Bouwen voor mensen en vogels

Duurzaam bouwen staat hoog in ons vaandel. Daarom hebben wij sinds 2020 een samenwerking met Vogelbescherming Nederland. Samen stelden we spelregels op, die we toepassen in onze nieuwbouw en renovatieprojecten. Hoe we dat doen, laten we graag zien! 

Vlakbij het centrum van Hardenberg bouwen we op dit moment aan het project Slotgraven. Dit project bestaat uit appartementen en grondgebonden woningen. Het bijzondere aan dit project: alle woningen staan in het groen. En met veel groen creëren we ook veel ruimte voor vogels en insecten. Precies het doel van onze samenwerking met Vogelbescherming! 

In dit project komen veel van de opgestelde spelregels terug. De belangrijkste lichten we graag toe.  

1.Verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen en insecten 

In de gevels van het appartementencomplex en de woningen vind je nestkastjes terug voor huismussen en vleermuizen. Over de plek is goed nagedacht: vrije aanvliegroutes, de ingang op een specifieke windrichting en kasten op maat voor de vleermuizen en huismussen.  

2. Groene hagen en extra bomen 

De woningen die we bouwen, noemen we parkwoningen. Letterlijk woningen in het groen. We werken daarom ook met hagen als erfscheiding en plaatsen extra bomen rondom de woningen. 

3. Bestrating 

Door het groen rondom de woningen lopen smalle, kronkelige paadjes. Naast de parkeerplaatsen en inritten is dat de enige bestrating die we aanleggen. Extra ruimte voor groen dus! 

4. Bestaand groen blijft 

Op de plek waar we bouwen stonden al veel bomen. Het doel is om zo veel mogelijk bomen te behouden. Daarom onderzochten we de gezondheid van de bomen. De zieke bomen hebben we weggehaald en nieuwe bomen voor teruggeplaatst. De gezonde bomen blijven staan, zoals bijvoorbeeld de drie bomen midden op het terrein.  

5. Verbonden en glooiend groen 

In dit project vind je wadi’s rondom de woningen en is het natuurlijk verloop behouden gebleven. Door het groen met elkaar te verbinden, bied je vogels en insecten meer veiligheid en voedsel. Dit betekent een fijnere woonplaats.  

6. Bewoners doen ook mee 

Wat groen is, moet groen blijven. Ook in de toekomst. Daarom nemen we de bewoners mee in natuurinclusief bouwen. Bij dit project ontvangen ze, naast de sleutels van hun eigen huis, ook een voederhuisje voor vogels en tips over het inrichten van hun tuin. 

Meer weten? Kijk eens op: