De aanjagers van innovatie binnen Ter Steege

Binnen Ter Steege Bouw Vastgoed zijn we de laatste paar maanden van 2020 bezig met het thema afval reduceren. De ideeën van onze medewerkers zijn hierbij leidend – we zoeken namelijk naar verbeteringen. Onze medewerkers kunnen via een ideeënbus hun ideeën insturen. Die ideeën komen binnen bij ons Activatie Team. De aanjagers van innovatie binnen Ter Steege. In dit interview met de leden van het AT vertellen we meer over het AT. Wie zijn ze? En wat doen ze? 

WAAROM BESTAAT HET AT? 

Het AT is opgericht om op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten op basis van het ondernemingsplan van Ter Steege Bouw Vastgoed. Nieuwe activiteiten en innovaties worden vanuit het AT geregisseerd en ondersteund. Daarnaast verbindt het AT verschillende expertises met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan de Expertise Marketing en Expertise MVO of HRM.​​​​​​​​​​​​​​ In deze expertises wordt nagedacht over een bepaald onderwerp en worden acties uitgezet door medewerkers van verschillende werkmaatschappijen.

DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET AT

Het takenpakket van het AT bestaat onder andere uit het nieuwe ontwikkelingen ontdekken en deze op de juiste manier uitvoeren. Johan Riezebos vertelt: “Het AT houdt de werkmaatschappijen van Ter Steege scherp. Het zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen breed verspreid worden en initieert en stimuleert innovaties. Dat betekent niet alles zelf doen en elders droppen, maar juist ook binnen de bedrijven op laten pakken. Bovendien houdt het AT de ontwikkelingen in de maatschappij en de markt in de gaten, zodat daar tijdig op ingespeeld kan worden.”

MET WELKE ONDERWEPREN HOUDT HET AT ZICH BEZIG? 

Het Activaite Team houdt zich met veel onderwerpen bezig. Walter legt uit wat tijdens een vergadering aan bod komt: “Het AT houdt zich bezig met alles wat er speelt om de Ter Steege organisatie beter te maken. Dit kunnen o.a. innovaties zijn, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen en BIM. Maar ook projecten zoals ons kopersportaal en woningconfiguratie beginnen bij het AT. We beslissen dan bijvoorbeeld samen over het toekennen van innovatiebudget binnen de organisatie. Maar ook alle expertiseteams en werkgroepen komen ter sprake. Het AT kan de olie in de machine zijn, maar bewaakt ook de doelen en prestaties of kan in positieve zin ook de aanjager zijn.”​​​​​

WAAROM ZIJN IDEEËN VAN MEDEWERKERS BELANGRIJK?

Ideeën van medewerkers en innovaties vanaf de werkvloer zijn belangrijk. Met de komst van het nieuwe intranet hebben we ook een ideeënbus. Die staat open voor alle ideeën van medewerkers. Peter en Arjan leggen uit waarom ideeën van medewerkers zo belangrijk zijn: “We zijn een platte organisatie, waarbij het belangrijk is dat we vanuit de hele organisatie ideeën krijgen. Iedereen heeft namelijk zijn of haar eigen expertise en kennis, of dat nu op bouw is of op kantoor. Het is daarbij vooral belangrijk dat ideeën ook praktisch uitvoerbaar zijn. Met ons allen weten we in ieder geval veel meer, dan alleen een paar medewerkers op kantoor.”

Voorbeelden

Voorbeelden van uitgewerkte ideeën zijn er. “De pilot SmartCasco is uitgevoerd in Hardenberg. Dit was een idee van een van de medewerkers van Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg. En ook de CO2-reductie is gekwantificeerd met aanpassingen aan ons Leef!wel-concept,” vertelt Johan. Ook Walter ziet de toegevoegde waarde van ideeën vanaf de werkvloer: “Ter Steege Bouw Vastgoed West is een nieuwe organisatie binnen Ter Steege Groep. De medewerkers kijken daarom met een frisse blik naar alle bestaande processen en hebben af en toe verbeteringen op de processen. Op het gebied van KAM certificeringen is zeker wat gedaan met feedback vanuit Ter Steege Bouw Vastgoed West.”

IDEEËNBUS

De ideeën die ingebracht worden via de ideeënbus komen bij het AT binnen. Maar wat doen zij ermee? Rieneke vertelt: “De ideeën die binnen komen behandelen we allemaal. De ideeën over het thema Afval reduceren bespreken we in het overleg van het Activatie Team op 11 december. We kijken naar besparing, haalbaarheid en originaliteit. Natuurlijk staat daar ook iets tegenover. De bedenker van het idee dat het meest voldoet aan de drie criteria ontvangt een iPad. En natuurlijk eeuwige roem!”