Mirjan vervolgt enthousiast: “De berichtgeving rondom de bouw is vaak negatief. Regelgeving, problemen, tekorten. Maar een verandering biedt ook kansen! Laten we het optimisme in de bouw terugbrengen! Er is zoveel mogelijk, dat bewijst dit mooie project in Alkmaar. Met minder kosten hebben we meer flexibiliteit en dragen we bij aan belangrijke thema’s voor de toekomst, zoals klimaatadaptatie, de beperking van hittestress en nieuwe vormen van mobiliteit.”

Kortom: “Laten we niet wachten op mogelijkheden, maar ze zelf creëren!”