Hoe meer vogels, hoe meer ‘geluksvogels’

Mensen voelen zich gelukkiger naarmate het aantal vogelsoorten in hun woonomgeving groter is. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek uit 2021. Reden voor Ter Steege Bouw Vastgoed om samen met Vogelbescherming Nederland in actie te komen en woningen en woonomgevingen vogelvriendelijker te maken.

‘Wat goed is voor de vogel is ook goed voor de mens,‘ zegt Bert Hallink, directieadviseur van Ter Steege Bouw Vastgoed. ‘Mensen worden blij van vogelgezang. Door onder meer bomen te planten en nestkasten in woninggevels te plaatsen, kun je in de bebouwde omgeving een natuurlijke habitat voor vogels organiseren.’

Even terug naar het Europese onderzoek. Het vergelijkt sociaal-economische gegevens van meer dan 26 duizend mensen in 26 Europese landen met gegevens over biodiversiteit en natuurlijke omgeving. Wat blijkt? Vogelrijkdom heeft een positieve invloed op het welbevinden van mensen.

Volgens een van de wetenschappers achter het onderzoek, professor Katrin Böhning-Gaese van de Goethe University in Frankfurt, kun je het zelfs uitdrukken in geld. Mensen die gemiddeld veertien vogelsoorten extra in hun leefomgeving hebben, ervaren een geluksgevoel dat overeenkomt met een salarisverhoging van 125 euro per maand.’

Zo houdt Ter Steege Bouw Vastgoed bij nieuwbouw- en renovatieprojecten rekening met vogels:

  • In gevels plaatsen van nestplekken voor vogels, verblijfplaatsen voor vleermuizen en insectenblokken
  • Benutten van daken voor vegetatie, bruin-dak, waterberging of plaatsen zonnepanelen (zonnepanelen hebben een beter rendement op een groen dak en de vegetatie op een dak met zonnepanelen doet het beter)
  • Zoveel mogelijk groen rondom een huizenblok creëren
  • Alleen bestrating waar noodzakelijk, tuinen worden met maximaal 30 procent bestrating opgeleverd
  • Bestaand groen en bomen wordt zoveel mogelijk behouden
  • Inrichting openbare ruimte met inheemse beplanting waar mogelijk
  • Groen verbinden met bestaande groenstructuren
  • Waterpartijen of wadi’s krijgen glooiende natuurvriendelijke oevers
  • Bewoners informeren en inspireren om mee te doen

Nieuwsgierig naar hoe wij dat aanvliegen? Bekijk hier de video over de initiatieven die Ter Steege samen met de Vogelbescherming ontplooit:

Bomen planten

Vogels houden van bomen. Bovendien dragen bomen bij aan een duurzame leefomgeving voor mens en dier en reductie van de CO2-uitstoot. Samen met Staatsbosbeheer en Buitenfonds plant Ter Steege Bouw Vastgoed daarom voor elke gebouwde of gerenoveerde woning twee bomen. Op lange termijn draagt dat tevens bij aan de (inheemse) houtproductie.

Bekijk hier de video over het initiatief: