Ter Steege Vastgoed Bouw Rijssen werkt in nauwe samenwerking met Chr. Woningstichting De Goede Woning (DGW) aan het verduurzamen en verbeteren van 88 woningen in Rijssen. De jarenzeventigwoningen krijgen daardoor een optimaal energielabel, wat resulteert in lagere energiekosten voor de huurders. Het woningverbeteringsproject maakt deel uit van een meerjarenaanpak, waarbij Ter Steege samen met collega-bouwbedrijf Vastbouw jaarlijks een vooraf bepaald deel van het woningbestand van DGW verduurzaamt. 

Hoewel de huurwoningen in goede bouwkundige staat verkeerden, waren de energieprestaties flink voor verbetering vatbaar. ‘De energielabels varieerden van C en D tot zelfs E,’ vertelt Dirk-Jan van Dijke, projectleider namens Ter Steege. Om deze reden is gekozen voor een maximale isolatie van de buitenschil in combinatie met een nieuwe installatie en zonnepanelen. 

Aantal woningen

88

Nieuw geïsoleerd dak 

Een belangrijk onderdeel van de renovatie is het aanbrengen van een nieuw geïsoleerd dak boven op het bestaande dakbeschot. ‘Het voordeel hiervan is dat je een “open huis” voorkomt en de woning grotendeels waterdicht houdt,’ licht Van Dijke toe. ‘Bovendien beperk je de overlast voor bewoners.’ Het project voorziet daarnaast in een rigoureuze vervanging van alle kozijnen en deuren, zowel boven als beneden. Ook krijgen alle woningen een nieuwe, duurzame cv-installatie, een warmteterugwinningssysteem en zonnepanelen. 

‘Door te kiezen voor een repeterend proces, met bij elke woning telkens dezelfde werkzaamheden, is de doorlooptijd beperkt tot ongeveer vier weken. De basis hiervan is een goede planning. Het doel is om de bewoners zo min mogelijk overlast te bezorgen. Een maatschappelijk consulent van DGW en een woonconsulent van Ter Steege onderhouden een goed contact met de huurders. Zo kan snel gereageerd worden op eventuele problemen. Daarnaast is er een rustwoning beschikbaar voor bewoners die veel hinder ondervinden. Onderschat namelijk niet de uitdagingen waar huurders tijdens de vier weken durende werkzaamheden mee te maken krijgen.’ 

Inlevingsvermogen 

Gelukkig hebben de bouwvakkers van Ter Steege ruime ervaring met dit soort projecten en kunnen ze zich goed inleven in de bewoners. Van Dijke: ‘Bij het selecteren van onderaannemers wordt ook rekening gehouden met dergelijke aspecten. Samen vorm je zo een goed op elkaar ingespeeld team. Het resultaat is dat bewoners na afloop meestal zeer tevreden zijn. Hun huurwoning heeft een isolatiewaarde en energielabel vergelijkbaar met een nieuwbouwwoning: A+ of A++. Dit betekent lagere energiekosten en tien jaar lang geen gedoe met onderhoud.’ 

Opgeruimde veilige wijk 

Na elke werkdag en aan het einde van de week wordt al het materieel en materiaal netjes achter hekken of op verkeersvrije plekken in de wijk geplaatst. Van Dijke: ‘Dit draagt bij aan een opgeruimde, veilige en schone wijk. Om inzicht te krijgen in de behoeften van bewoners, maken we gebruik van emoji’s die ze achter hun ramen kunnen plakken. De emoji’s drukken uit: ‘ik heb een klacht of probleem’ of ‘alles gaat naar verwachting’. Zo weten we wanneer bewoners extra aandacht nodig hebben.’ De woonconsulent van Ter Steege is altijd bereikbaar om vragen van huurders te beantwoorden en blijft in gesprek met bewoners door regelmatig een rondje door de wijk te maken. 

Als onderdeel van de verduurzaming organiseert Ter Steege een opruimactie, waarbij bewoners de mogelijkheid hebben om hun huizen zelf op te ruimen. Ter Steege zorgt vervolgens voor de afvoer van het afval, zodat bewoners zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de woningen beter bereikbaar zijn voor de binnen werkzaamheden. 

Versnipperd bezit 

In de woonblokken is sprake van versnipperd bezit. Het betekent dat huur- en koopwoningen door elkaar in een rij staan. Van Dijke vertelt: ‘Om ervoor te zorgen dat particuliere huiseigenaren ook kunnen deelnemen aan het verduurzamingsproject, hebben we ze ook een verduurzamingsvoorstel, inclusief financieel advies gedaan. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het gevelbeeld van zo’n rij woningen consistent blijft.’  

De samenwerking tussen Ter Steege Bouw Vastgoed en De Goede Woning verloopt uitstekend. ‘Het project in plan-Zuid is er een uit het boekje,’ aldus Van Dijke. ‘Eens in de drie weken vindt er een bouwvergadering plaats met DGW, hun maatschappelijk consulent en soms iemand namens de installateur. Bovendien weten we elkaar ook buiten deze vergaderingen uitstekend te vinden. Onze uitvoerder is altijd 40 uur per week op de bouwplaats aanwezig.’ Vandaar dat De Goede Woning samen met Ter Steege alweer de voorbereidingen treft om met hetzelfde team het volgende project voor te bereiden.