Aan de zuidkant van Nijkerk wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld: Het Spaanse Leger. Een ambitieuze en onderscheidende wijk, met een gevarieerd aanbod van in totaal 300 woningen. Ter Steege Bouw Vastgoed realiseerde in de eerste twee fasen van het plan 62 koopwoningen in opdracht van ontwikkelaar Spaanse Leger bv, een samenwerking tussen Lithos bouw & ontwikkeling en De Bunte Vastgoed Oost. Daarnaast werd een complex met 19 appartementen gebouwd voor Woningstichting Nijkerk.

Aantal woningen

300

Bouwtijd

2022 - 2023

Landelijk wonen rondom een erf

Een wijk die is opgebouwd uit kleinere buurtjes (ook wel buurtschappen genoemd), waarbij elk buurtje bestaat uit een relatief klein aantal woningen rondom een centraal erf. Dat is het idee achter de woningbouw in het plan Het Spaanse Leger. Belangrijke stedenbouwkundige uitgangspunten waren: woningen passend bij de agrarische omgeving van Nijkerk, met kappen met een lage goot. Kernwoorden voor de uitstraling waren: landelijk, stoer, robuust, grote kappen, spanten en eenvoud.

Zorgvuldige afstemming met ontwikkelaar

Het hele proces kenmerkte zich door een zorgvuldige onderlinge afstemming tussen Ter Steege en de ontwikkelaars van Spaanse Leger bv. Projectleider Bert Blaazer licht toe: ‘Als Ter Steege werken wij vaker voor externe opdrachtgevers. Het betekent dat je niet alleen aan het roer staat. Bijsturen gebeurt altijd goed overleg. In het geval van de woningen van Het Spaanse Leger heeft dat geleid tot een optimaal resultaat voor alle partijen. Ja, zeker ook voor de kopers.

Veel ruimte voor maatwerk

De 62 nieuwe koopwoningen zijn ontworpen op basis van het Leef!wel-woningconcept van Ter Steege. ‘De specifieke stedenbouwkundige en architectonische eisen van het plan vroegen om maximale ontwerpvrijheid,’ vertelt Blaazer. ‘Voor de vrijstaande en levensloopbestendige woningen hebben we ons concept zelfs helemaal losgelaten, omdat de ontwerpen te veel afwijken. Vanzelfsprekend kunnen wij ook op die manier prima bouwen. Wel vraagt het wat meer engineering en werkvoorbereiding.’

Gelijktijdige aanleg infrastructuur

Zorgvuldig manoeuvreren was daarbij volgens Blaazer een must. ‘De bouw loopt parallel met de aanleg van bestrating, beplanting en nutsvoorzieningen. Voor toekomstige bewoners heeft dat een prettig voordeel: bij de oplevering van de woningen is ook meteen de infrastructuur gereed. Maar voor ons als aannemer brengt het wel wat puzzelwerk met zich mee.’

Grote variatie en veel kopersopties

Dankzij variatie in woningtypen en ontwerpen zijn vrijwel alle woningen verschillend. ‘Elke woning heeft een eigen uitstraling,’ licht Blaazer toe. Dat zit ‘m onder meer in de toepassing van een grote variëteit aan houten sierelementen. Denk aan zonneluifels of pergola’s van Douglashout en gevelbetimmering in de vorm van duurzaam DumoWood. Verder konden kopers kiezen uit diverse ruw- en afbouwopties. Denk daarbij aan aanbouwen, dakramen en erkers, maar ook keuzemogelijkheden in sanitair, binnendeuren, elektra en zonnepanelen.

Elke woning is voorzien van een luchtwaterwarmtepomp in combinatie met vloerverwarming en pv-panelen. Met het oog op een mooi strak pannendak zijn de buitenunits van de warmtepomp niet op het dak geplaatst, maar zo veel mogelijk in of achter de bergingen achter in de tuin. De zonnepanelen zijn in het dak verwerkt.

Huurappartementen met luxe uitstraling

Ook het complex met de 19 huurappartementen kenmerkt zich door een luxe uitstraling, met veel aandacht voor details. In het oog springen de inpandige balkons en Franse balkons, de gemêleerde gevelsteen en de gevelbekleding met felsplaten op de tweede verdieping. ‘Je kunt gerust spreken van huurappartementen met de allure van particuliere woningen,’ vindt Blaazer.

‘Wat betreft omvang en variatie in woningtypes vraagt een project als Het Spaanse Leger het uiterste van onze kopersbegeleiders, werkvoorbereiders en het uitvoeringsteam. Die complexiteit in combinatie met het resultaat zorgt ervoor dat wij extra trots zijn op dit prachtige project samen met externe ontwikkelaars. Gezond pragmatisme was daarbij zeker een van de succesfactoren.’