G40 stedennetwerk bezoekt Indië terrein

Het G40 stedennetwerk is het netwerk van 41 (middel)grote steden in ons land, die elkaar vinden in actuele stedelijke vraagstukken. Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. Kennisdeling en uitwisselen van ervaringen is tweede belangrijke rol.

Op 11 januari was de gemeente Almelo de ontvangende gemeente voor de ambtelijke netwerkdag. Na een hartelijke ontvangst door de gemeentesecretaris in de Oude kerk en een plenaire sessie met reflectie over de verkiezingsuitslagen was het tijd voor een werkbezoek aan ons Indië terrein. Naast een inleiding over de herontwikkeling van het terrein door Erwin Tijhof (regiomanager Ter Steege Gebiedsontwikkeling) en een toelichting op de plannen van de gemeente Almelo rondom de Spoorzone door Erwin Webbink (Stedenbouwkundige bij gemeente Almelo) gaf lector dr. Cees Jan Pen een lezing over vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. Thema`s en voorbeelden genoeg om van te leren, zo viel te merken aan de vragen en reacties.

Tekst gaat door onder de foto’s. Foto’s met dank aan: Emiel Muijderman

Daarna maakten de deelnemers een rondwandeling over het 23 hectare grote ontwikkelingsgebied, dat nu voor circa 70% gereed is. De deelnemers gingen gericht op pad met vragen als: wat valt je op in dit gebied, welke kwaliteiten zijn benut, wat heb je in een eigen transformatiegebied gedaan en kun je als tip meegeven? Vooraf was door Ter Steege een route uitgezet langs de highlights van Indië. Peter Bolink (adjunct directeur Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen) en Erwin Tijhof begeleiden de deelnemers en gaven onderweg meer informatie over het plangebied. Het industriële erfgoed, waaronder de Kalverstraat, het ketelhuis en de geslaagde transformatie van De Sterkerij en de huurwoningen met een buurtbatterij werden erg gewaardeerd.

Wij kijken terug op een geslaagd bezoek van de ambtelijke top van de G40 gemeenten aan ons grootste binnenstedelijke project. Het mooie is dat Ter Steege in vrijwel alle gemeenten van de G40 aan het werk is of recent is geweest. Meerdere deelnemers herkenden dat ook, mede na het noemen van enkele actuele projecten zoals de Koepelgevangenis in Arnhem, House of Delft en de Future in Alkmaar.