Weer een mijlpaal voor het woningbouwplan Watermolenlaan 1 Nieuw-Middelland

Op de foto: wethouder Arjan Noorthoek en directeur Hans ter Steege (foto gemeente Woerden)

Er is opnieuw een mijlpaal voor het woningbouwplan voor Watermolenlaan 1 in Nieuw-Middelland. Vanaf 2025 wil eigenaar Ter Steege het kantoorgebouw op deze locatie slopen en hier 134 woningen bouwen. Op donderdag 1 december stelde de gemeenteraad het ontwerp voor de inrichting, de gebouwen en de buitenruimte vast. Verder zijn afspraken over het plan vastgelegd in een overeenkomst die is ondertekend door Hans ter Steege (algemeen directeur Ter Steege) en Arjan Noorthoek (wethouder gemeente Woerden).

Het gaat om het terrein waar nu nog het kantoorgebouw staat van de Kamer van Koophandel. Naar verwachting komt dit gebouw in de loop van 2025 vrij. Ter Steege ziet hier kansen voor 11 eengezinswoningen en 123 appartementen. Circa 20% van de woningen valt in de sociale huur, circa 15% in de middenhuur. De overige woningen zijn een mix van huur en koop in hogere prijsklassen. Daarnaast is het de bedoeling hier een buurtkamer te maken met maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen voor de bewoners van dit deel van Nieuw-Middelland. Het plan wordt de komende jaren verder uitgewerkt.

Eerstvolgende stap: ontwerpbestemmingsplan

De komende maand wordt het ontwerpbestemmingsplan afgerond. Daarna wordt dit 6 weken ter inzage gelegd en kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren. Dit wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina in Het Kontakt/Woerdense Courant en op www.woerden.nl/stadsontwikkeling/bestemmingsplannen. Hier leest u ook hoe u een reactie (‘zienswijze’) kunt indienen.