Goede sfeer en cultuur familiebedrijf behouden – nieuwe directie Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen koestert kernwaarden

Op de foto van links naar rechts: Peter Bolink, Tom Klokkenburg en Tom Nieuwenhuis

De kersverse directie van Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen heeft veel dingen gemeen: ze liepen alle drie stage bij de organisatie, zijn onderaan de ladder begonnen en werken inmiddels al meer dan 20 jaar bij Ter Steege. Per 1 januari wordt Tom Klokkenburg (nu adjunct-directeur) algemeen directeur en mogen Tom Nieuwenhuis (hoofd Calculatie/ technisch ontwikkelaar) en Peter Bolink (hoofd Ontwikkeling & Verkoop) zich adjunct-directeur noemen.

Tom Klokkenburg omschrijft zichzelf als “de ‘technische’ man” van het drietal. Hij begon 23 jaar geleden als assistent-uitvoerder en werd vervolgens onder andere uitvoerder, projectleider en is nu algemeen directeur. Afgelopen jaren was hij adjunct-directeur en vormde samen met algemeen directeur Arjan van ’t Hul het directieteam. Arjan gaat zich, na zijn toetreden tot de holdingdirectie in januari 2023, nu volledig richten op Ter Steege Holding en Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn. Tom volgt hem op als directeur.

Praktijk blijft de beste leerschool

 

Doorleren

Sinds zijn periode als assistent-uitvoerder volgde Tom diverse opleidingen. “Ik merkte tijdens mijn eerste stage dat ik niet alles kon of mocht doen. Dat maakte me onrustig en al snel kwam het besef dat doorleren toch verstandig was. Later heb ik veel aan mijn opleidingen gehad, maar de praktijk blijft de beste leerschool.”

Calculatie

Peter Bolink staat bekend als de creatieve man. Hij kwam ongeveer gelijktijdig met Tom Klokkenburg bij Ter Steege. Peter ging naar de plaatselijke lts[1]. Hij studeerde door tot hij zijn mts[2]– en hts[3]-diploma’s ‘bouwkunde’ op zak had: “Na mijn hts-afstudeerstage vroeg de toenmalige directie of ik wilde komen werken als calculator. Ik was de opvolger van Arjan van ’t Hul die werkvoorbereider werd.” Vervolgens groeide hij door en werd onder andere pionier op het gebied van kopersbegeleiding. Hij verlegde zijn werkzaamheden richting projectontwikkeling en verkoop. Intussen is Peter ruim acht jaar verantwoordelijk voor deze afdeling. Bestuurlijke ervaring deed hij op in de OR en daarna in het MT van Ter Steege. “Het is voor iedereen handig om te starten op de afdeling Calculatie. Daar leer je de basis van techniek en kosten,” stelt Peter.

 

Tom Nieuwenhuis is “de meest commerciële en zakelijke” van het drietal. Hij begon, net als Peter, op de afdeling Calculatie, werd daarna werkvoorbereider en ging vervolgens terug naar de Calculatie waar hij het hoofd van de afdeling werd. Hij breidde zijn taken uit naar technische ontwikkeling in de nieuwbouw en het groot onderhoud. Hij liep, net als Peter, tijdens zijn hts-opleiding stage bij Ter Steege en ook hij trad daarna in dienst van het bedrijf: “Ik vind het leuk om bezig te zijn met technische ontwikkelingen, bouwteams en het aansturen van projecten. Meestal zit ik ‘diep’ in de projecten. Dat wordt straks minder en daar zal ik best aan moeten wennen. De taken die ik daarvoor terug krijg maken echter dat ik erg veel zin in heb in deze nieuwe functie.”

Ontwikkeling

Opvallend zijn de lange dienstverbanden binnen de organisatie, jubilea zijn eerder regel dan uitzondering. “Dat zit ‘m toch vooral in het feit dat hier naar mensen omgekeken wordt. Medewerkers krijgen kansen en worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen,” vertelt Tom Nieuwenhuis. Het voorbeeld zit aan tafel, want de holding koos er bewust voor om intern te zoeken naar mensen voor dit nieuwe directieteam.

De mannen zijn geen onbekenden van elkaar. Ze werken al jaren samen: “We kennen elkaar goed en vullen elkaar op de juiste momenten aan,” verduidelijkt Peter. Verder heeft het drietal regelmatig contact met de directieteams van de andere werkmaatschappijen en de holding. Tom Nieuwenhuis: “Veel zaken zijn centraal geregeld, zoals HRM en marketing. We delen kennis, er zijn expertiseteams en soms wisselen we projecten uit.”

Toekomstperspectief

Hoe kijken ze naar de toekomst? Tom Klokkenburg: “Ik hoop dat we mooie opdrachten kunnen blijven doen en een goed resultaat neerzetten. Als we over tien jaar terugkijken dan wens ik dat alle collega’s, los van het natuurlijke verloop en de aanwas van jonge mensen, hier nog steeds werken.” De nieuwe directie gaat geen grote veranderingen doorvoeren: ”De organisatie is stabiel en de orderportefeuille is goed gevuld . Onze basisstrategie – een derde nieuwbouw voor opdrachtgevers, een derde nieuwbouw op eigen grond en een derde renovatie – maakt dat we eventuele risico’s kunnen spreiden. De goede sfeer en de cultuur van het familiebedrijf willen we graag behouden. We zijn blij met onze medewerkers. Natuurlijk spelen we in op ontwikkelingen, de eisen en wensen van opdrachtgevers en medewerkers. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven flexibel te werken. Hoewel de organisatie uiteraard stuurt op continuïteit, draait het bij Ter Steege al van oudsher om drie dingen: mensen, mensen en mensen. Precies zoals Hans ter Steege, DGA van Ter Steege, dat altijd zegt,” aldus Peter.

Tekst gaat door onder de afbeelding

Op de foto van links naar rechts: Tom Nieuwenhuis, Tom Klokkenburg en Peter Bolink

DNA

De opdrachtgevers zullen weinig merken van de directieverandering. ”Onze vaste klanten en leveranciers kennen ons goed. We praten veel met hen over de ontwikkelingen in de bouw,” stelt Tom Klokkenburg. De wereld om ons heen verandert snel. En vooral de energietransitie betekent een kantelpunt in de sector. Tom vervolgt:  “De afgelopen twintig jaar is er veel veranderd en dat ging meestal geleidelijk. We zien nu dat de ontwikkelingen razendsnel gaan, bijvoorbeeld op het gebied van biobased bouwen, circulaire materialen, de woningmarkt, energievoorziening, etc. We vinden het belangrijk daarin goed aangehaakt te blijven en op deze ontwikkelingen in te spelen.”

Ook voeren we, zelfstandig en met partners, pilots uit als het gaat om bijvoorbeeld prefabricage, circulair en biobased bouwen. Daarvoor heb je flexibele mensen nodig, die bereid zijn hun denk- en werkwijze te veranderen en kansen willen verzilveren. Gelukkig hebben we daarover geen klagen. Je kunt er wel jaren over praten, maar vaak werkt het beter om het gewoon te doen. Proberen of het werkt. Daar leer je van. Deze grondhouding vormt het DNA van Ter Steege.”

“Niet eindeloos vergaderen, maar gewoon proberen. Dan merk je snel genoeg of iets werkt”

Vertrouwen

Ze hoefden geen van drieën lang na te denken over deze stap. Peter: “Het moment kwam misschien wat onverwacht en eerder dan ik dacht, maar het is natuurlijk een mooie waardering dat de holdingdirectie het vertrouwen in ons heeft. En we hadden alle drie meteen het gevoel dat we dit samen moesten doen.

Gewoon je best doen

Zijn er ook dingen waar de heren misschien tegen opzien? “Uiteraard zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid. Maar omdat we de organisatie door en door kennen is het minder spannend dan wanneer je als buitenstaander een dergelijke stap maakt. We zijn blij met het draagvlak en het vertrouwen van onze collega’s,” vertelt Tom Nieuwenhuis. Het directieteam is het erover eens: “Gewoon je best doen, dan komt de rest vanzelf.”