Een buurtbatterij voor de oude Weverij

Op het Indië-terrein in Almelo zijn al veel mooie projecten verschenen. Daarbij is er steeds respect voor het bestaande industriële erfgoed en dachten we goed na over het toekomstige gebruik.

In de oude Spoelerij maakten we op die manier bijvoorbeeld drie rijen huurwoningen met drie verschillende energieconcepten, zodat we kunnen leren van het gebruik en het benodigde onderhoud.

Peak-shaving

Ook in de voormalige Weverij passen we een toekomstgericht innovatief concept toe. Hier zetten we een buurtbatterij in voor een rij huurwoningen. Ook nu weer is het de bedoeling om te leren van het gebruik, het onderhoud en het bewonersgedrag. De buurtbatterij wordt aangesloten op het elektriciteitsnet en uiteraard leveren de PV-panelen de overtollige opgewekte stroom ook aan de batterij. Hierdoor ontstaat een energiebuffer tussen net en woningen. Door deze manier van doen kan de aansluiting van de woningen minder zwaar worden en wordt het elektriciteitsnet niet extra belast met (piek)terug leveringen en (piek)leveringen. In vaktermen wordt dat ‘peak-shaving’ genoemd, het afvlakken van de pieken.

Flow-batterij

Wat er geleerd wordt bij deze pilot zal weer gebruikt kunnen worden bij toekomstige gebiedsontwikkelingen. Het systeem leent zich eenvoudig voor opschaling. En kan daardoor in een aantal situaties ook uitkomst bieden om netverzwaring te voorkomen. De toegepaste batterij is een zogeheten Vanadium Flow Redox Accu (VFR). Groot voordeel van deze vorm boven een Li-ion batterij is de eenvoudige manier om capaciteit en vermogen precies af te stemmen op de situatie. Bovendien is de flow-batterij onbrandbaar en goed in te passen in een beperkte ruimte.

Samenwerking

Voor dit project is een samenwerkingsverband opgezet waarbij naast Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg en Ter Steege Advies & Innovatie, ook de batterij leverancier (Contour), installatie-adviseur (Loohuis Energie & Installatie-advies), netbeheerder Coteq en de Universiteit Twente betrokken zijn. Voor het project is subsidie toegekend, zowel vanuit het Ter Steege Innovatiebudget als vanuit RVO (DEI+).